tình

Có 13 truyện

Một Mai Ta Lớn !

Một Mai Ta Lớn !

Tác giả : Vũ Nhã Kỳ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 40

Lượt xem : 107

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Một Khúc Vĩnh Hằng

Một Khúc Vĩnh Hằng

Tác giả : Đại Đại Vương

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Này ,tình yêu ! Tôi ở đây

Này ,tình yêu ! Tôi ở đây

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mối tình và mối thù

Mối tình và mối thù

Tác giả : Trần Khả My

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 4

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

A love story

A love story

Tác giả : Kyubi Miya

Thể loại: Ngôn tình Nữ Cường Điền Văn Hài Hước

Chương : 15

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu anh em không hối hận .

Yêu anh em không hối hận .

Tác giả : Short

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lớp phó à tớ sẽ mãi ủng hộ cậu p2

Lớp phó à tớ sẽ mãi ủng hộ cậu p2

Tác giả : Liễu Xuyên

Thể loại: Ngôn tình Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lớp phó à tớ sẽ mãi ủng hộ cậu

Lớp phó à tớ sẽ mãi ủng hộ cậu

Tác giả : Liễu Xuyên

Thể loại: Ngôn tình Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cái kết nào đang đợi chúng ta

Cái kết nào đang đợi chúng ta

Tác giả : Liễu Xuyên

Thể loại: Ngôn tình Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nè, chúng ta bên nhau được chưa

Nè, chúng ta bên nhau được chưa

Tác giả : Liễu Xuyên

Thể loại: Ngôn tình Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tớ đã đợi cậu mãi

Tớ đã đợi cậu mãi

Tác giả : Liễu Xuyên

Thể loại: Ngôn tình Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả : Liễu Xuyên

Thể loại: Ngôn tình Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thật khó để nói tiếng yêu

Thật khó để nói tiếng yêu

Tác giả : Liễu Xuyên

Thể loại: Ngôn tình Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết