tình

Có 6 truyện

Một Mai Ta Lớn !

Một Mai Ta Lớn !

Tác giả : Vũ Nhã Kỳ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 40

Lượt xem : 101

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Một Khúc Vĩnh Hằng

Một Khúc Vĩnh Hằng

Tác giả : Đại Đại Vương

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Này ,tình yêu ! Tôi ở đây

Này ,tình yêu ! Tôi ở đây

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mối tình và mối thù

Mối tình và mối thù

Tác giả : Trần Khả My

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 4

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

A love story

A love story

Tác giả : Kyubi Miya

Thể loại: Ngôn tình Nữ Cường Điền Văn Hài Hước

Chương : 15

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu anh em không hối hận .

Yêu anh em không hối hận .

Tác giả : Short

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết