Đam mỹ

Có 570 truyện

Hoàng Quân

Hoàng Quân

Tác giả : Tiêu Dao Nhân

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 10621

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 171

Lượt xem : 526848

Bình chọn (16 lượt)
Xem chi tiết

Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Tác giả : Ngã Đích Tiểu Q

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 12834

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Tỏa Ưng

Tỏa Ưng

Tác giả : Lăng Lệ Phong

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 2705

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

Tác giả : Mâu Ti

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 35

Lượt xem : 40949

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Gia Đấu Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 143214

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Tác giả : Tô Biệt Tự

Thể loại: Hài Hước Sắc Đam Mỹ Võng Du

Chương : 78

Lượt xem : 67773

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 33709

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thượng Ẩn

Thượng Ẩn

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 208

Lượt xem : 6544013

Bình chọn (51 lượt)
Xem chi tiết

Thượng Ẩn - Phần 2

Thượng Ẩn - Phần 2

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 134

Lượt xem : 7578237

Bình chọn (55 lượt)
Xem chi tiết

Nghịch tập

Nghịch tập

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 288

Lượt xem : 2197363

Bình chọn (20 lượt)
Xem chi tiết

Phong mang

Phong mang

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 313

Lượt xem : 2051236

Bình chọn (24 lượt)
Xem chi tiết

Biên Nhược Thủy

Biên Nhược Thủy

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 337064

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 36104

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài

Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 7060

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chỉ vì gặp cậu

Chỉ vì gặp cậu

Tác giả : Trương Văn Sảng

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4891

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Ngự Hoàng - Lạc Dận

Ngự Hoàng - Lạc Dận

Tác giả : Lạc Dận

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 269

Lượt xem : 53522

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh

Tác giả : Thanh La Phiến Tử

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 171547

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Chỉ muốn làm người đàn ông của em

Chỉ muốn làm người đàn ông của em

Tác giả : Angelina

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 688735

Bình chọn (9 lượt)
Xem chi tiết

Yêu Thương Tựa Không Khí

Yêu Thương Tựa Không Khí

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 179525

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Tự bẻ cong để yêu cậu - Fly in Shallow

Tự bẻ cong để yêu cậu - Fly in Shallow

Tác giả : Miêu Dã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 100

Lượt xem : 70827

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân

Tác giả : Angelina

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 274478

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Dương Thư Mị Ảnh

Dương Thư Mị Ảnh

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 138

Lượt xem : 225435

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Không thể không yêu - Lam Lâm

Không thể không yêu - Lam Lâm

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 19106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huỳnh mạch phách đương - Bạn Diễn

Huỳnh mạch phách đương - Bạn Diễn

Tác giả : Thất Ưu

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 19670

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất khả kháng lực - Uncontrolled Love

Bất khả kháng lực - Uncontrolled Love

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 326409

Bình chọn (13 lượt)
Xem chi tiết

Song trình  - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Song trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 1054333

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Quân Tử Chi Giao

Quân Tử Chi Giao

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 189171

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Seven Days

Seven Days

Tác giả : Takarai Rihito

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ Truyện Tranh

Chương : 15

Lượt xem : 43969

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ân tứ

Ân tứ

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 162

Lượt xem : 260357

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Thuận theo tự nhiên

Thuận theo tự nhiên

Tác giả : Trần Hoàng Phi

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 3169

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Oh, Boy!

Oh, Boy!

Tác giả : Marie Aude Murail

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 16

Lượt xem : 1998

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngủ ngon, hẹn mai nhé

Ngủ ngon, hẹn mai nhé

Tác giả : Nagira Yuu

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 62482

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Không Nơi Thuộc Về (Vô xứ khả tầm)

Không Nơi Thuộc Về (Vô xứ khả tầm)

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 16023

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Kỳ đãi độ : Ranh giới chờ mong

Kỳ đãi độ : Ranh giới chờ mong

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 14067

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thức nhữ bất thức đinh

Thức nhữ bất thức đinh

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 123

Lượt xem : 360579

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Chiếc lá ký sinh

Chiếc lá ký sinh

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 32265

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cực Ác Tử Kỵ

Cực Ác Tử Kỵ

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 2089

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Chiến Lật Chi Hoa

Chiến Lật Chi Hoa

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 44

Lượt xem : 56393

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Tôi và những tên dối trá - Phiến tử hoà ngã

Tôi và những tên dối trá - Phiến tử hoà ngã

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 4822

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huynh hữu đệ công

Huynh hữu đệ công

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 42

Lượt xem : 68437

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

NGHỊCH PHONG NHI HÀNH

NGHỊCH PHONG NHI HÀNH

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 37783

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phi Hữu

Phi Hữu

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 74768

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Huyết tinh phong tình

Huyết tinh phong tình

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 14606

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tập Cảnh

Tập Cảnh

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 21153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Công Tử Biến Bại Gia Tử

Công Tử Biến Bại Gia Tử

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 380909

Bình chọn (16 lượt)
Xem chi tiết

Người Thắp Sao Trời

Người Thắp Sao Trời

Tác giả : Tự Từ

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 6244

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Hắc ô nha bạch ô nha - Quạ Đen Quạ Trắng

Hắc ô nha bạch ô nha - Quạ Đen Quạ Trắng

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 88553

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đế Đài Xuân

Đế Đài Xuân

Tác giả : Phong Duy

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 15624

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huynh Đệ Cấm Chỉ

Huynh Đệ Cấm Chỉ

Tác giả : Thanh La Phiến Tử

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 3563

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la

Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 8456

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huyết dạ dị văn lục

Huyết dạ dị văn lục

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 11460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Siêu Sao

Siêu Sao

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 295

Lượt xem : 1081597

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Số 10 Phố Yên Đại Tà

Số 10 Phố Yên Đại Tà

Tác giả : Kiếm Tẩu Thiên Phong

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 396279

Bình chọn (12 lượt)
Xem chi tiết

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 28665

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Hàng không bán - Phi mại phẩm

Hàng không bán - Phi mại phẩm

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 19899

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Không Hề Phòng Bị

Không Hề Phòng Bị

Tác giả : Thấm Trần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 23254

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trấn Hồn

Trấn Hồn

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 109

Lượt xem : 36380

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Super lovers

Super lovers

Tác giả : Abe Miyuki

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Truyện Tranh

Chương : 0

Lượt xem : 11577

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cường Gian

Cường Gian

Tác giả : Yuanyan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 21727

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lấy Chồng Nhà Giàu (full 2 tập)

Lấy Chồng Nhà Giàu (full 2 tập)

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 37135

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Tác giả : Lý Tùng Nho

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 97793

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả : Bút Doanh Doanh Đích Hoa Nhi

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 9662

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

[Trọng Sinh] Thù Đồ

[Trọng Sinh] Thù Đồ

Tác giả : Lý Tùng Nho

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 101

Lượt xem : 134634

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi Cố Thanh

Trọng sinh chi Cố Thanh

Tác giả : Thanh Chu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 181720

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Nham

Trọng Nham

Tác giả : Ngưu Giác Cung

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 113989

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Diễm quỷ

Diễm quỷ

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 4047

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dã thú (Đam Tứ Tuyệt)

Dã thú (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 76421

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Chỉ là ảo giác (Đam Tứ Tuyệt)

Chỉ là ảo giác (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 46618

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 39214

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Ác mộng

Ác mộng

Tác giả : Điển Y

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 117567

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

10 số thập phân

10 số thập phân

Tác giả : Sung Kê

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 228

Lượt xem : 90499

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Cửu Thiên Liên Sinh

Cửu Thiên Liên Sinh

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 295

Lượt xem : 371385

Bình chọn (9 lượt)
Xem chi tiết

Bất năng động - Không thể động

Bất năng động - Không thể động

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 21360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phan Đa Lạp đích ma hạp - Chiếc hộp của Pandora

Phan Đa Lạp đích ma hạp - Chiếc hộp của Pandora

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 32302

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 48168

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ

Tác giả : Ngô Trầm Thủy

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 42274

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đại sắc lang (Đam Tứ Tuyệt)

Đại sắc lang (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 52570

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Loạn thế vi vương

Loạn thế vi vương

Tác giả : Cố Tuyết Nhu

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 67698

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dục mãn hạnh lâm

Dục mãn hạnh lâm

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 39065

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Cấm ái chi tương sủng

Cấm ái chi tương sủng

Tác giả : Tư Đồ Cẩm Tranh

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 39749

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Như Lang

Như Lang

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 65471

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Kỳ đãi độ chi công khẩu

Kỳ đãi độ chi công khẩu

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 17823

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 46363

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Mục Nhiên

Mục Nhiên

Tác giả : Cô Quân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 77

Lượt xem : 352840

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Nhất thực thiên hạ

Nhất thực thiên hạ

Tác giả : Khuynh Mộ Thanh Mộc

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 28961

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hôn nhân tạm được

Hôn nhân tạm được

Tác giả : Huỳnh Dạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 24955

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Bạo Quân

Bạo Quân

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 111

Lượt xem : 96111

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 18497

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả : Thương Hải Di Mặc

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 20894

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu của đau dạ dày

Tình yêu của đau dạ dày

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 67

Lượt xem : 68378

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Kịch bản không phải như vậy

Kịch bản không phải như vậy

Tác giả : Tử Vũ Nguyệt Diên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 3445

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sự trả thù công bằng

Sự trả thù công bằng

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 107133

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2

Tác giả : Angelina

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 175

Lượt xem : 711742

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Sủng Thê Chi Đạo

Sủng Thê Chi Đạo

Tác giả : Duẫn Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 140

Lượt xem : 815652

Bình chọn (13 lượt)
Xem chi tiết

Nam phụ mới thật là tuyệt sắc

Nam phụ mới thật là tuyệt sắc

Tác giả : Thẩm Hề Hòa

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 15582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 212

Lượt xem : 259974

Bình chọn (12 lượt)
Xem chi tiết

Thổ Phỉ Công Lược

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 195

Lượt xem : 180646

Bình chọn (10 lượt)
Xem chi tiết

Sổ tay siêu sao

Sổ tay siêu sao

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 50577

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Quỷ hành thiên hạ

Quỷ hành thiên hạ

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 324

Lượt xem : 4468

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trò chơi tình nhân

Trò chơi tình nhân

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 9564

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Khoáng Thế Kim Sinh

Khoáng Thế Kim Sinh

Tác giả : Lãnh Dạ Minh Hoàng

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 126418

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

[Fanfic] Thượng Ẩn - Cuộc sống hôn nhân

[Fanfic] Thượng Ẩn - Cuộc sống hôn nhân

Tác giả : Catherine

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 442070

Bình chọn (13 lượt)
Xem chi tiết

Bán sơn yên vũ quá giang hồ

Bán sơn yên vũ quá giang hồ

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 35165

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tử Việt Lan San

Tử Việt Lan San

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 28578

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Ai cùng ai gặp gỡ thoáng qua (Những thoáng qua gặp gỡ)

Ai cùng ai gặp gỡ thoáng qua (Những thoáng qua gặp gỡ)

Tác giả : Mạt Hồi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 1558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chung cư của các ảnh đế

Chung cư của các ảnh đế

Tác giả : Thiên Bình Tọa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 183

Lượt xem : 41157

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hoàn khố

Hoàn khố

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 2365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dị thế đại lãnh chủ

Dị thế đại lãnh chủ

Tác giả : Lai Tự Viễn Phương

Thể loại: Xuyên Không Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 165

Lượt xem : 32698

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiên mãn cung đường

Tiên mãn cung đường

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 138

Lượt xem : 62945

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Phụ ái tình độc Lam tịch

Phụ ái tình độc Lam tịch

Tác giả : Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 49579

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa

Tác giả : Nhất cá tiểu bình cái

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 124708

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

[Fanfic] Thượng Ẩn - Tám năm xa cách

[Fanfic] Thượng Ẩn - Tám năm xa cách

Tác giả : tieuduchau

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 13974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thế giới của hắn là một màu hồng

Thế giới của hắn là một màu hồng

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 3440

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoa hoa du long

Hoa hoa du long

Tác giả : Tình Bảo Nhi

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 42

Lượt xem : 44871

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập

15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập

Tác giả : Hổ Phách Trùng Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 6408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạo quân

Bạo quân

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 36530

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo

Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo

Tác giả : Oa Qua Oa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 603436

Bình chọn (11 lượt)
Xem chi tiết

Nhất Thế Khuynh Tình

Nhất Thế Khuynh Tình

Tác giả : Yên Thị

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 90

Lượt xem : 87587

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Đế vương công lược

Đế vương công lược

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 198

Lượt xem : 137317

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Điền Văn Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 53

Lượt xem : 22133

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lạc Tuyết Thành Bạch

Lạc Tuyết Thành Bạch

Tác giả : Bunny

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 1650

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiên Hữu

Thiên Hữu

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 30499

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Kim Bài Đả Thủ

Kim Bài Đả Thủ

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 128

Lượt xem : 523613

Bình chọn (20 lượt)
Xem chi tiết

Quán cơm nhỏ

Quán cơm nhỏ

Tác giả : Tu Thất

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 10269

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Nhất phẩm thiên kim

Nhất phẩm thiên kim

Tác giả : Địch Hoa

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 6284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bad boy

Bad boy

Tác giả : A Triệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 2379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vi thần

Vi thần

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhóc kỳ lạ

Nhóc kỳ lạ

Tác giả : Minh Nguyệt Nô

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 2397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quan hệ bất chính

Quan hệ bất chính

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 3648

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phụ tử quan hệ

Phụ tử quan hệ

Tác giả : Chấp Loạn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 10741

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kiền Sài Liệt Hỏa

Kiền Sài Liệt Hỏa

Tác giả : Lãnh Hương Trần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 4143

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Một người cha và ba đứa con

Một người cha và ba đứa con

Tác giả : Phong Duy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 3923

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu

Tác giả : Băng Mị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1525

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Biển Trăng Sâu Thẳm

Biển Trăng Sâu Thẳm

Tác giả : Bích Dao

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 4750

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cổ mộ có một ổ xà

Cổ mộ có một ổ xà

Tác giả : Cố Trọng Nhiễm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 118

Lượt xem : 8952

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bảo bối con là ai?

Bảo bối con là ai?

Tác giả : Kim Cương Quyển

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 41873

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Chuyện xưa của cá và nước

Chuyện xưa của cá và nước

Tác giả : Tam Niên Cấp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 700

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồng hồ tình yêu

Đồng hồ tình yêu

Tác giả : Thủy Táp Táp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 4780

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh : Cải tạo nhân vật phản diện

Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh : Cải tạo nhân vật phản diện

Tác giả : Sát Tiểu Hoàn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 9241

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 147

Lượt xem : 23497

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh

Tác giả : Doanh Triệt Thệ Tuyết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 226507

Bình chọn (8 lượt)
Xem chi tiết

Tên của ta rất hài hòa

Tên của ta rất hài hòa

Tác giả : Mạc Hiểu Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 4728

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè

Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè

Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 3922

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tư Nhân Hoa Viên

Tư Nhân Hoa Viên

Tác giả : Mạt Hồi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 5164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Tác giả : Ô Thất

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 92752

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng

Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng

Tác giả : Sắc Dữ Thủy

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 4748

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đào Hoa Chi Mộng

Đào Hoa Chi Mộng

Tác giả : Nam Lão Đại

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 1073

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thay Thế Phẩm

Thay Thế Phẩm

Tác giả : Tại Tuần Nhĩ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 12584

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vũ Động Bách Liên Đình

Vũ Động Bách Liên Đình

Tác giả : Anna

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1355

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả : Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ Ngược

Chương : 210

Lượt xem : 14425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chất Tử Điện Hạ

Chất Tử Điện Hạ

Tác giả : Đái Văn Hi

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 171

Lượt xem : 148139

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hắc sắc cấm đoạn hệ liệt

Hắc sắc cấm đoạn hệ liệt

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đô Thị Sắc Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 6619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng (Chờ anh nhìn lên)

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng (Chờ anh nhìn lên)

Tác giả : Dịch Tu La

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 16063

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiếu Vấn Hà Nhân Cộng Dữ Tuý

Tiếu Vấn Hà Nhân Cộng Dữ Tuý

Tác giả : Vô Danh

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 2589

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hữu chủng nhĩ tái bào

Hữu chủng nhĩ tái bào

Tác giả : Hàn Mai Mạc Hương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 72873

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Sơ ảnh tại thiên thương

Sơ ảnh tại thiên thương

Tác giả : Độc Vũ Tịch Nhan

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 13910

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Oan gia? Không, chủ nợ!

Oan gia? Không, chủ nợ!

Tác giả : Đoàn Tranh Tử

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 23196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện

Tác giả : Đoạn Tội Hoa

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 64869

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Dạ quang

Dạ quang

Tác giả : Mạch Linh

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 8624

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Viên tiên sinh luôn không vui

Viên tiên sinh luôn không vui

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 57706

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

An Cư Lạc Nghiệp

An Cư Lạc Nghiệp

Tác giả : Đại Đao Diễm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 76650

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Vi Vi Đích Vi Tiếu

Vi Vi Đích Vi Tiếu

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 66320

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Xuyên Qua: Hoa Hoa Công Tử Biến Tiểu Thụ

Xuyên Qua: Hoa Hoa Công Tử Biến Tiểu Thụ

Tác giả : Nhóc Vô Tư

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2328

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bỉ ngạn lâm uyên

Bỉ ngạn lâm uyên

Tác giả : Thanh Thủy Chử Tiểu Bạch

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 9285

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phù Ảnh Ám Hương

Phù Ảnh Ám Hương

Tác giả : Thủy Thiên Nhất Sắc

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 30089

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lầu dưới, đem con trai của ngươi lĩnh trở lại

Lầu dưới, đem con trai của ngươi lĩnh trở lại

Tác giả : Tử Dạ Bất Miên

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 38484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tái sinh chi từ

Tái sinh chi từ

Tác giả : Nam Qua Lão Yêu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 130

Lượt xem : 46962

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Nhất Tương công thành Đậu Đậu khốc

Nhất Tương công thành Đậu Đậu khốc

Tác giả : Thu Diệp Tàn Lộ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 14776

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lam Điều Tam Bộ Khúc

Lam Điều Tam Bộ Khúc

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 55407

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Trung khuyển bị bệnh dại

Trung khuyển bị bệnh dại

Tác giả : Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 74384

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

Tác giả : Vu Triết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 232925

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt

Tác giả : Ma Hoa Đông

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 17660

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC

HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 25433

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lưu lạc quân tâm – Tần Lâu Lộng Ngọc

Lưu lạc quân tâm – Tần Lâu Lộng Ngọc

Tác giả : Tinh Kiều

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 5801

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái đích thành nhân thức

Ái đích thành nhân thức

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 5451

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

BẤT TỐ LY THƯƠNG

BẤT TỐ LY THƯƠNG

Tác giả : Thập Nhị Niệm

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 8069

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Tác giả : Tự Tự Cẩm

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 15365

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lão bà vương gia của ta

Lão bà vương gia của ta

Tác giả : Tiêu Lâm

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 3749

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 146039

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Chức Nghiệp Thế Thân

Chức Nghiệp Thế Thân

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 123

Lượt xem : 97914

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tịnh Phi Dương Quang

Tịnh Phi Dương Quang

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 11495

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất báo

Bất báo

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 106464

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Phượng Tần

Phượng Tần

Tác giả : Như Băng Như Thủy

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 10563

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Dưỡng phụ - Cha nuôi

Dưỡng phụ - Cha nuôi

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 168

Lượt xem : 71254

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngoan ngoãn cho mượn giống

Ngoan ngoãn cho mượn giống

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 5758

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hồng bì hài (Giày da đỏ)

Hồng bì hài (Giày da đỏ)

Tác giả : Lạc Âm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 8752

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khố hạ chi thần

Khố hạ chi thần

Tác giả : Thiên Nhất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 4866

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tửu sắc tham bôi

Tửu sắc tham bôi

Tác giả : Nhu Nạo Thiên Vũ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 128

Lượt xem : 12478

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Trọng Sinh Dị Năng Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 172

Lượt xem : 75576

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Hacker Otaku vs Tổng Tài

Hacker Otaku vs Tổng Tài

Tác giả : Mỗ Hắc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1932

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngược ái tiểu thần phụ

Ngược ái tiểu thần phụ

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 3209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lưỡng Trọng Thiên

Lưỡng Trọng Thiên

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 4399

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi Hàn Kỳ

Trọng sinh chi Hàn Kỳ

Tác giả : Chước Nhiễm

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 61556

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Dáng vẻ anh thích em đều có

Dáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 152992

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Tặng hoa cho Bách Đồ

Tặng hoa cho Bách Đồ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 39948

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hiểu Tinh Cô Tự  (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 2)

Hiểu Tinh Cô Tự (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 2)

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 62086

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Phong Vũ Vô Cực (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 3)

Phong Vũ Vô Cực (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 39658

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo

Tác giả : Chỉ Phiến Khinh Diêu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 152

Lượt xem : 17357

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 5003

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hậu sinh khả úy

Hậu sinh khả úy

Tác giả : Vạn Tiểu Mê

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 8075

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luân Khả khải hoàng

Luân Khả khải hoàng

Tác giả : Catherine

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 109233

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Dạ sắc chi tiền

Dạ sắc chi tiền

Tác giả : Nam Chi

Thể loại: Đô Thị

Chương : 90

Lượt xem : 10236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyển công thành thủ

Chuyển công thành thủ

Tác giả : Biến Thân Gia Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 14322

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Niệm mộ

Niệm mộ

Tác giả : Nam Chi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 77

Lượt xem : 34845

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi Tô Gia

Trùng sinh chi Tô Gia

Tác giả : Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 30335

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ái khuyển

Ái khuyển

Tác giả : Ly Chi Nhược Tố

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 13749

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam thê của Tể tướng

Nam thê của Tể tướng

Tác giả : Mạc Tà

Thể loại: Cổ Đại Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 104530

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !!!

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !!!

Tác giả : Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 71978

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam

Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu

Thể loại: Cổ Đại Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 222

Lượt xem : 669937

Bình chọn (11 lượt)
Xem chi tiết

Lão cha

Lão cha

Tác giả : Nhã Sinh

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 3391

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Tác giả : Nhất Cân Lộc Dung

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 3977

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Liệu dưỡng viện trực bá gian

Liệu dưỡng viện trực bá gian

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Hài Hước Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 8841

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Tác giả : Đả Cương Thi

Thể loại: Xuyên Không Hài Hước Dị Năng Đam Mỹ

Chương : 177

Lượt xem : 21784

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ấn Chương Của Vương Tử

Ấn Chương Của Vương Tử

Tác giả : Bunny

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Siêu sao tính cái gì

Siêu sao tính cái gì

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 85644

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Lưu Manh Hoàng Phi

Lưu Manh Hoàng Phi

Tác giả : Đông Trùng

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 91

Lượt xem : 29464

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 2978

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đặc Chủng Dong Binh

Đặc Chủng Dong Binh

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 59422

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lưu quỷ

Lưu quỷ

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 154

Lượt xem : 25123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả : Bạc Một Bạch Luân

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 3126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khuynh Thành Song Tuyệt

Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả : Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 2814

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tâm Chi Sở Hướng

Tâm Chi Sở Hướng

Tác giả : Kim Linh Tử

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 5633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất uổng thử sinh

Bất uổng thử sinh

Tác giả : Hải Trung Nhất Chủ

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 1207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mặc nhiễm kinh niên

Mặc nhiễm kinh niên

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 12766

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nịnh Thần

Nịnh Thần

Tác giả : Địch Khôi

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 100

Lượt xem : 10929

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự độ bất đắc

Tự độ bất đắc

Tác giả : Vi Vi Sinh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 2250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Điền Văn Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 13233

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thương Bạch, Hữu Thanh

Thương Bạch, Hữu Thanh

Tác giả : Bát Thập Nhất Huyền

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1609

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự sát nhất bách thức

Tự sát nhất bách thức

Tác giả : Phiếu Úc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 3221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sửu Nương Nương

Sửu Nương Nương

Tác giả : Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 20276

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Mặc Thanh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 4019

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Liệp ái đích nam nhân

Liệp ái đích nam nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 10

Lượt xem : 2777

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tàn ngọc li thương

Tàn ngọc li thương

Tác giả : Huyết Mỗ Dực

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 2322

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cửu tội

Cửu tội

Tác giả : Mặc Nguyệt Nghê Thường

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 2679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi cự ái

Trọng sinh chi cự ái

Tác giả : Vân Liễu

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ Ngược

Chương : 49

Lượt xem : 33004

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thiên nguyệt chi mị

Thiên nguyệt chi mị

Tác giả : Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 341

Lượt xem : 35050

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tội nhân

Tội nhân

Tác giả : Lạc Ly

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 36265

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Siêu sao báo thù

Siêu sao báo thù

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 86403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầu Duyên

Cầu Duyên

Tác giả : Thập Thế

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 21423

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tham hoan - Mặc Hắc Hoa

Tham hoan - Mặc Hắc Hoa

Tác giả : Mặc Hắc Hoa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4861

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi hiền thần nan vi

Trùng sinh chi hiền thần nan vi

Tác giả : Mục Bạch

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 54672

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Tác giả : Sắc Như Không

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 4645

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lão tử muốn lên đại học

Lão tử muốn lên đại học

Tác giả : Hắc Miêu Dạ Vũ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1030

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thẳng nam bị công lược sổ tay

Thẳng nam bị công lược sổ tay

Tác giả : Thực Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 4361

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đoạt tướng

Đoạt tướng

Tác giả : Duật Kiều

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 3328

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Tác giả : Phong Diêu Ảnh Di

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất Phối Đích Luyến Nhân

Bất Phối Đích Luyến Nhân

Tác giả : Bạch Vân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 2982

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 4308

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Anh nghĩ muốn em

Anh nghĩ muốn em

Tác giả : Thỉnh Khiếu Ngã Dục Dã

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 16509

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ái, thuyết bất xuất khẩu  (YÊU NÓI KHÔNG NÊN LỜI)

Ái, thuyết bất xuất khẩu (YÊU NÓI KHÔNG NÊN LỜI)

Tác giả : Thu Chí Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 11734

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bản sắc lưu manh

Bản sắc lưu manh

Tác giả : Lãnh Hương Trần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 3274

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bàng hoàng đích dã thú

Bàng hoàng đích dã thú

Tác giả : Bạch Vân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 3675

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chàng quỷ kí (Bách quỷ dị văn hệ liệt).

Chàng quỷ kí (Bách quỷ dị văn hệ liệt).

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 710

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chiến lược tấn công một phía

Chiến lược tấn công một phía

Tác giả : Tiêu Tiêu Vũ Hạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 2828

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ

Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 4344

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 9953

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dẫn ly tôn

Dẫn ly tôn

Tác giả : Tùy Phong Phi

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 3652

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại gia

Đại gia

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 3074

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bản kí sự Trúc Mã

Bản kí sự Trúc Mã

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 48

Lượt xem : 27188

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng

Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng

Tác giả : Phi Huyên

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 1466

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giăng Bẫy Tình Yêu

Giăng Bẫy Tình Yêu

Tác giả : Kết Kết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 1943

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giường đôi màu tím

Giường đôi màu tím

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 23135

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Sửu Nhi

Sửu Nhi

Tác giả : Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 58

Lượt xem : 22787

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hành Lá

Hành Lá

Tác giả : Minh Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 21252

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vương Gia Là Một Vị Phu Quản Nghiêm

Vương Gia Là Một Vị Phu Quản Nghiêm

Tác giả : Ngọc Duyên

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 1657

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hãy để anh làm anh trai của em

Hãy để anh làm anh trai của em

Tác giả : Lương Vụ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 18740

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khắc tinh

Khắc tinh

Tác giả : Thất Nguyệt Mộ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 4

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kích ái tiểu thần phụ

Kích ái tiểu thần phụ

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược

Chương : 13

Lượt xem : 2642

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lễ Vật Của Tù Trưởng

Lễ Vật Của Tù Trưởng

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 2577

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luyến Sắc

Luyến Sắc

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 10301

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mị bất khả đáng

Mị bất khả đáng

Tác giả : Thương Hải/Hồng Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 7475

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

Tác giả : Xuyên Đào

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2016

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhật Ký Quan Sát

Nhật Ký Quan Sát

Tác giả : Đản Đản Thử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 1024

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Song Tu

Song Tu

Tác giả : Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đông Phương Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 2393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đi vào nhân cách phân liệt

Đi vào nhân cách phân liệt

Tác giả : Long Thất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 14220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hồi đầu (Quay đầu)

Hồi đầu (Quay đầu)

Tác giả : Vô Huyền

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 3127

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhất niệm nhất sinh

Nhất niệm nhất sinh

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 2

Lượt xem : 1002

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lâm lạc tịch chiếu

Lâm lạc tịch chiếu

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 18545

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hai thụ gặp nhau ắt có một công

Hai thụ gặp nhau ắt có một công

Tác giả : Thanh Lương Thủy Tinh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 6689

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu

Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu

Tác giả : Yên Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 8004

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 5835

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sơ Luyến Anh Thì

Sơ Luyến Anh Thì

Tác giả : Bạch Vân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 3608

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Tác giả : Thiên Nham

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 44

Lượt xem : 2103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

DSG

DSG

Tác giả : Hồ Ly Tu Thành Tinh

Thể loại: Huyền Huyễn Xuyên Không Đô Thị Dị Năng Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1011

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Võng Du

Chương : 144

Lượt xem : 16296

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 3265

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cực Lạc Tiên Sư

Cực Lạc Tiên Sư

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 5371

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sắc Vi Vương Tử

Sắc Vi Vương Tử

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 6068

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 7137

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nghịch Ái

Nghịch Ái

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 14

Lượt xem : 15147

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dạ Dạ Long Xà Vũ

Dạ Dạ Long Xà Vũ

Tác giả : Dư Hạ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Ngược

Chương : 20

Lượt xem : 4544

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Tác giả : Dụ Thần

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Võng Du

Chương : 23

Lượt xem : 2461

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 1

Lượt xem : 347

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ta Cùng Ba Ba Tình Sắc Sinh Hoạt

Ta Cùng Ba Ba Tình Sắc Sinh Hoạt

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 4034

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bị Chà Đạp Đích Hội Trưởng Hội Học Sinh

Bị Chà Đạp Đích Hội Trưởng Hội Học Sinh

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 1654

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại dựng phu

Đại dựng phu

Tác giả : La Bặc Thỏ Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 24238

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Người điên cuồng, yêu cuồng nhiệt hệ liệt chi Tù binh

Người điên cuồng, yêu cuồng nhiệt hệ liệt chi Tù binh

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1702

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tù Nhân

Tù Nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tương quân phối

Tương quân phối

Tác giả : Tiếu Dương

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 4162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Tác giả : 5 Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 57

Lượt xem : 11338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra công muốn tái hôn với tôi

Tra công muốn tái hôn với tôi

Tác giả : Nhất Diệp Bồ Đề

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 58781

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Nhất Dạ Tình Hậu (Sau tình một đêm)

Nhất Dạ Tình Hậu (Sau tình một đêm)

Tác giả : Họa Trần Ai

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 61046

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Qua Cửa

Qua Cửa

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 10527

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Quân giáo sinh

Quân giáo sinh

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 147

Lượt xem : 65249

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Người bên gối - Chẩm biên nhân

Người bên gối - Chẩm biên nhân

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 34530

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mặc Ái

Mặc Ái

Tác giả : Ssy124

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 14771

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cưng chiều dựng phu

Cưng chiều dựng phu

Tác giả : Trầm Nịch Vu Mĩ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 174595

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Tuyệt đối xâm chiếm

Tuyệt đối xâm chiếm

Tác giả : Thiên Nhất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 15324

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu bình thường của ác ma và dê con

Tình yêu bình thường của ác ma và dê con

Tác giả : Thính Diễm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 517

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tướng quân ghẹo quốc cữu

Tướng quân ghẹo quốc cữu

Tác giả : Tiêu Diêu Hầu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 570

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu là tập kích bất ngờ

Yêu là tập kích bất ngờ

Tác giả : Kết Kết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1330

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu tôi xin hãy nói

Yêu tôi xin hãy nói

Tác giả : Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 14638

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ô Long Kỳ Duyên (Kỳ duyên hệ liệt )

Ô Long Kỳ Duyên (Kỳ duyên hệ liệt )

Tác giả : Tự Băng Tự Thủy

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 6379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mạo Hợp Thần Ly

Mạo Hợp Thần Ly

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 13061

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch bánh bao của tổng tài bá đạo

Kế hoạch bánh bao của tổng tài bá đạo

Tác giả : Oa Qua Oa

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 130

Lượt xem : 235571

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tượng Tâm

Tượng Tâm

Tác giả : Mao Hậu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 16625

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thần nghèo phù hộ

Thần nghèo phù hộ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị

Chương : 24

Lượt xem : 897

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cậu trợ lý nhỏ

Cậu trợ lý nhỏ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 12812

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Suy Thần

Tiểu Suy Thần

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 2872

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiêm bạch thâm uyên

Tiêm bạch thâm uyên

Tác giả : DNAX

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 3181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tác giả : Dịch Tu La

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1578

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Phượng Ly Thiên

Phượng Ly Thiên

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 38638

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thần Phục

Thần Phục

Tác giả : Mặc Nại Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 30939

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thần Phục II

Thần Phục II

Tác giả : Mặc Nại Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 24280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gió mùa hè

Gió mùa hè

Tác giả : Hạ thiên đích phong

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 2306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Liệp Lang Đảo

Liệp Lang Đảo

Tác giả : Vu Triết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 57

Lượt xem : 2412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huynh trưởng

Huynh trưởng

Tác giả : Hanh Hanh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 6696

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vị tiểu thư này, anh thật xinh đẹp

Vị tiểu thư này, anh thật xinh đẹp

Tác giả : KinKin

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 4701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thích anh

Thích anh

Tác giả : Thiên Không Dã Thị Hắc Sắc Đích

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1840

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thu Tư

Thu Tư

Tác giả : Nam Quân

Thể loại: Đô Thị

Chương : 44

Lượt xem : 5199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tuế Nguyệt Gian

Tuế Nguyệt Gian

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 10209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Giang Hồ Chiến Tình Lục] La Sát

[Giang Hồ Chiến Tình Lục] La Sát

Tác giả : Vân Điêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1880

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi mang theo tiểu bao tử đấu ác phu

Trọng sinh chi mang theo tiểu bao tử đấu ác phu

Tác giả : Cẩm Trọng

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 101

Lượt xem : 39296

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lòng có Lăng Hi

Lòng có Lăng Hi

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 16418

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn

Tác giả : Bạch Y Nhược Tuyết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 117

Lượt xem : 65571

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Là Tự Ta Đa Tình

Là Tự Ta Đa Tình

Tác giả : Ám Trần Di Tán

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 18

Lượt xem : 2622

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nha ! Có bầu rồi

Nha ! Có bầu rồi

Tác giả : Thần Điện Tế Ti

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 144592

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc

Tác giả : Tha Tại Thiêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 2110

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 206

Lượt xem : 157063

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Thư tình của kỵ sĩ

Thư tình của kỵ sĩ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 21711

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hẹn Hò Với Chồng Cũ (Cùng chồng trước nói thương yêu)

Hẹn Hò Với Chồng Cũ (Cùng chồng trước nói thương yêu)

Tác giả : Hào Tuyết

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 93

Lượt xem : 17604

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dụ Dạ

Dụ Dạ

Tác giả : Thủy Ấn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 166

Lượt xem : 108523

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Ngư Nhi của ta

Tiểu Ngư Nhi của ta

Tác giả : huangxy531509390

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 100

Lượt xem : 17520

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người hầu nam

Người hầu nam

Tác giả : Tấn Minh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4709

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

TÌNH YÊU TRONG SÁNG

TÌNH YÊU TRONG SÁNG

Tác giả : Konny

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 2385

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bạc Hà Đen

Bạc Hà Đen

Tác giả : Tiểu Mật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 8957

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Chạy trời không khỏi nắng

Chạy trời không khỏi nắng

Tác giả : Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 1968

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hãy cho anh một lần nữa bắt đầu

Hãy cho anh một lần nữa bắt đầu

Tác giả : Tĩnh Tâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 330

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu lạ kỳ

Tình yêu lạ kỳ

Tác giả : Khốc Vũ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 1889

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người kia

Người kia

Tác giả : Thất Ưu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 4348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiết lập này hỏng rồi

Thiết lập này hỏng rồi

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 7443

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Tác giả : Tử Nguyệt Sa Y

Thể loại: Cung Đấu Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 141

Lượt xem : 52088

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Đoạt tình quân sư

Đoạt tình quân sư

Tác giả : Lăng Tử Minh

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiếu hoa vũ lưu niên

Thiếu hoa vũ lưu niên

Tác giả : Hỏa Ly

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 209

Lượt xem : 18345

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dữ Lang Cộng Vũ

Dữ Lang Cộng Vũ

Tác giả : Trúc Điệp Thanh/ Lão Ngạnh Trà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 5778

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hậu Đình Hư Không Tịch Mịch Lãnh

Hậu Đình Hư Không Tịch Mịch Lãnh

Tác giả : Phác Thiếu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

囧 không gian

囧 không gian

Tác giả : Khuyết dưỡng kim ngư

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 4522

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi!

Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi!

Tác giả : Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1003

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vệ sĩ

Vệ sĩ

Tác giả : Hương Tiểu Mạch

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 77951

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hình Bóng

Hình Bóng

Tác giả : Mang Quả Hãm Tống Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 25111

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Phúc trạch hữu dư

Phúc trạch hữu dư

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 38389

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả : Bắc Nam

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 26142

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Tác giả : Tam Nguyệt Xuân Phong

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 1597

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngồi yên, tôi tự

Ngồi yên, tôi tự

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 3927

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H?

Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H?

Tác giả : Mới Không Phải Husky

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 8655

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng Hoàng Đồ Đằng

Phượng Hoàng Đồ Đằng

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 64

Lượt xem : 9863

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

S.C.I. Mê Án Tập

S.C.I. Mê Án Tập

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 9347

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ly hôn

Ly hôn

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 67

Lượt xem : 22961

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tướng quân, nhĩ định trụ

Tướng quân, nhĩ định trụ

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 7236

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Tác giả : Sơ Vẫn Giang Hồ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 252

Lượt xem : 71393

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Tác giả : Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 98

Lượt xem : 2154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 124

Lượt xem : 54555

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 64

Lượt xem : 1840

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Công Giá

Công Giá

Tác giả : Lạc Băng Lăng

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1738

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì

Bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì

Tác giả : Đại Hà Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 11656

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vẫn chờ người online

Vẫn chờ người online

Tác giả : Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 161

Lượt xem : 21825

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khốn lưu

Khốn lưu

Tác giả : Thẩm Dạ Diễm

Thể loại: Đô Thị

Chương : 42

Lượt xem : 4487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tán đổ ảnh đế

Tán đổ ảnh đế

Tác giả : Ý Nhân Trà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 55

Lượt xem : 16203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàng hậu của trẫm

Hoàng hậu của trẫm

Tác giả : Văn Thư Mặc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 43

Lượt xem : 2937

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huyết tộc dụ hoặc

Huyết tộc dụ hoặc

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 15660

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu

Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu

Tác giả : Mặc Sắc Tuyên Trương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 2975

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ

Tác giả : Thiên Diễn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 2871

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Tác giả : Tự Nguyên Tuệ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 11122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tối cường triệu hoán sư

Tối cường triệu hoán sư

Tác giả : Hà Lam

Thể loại: Trọng Sinh Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 260

Lượt xem : 57240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phong Lưu - Thiếu Gia

Phong Lưu - Thiếu Gia

Tác giả : Thiếu Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vực sâu

Vực sâu

Tác giả : Noãn Dương Thiển Niệm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1427

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dật Nhiên tùy phong

Dật Nhiên tùy phong

Tác giả : Nam Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 113

Lượt xem : 17187

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dị giới điền viên phong tình

Dị giới điền viên phong tình

Tác giả : Bắc Lại Lại

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 32064

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Tác giả : Mộng Khê Thạch

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 328

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cậu là nam tớ vẫn yêu 3

Cậu là nam tớ vẫn yêu 3

Tác giả : Angelina

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 135478

Bình chọn (12 lượt)
Xem chi tiết

Tẩu thác lộ (Đi nhầm đường)

Tẩu thác lộ (Đi nhầm đường)

Tác giả : Đại Đao Diễm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 48752

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bạn đã tiêu diệt một Cực Đạo Ma Tôn

Bạn đã tiêu diệt một Cực Đạo Ma Tôn

Tác giả : Đường Hoa Hoa

Thể loại: Đam Mỹ Võng Du

Chương : 44

Lượt xem : 912

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Tác giả : Mặc Hương Đồng Xú

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 38596

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Tác giả : Giang Nam Hồn Cô Nương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 891

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi luyện thạch giả

Xuyên việt chi luyện thạch giả

Tác giả : Bắc Trần Trần

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 8414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh

Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh

Tác giả : Thịnh Trang Vũ Bộ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 109

Lượt xem : 10428

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Miêu hành bá đạo

Miêu hành bá đạo

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 959

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 724

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bình hoa

Bình hoa

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 40336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cựu Mộng

Cựu Mộng

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 4124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm lại từ đầu

Làm lại từ đầu

Tác giả : Diệp Du Du

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 1852

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế

Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế

Tác giả : Hắc Miêu Nghễ Nghễ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 6237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Tác giả : Hoài Dực

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 4091

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hạng gia đại thiếu

Hạng gia đại thiếu

Tác giả : Sơ Lãng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 61350

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Tác giả : Nguyệt Hạ Kim Hồ

Thể loại: Trọng Sinh Dị Năng Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 253

Lượt xem : 100017

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Tác giả : Mạc Thanh Vũ

Thể loại: Dị Năng Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 655

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhập vọng

Nhập vọng

Tác giả : Ô Kiểm Đại Tiếu

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 892

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi tinh tế trúc mộng sư

Trọng sinh chi tinh tế trúc mộng sư

Tác giả : Thanh Sắc Đích Ngư

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 121

Lượt xem : 18832

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bi Thiên

Bi Thiên

Tác giả : Thước

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 1924

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 523

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 4253

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngộ xà

Ngộ xà

Tác giả : Tố Ngân

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 0

Lượt xem : 2363

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhánh hồng thứ ba

Nhánh hồng thứ ba

Tác giả : Twentine

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 41

Lượt xem : 2256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Spice

Spice

Tác giả : T.J

Thể loại: Ngôn tình Bách Hợp Hài Hước Đam Mỹ Truyện Bách Hợp, Truyện Girl Love

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh vị lai chi quân tẩu

Trọng sinh vị lai chi quân tẩu

Tác giả : Thập Nhị

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 20193

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

SAU KHI MẮC BỆNH NAN Y

SAU KHI MẮC BỆNH NAN Y

Tác giả : Tia Chớp S

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 2215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

LAO TÙ TUYỆT VỌNG

LAO TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả : Tiểu Hắc Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 4630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thực hồn đồ

Thực hồn đồ

Tác giả : Kim Cương Quyển

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 60

Lượt xem : 1918

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nguyền rủa đảo ác mộng

Nguyền rủa đảo ác mộng

Tác giả : Mặc Phong Thần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Tác giả : Tú Vu Lâm

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 90

Lượt xem : 16662

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Tác giả : Đồ Tích Tầm Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 529

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Tác giả : Lãng Hoa Điểm Điểm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 19346

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thần y, ngươi thật cao lãnh

Thần y, ngươi thật cao lãnh

Tác giả : Cổ Ngọc Văn Hương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 2326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngự quỷ hữu thuật

Ngự quỷ hữu thuật

Tác giả : Phong Hưởng Vân Tri Đạo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 4829

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ Ma giáo

Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ Ma giáo

Tác giả : Nhất Chích Đại Nhạn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 957

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tam nhật triền miên

Tam nhật triền miên

Tác giả : Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 116

Lượt xem : 14317

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy

Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy

Tác giả : Đào Chi Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 1085

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ Võng Du

Chương : 0

Lượt xem : 2451

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sương chiều não nề

Sương chiều não nề

Tác giả : Viburnum

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 2198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chúng ta khác loài thì làm sao yêu nhau

Chúng ta khác loài thì làm sao yêu nhau

Tác giả : Thỉnh Khiếu Ngã Điềm Nữu Nữu

Thể loại: Huyền Huyễn Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 933

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cấm lửa

Cấm lửa

Tác giả : Gia Vốn Thuần Lương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 41

Lượt xem : 7022

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

May mắn bé nhỏ

May mắn bé nhỏ

Tác giả : Anh Đào

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 1163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất – Cẩm Dương Thiên

Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất – Cẩm Dương Thiên

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 830

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ảnh đế

Ảnh đế

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 19373

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vi quang

Vi quang

Tác giả : Kháo Kháo

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 3277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thất lạc phong ấn

Thất lạc phong ấn

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 2043

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Tác giả : Đào Chi Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

nghịch thế

nghịch thế

Tác giả : hắc mộc lão nhân

Thể loại: Huyền Huyễn Đô Thị Dị Năng Đam Mỹ Văn học Việt Nam

Chương : 0

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 164

Lượt xem : 143755

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Tác giả : Hướng Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 399

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chân Thành Thâm Tình (Khoản khoản tình thâm)

Chân Thành Thâm Tình (Khoản khoản tình thâm)

Tác giả : Toan Thái Đoàn Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 4230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Con đường nghịch tập của vật hi sinh

Con đường nghịch tập của vật hi sinh

Tác giả : Mao Điểu

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 8417

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh ngự linh sư

Trọng sinh ngự linh sư

Tác giả : Hà Lam

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 87

Lượt xem : 9087

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Tác giả : Bính Kiền Tam Thốn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 934

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chung cực ngoan liệt miêu dữ miêu ba ba

Chung cực ngoan liệt miêu dữ miêu ba ba

Tác giả : Thủy Chiêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 630

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 771

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

Tác giả : Tả Nguyệt Văn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhặt được bạn trai cũ

Nhặt được bạn trai cũ

Tác giả : Hạc Tranh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 56

Lượt xem : 10870

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Độ ẩm tương đối

Độ ẩm tương đối

Tác giả : Khả Hữu Khả Vô

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 753

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 2272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Oan gia lăn lên giường

Oan gia lăn lên giường

Tác giả : Nãi Du Băng Kỳ Lâm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 5369

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lạc nguyệt đãng hoa chi

Lạc nguyệt đãng hoa chi

Tác giả : Chính trực đích tiểu hoàng kê

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hắc phong thành chiến ký

Hắc phong thành chiến ký

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1813

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lưng Chừng Nước Mắt

Lưng Chừng Nước Mắt

Tác giả : Cổ Thể Ni

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 6515

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ

Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ

Tác giả : Thiểu Niên Cung

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 1303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nịnh thần lăng tiêu

Nịnh thần lăng tiêu

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 116

Lượt xem : 9191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình chi sở chung

Tình chi sở chung

Tác giả : Bán Trản Minh Hương

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 36570

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Đại giá huynh trưởng

Đại giá huynh trưởng

Tác giả : Thiên Vạn Biệt Quải Khoa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 1398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyện hoang đường

Chuyện hoang đường

Tác giả : Bán Nguyệt Thần Quang

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 1289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra gặp đối thủ

Tra gặp đối thủ

Tác giả : Đạn Xác

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 11989

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhị thế tổ và tình địch

Nhị thế tổ và tình địch

Tác giả : Lâm Dực Phong

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 4115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Úc Nhiễm Trần

Úc Nhiễm Trần

Tác giả : Tần Tử Độc Sư

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 12366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Có phải cậu thích tôi không

Có phải cậu thích tôi không

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 12249

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hàn Lâm công tử thăng chức ký

Hàn Lâm công tử thăng chức ký

Tác giả : Huỳnh Dạ

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 554

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nghi ngờ

Nghi ngờ

Tác giả : Lương Nhị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 739

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tấm ảnh cũ

Tấm ảnh cũ

Tác giả : Nhị Bức Nham Tế Bào

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hàng xóm nhỏ

Hàng xóm nhỏ

Tác giả : Trừ Đồ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 1139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết

Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết

Tác giả : Đình Băng

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 188

Lượt xem : 18437

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phá hiểu Đào Công Tử

Phá hiểu Đào Công Tử

Tác giả : Đào Công Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1441

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thần hữu ngô vương

Thần hữu ngô vương

Tác giả : Thân Nhiễm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 472

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luôn có tình địch muốn công lược ta

Luôn có tình địch muốn công lược ta

Tác giả : Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 1841

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ám vệ công lược

Ám vệ công lược

Tác giả : Minh Linh Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 1656

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Niệm Ân

Niệm Ân

Tác giả : Hướng Gia Tiểu Thập

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 3006

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thời gian cùng tôi yêu em

Thời gian cùng tôi yêu em

Tác giả : Thất Qua Mị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 12184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thâm độ chí tình

Thâm độ chí tình

Tác giả : Y Đình Mạt Đồng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 18097

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả : Oa Qua Oa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 26074

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

Tác giả : SINGLEFEARTHER

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngôi sao viễn đông

Ngôi sao viễn đông

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 3841

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Thượng Đừng Nghịch

Hoàng Thượng Đừng Nghịch

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 13203

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tinh Tế đệ nhất Dục Nhi Sư

Tinh Tế đệ nhất Dục Nhi Sư

Tác giả : Hắc Miêu Nghễ Nghễ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 5629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lõa thế

Lõa thế

Tác giả : Superpanda

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 815

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên thư chi liêu hán công lược

Xuyên thư chi liêu hán công lược

Tác giả : Công Tử Ca

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 122

Lượt xem : 8823

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mạt thế chi tồn hoạt độ nhật

Mạt thế chi tồn hoạt độ nhật

Tác giả : Phóng Hạ Phiền Não

Thể loại: Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 34

Lượt xem : 1479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta chỉ là phường nhan khống

Ta chỉ là phường nhan khống

Tác giả : Đào Hoa Tửu

Thể loại: Cổ Đại Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lang tịch

Lang tịch

Tác giả : Hồng Lục Bố Y

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 9304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mộ sắc tịch hoa

Mộ sắc tịch hoa

Tác giả : Phượng Tại Giang Hồ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 2090

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lục Hào

Lục Hào

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 2110

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sếp nghĩ nhiều rồi

Sếp nghĩ nhiều rồi

Tác giả : Tư Thập Tứ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thâm hải trường miên

Thâm hải trường miên

Tác giả : Trư Bì Hảo Cật Oa

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 340

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Tác giả : Lê Quyên Uyên

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 203

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân

100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân

Tác giả : Ẩn Không Nhân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 6454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Âm hoàng

Âm hoàng

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 1808

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giáo chủ và kẻ điên

Giáo chủ và kẻ điên

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 2297

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới

Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới

Tác giả : Tử Dạ Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 7501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào

Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào

Tác giả : Nhị Bức Nham Tế Bào

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 696

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra công trọng sinh thủ sách

Tra công trọng sinh thủ sách

Tác giả : Mạc Như Quy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 10877

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi Dược thiện nhân sinh

Trùng sinh chi Dược thiện nhân sinh

Tác giả : Lưu Thủy Ngư

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 88

Lượt xem : 14479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạn trai tỉnh lại liền quên mất tôi

Bạn trai tỉnh lại liền quên mất tôi

Tác giả : Tam Ngôn Quân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Điền viên nhật thường

Điền viên nhật thường

Tác giả : Lý Tùng Nho

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 175

Lượt xem : 20964

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

Tác giả : Mộc Dục Dương Quang Song Tử

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 39159

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da

Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Huyền Huyễn Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1024

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

CÓ GIỎI BẺ THẲNG TÔI

CÓ GIỎI BẺ THẲNG TÔI

Tác giả : Quan Tuyết Yến

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 144

Lượt xem : 110062

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tác giả : Mưa Khinh Trần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hệ thống đang báo hỏng

Hệ thống đang báo hỏng

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 3014

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lăng Nhiễm trọng sinh

Lăng Nhiễm trọng sinh

Tác giả : Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 11333

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

TRỌNG SINH TINH TẾ ANH HÙNG MẪU THÂN TRUYỆN

TRỌNG SINH TINH TẾ ANH HÙNG MẪU THÂN TRUYỆN

Tác giả : Phong Trung Linh

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 7600

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dụ dỗ đại thần

Dụ dỗ đại thần

Tác giả : Lâm Tịch Ẩn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 10863

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Này, đến YY đi

Này, đến YY đi

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 4414

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Bạch Dương

Tiểu Bạch Dương

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 118

Lượt xem : 51446

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tỏa tình

Tỏa tình

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 1160

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Ti

Thanh Ti

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 6220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Na nhất đoạn tinh quang

Na nhất đoạn tinh quang

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 1621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA TA NGOẠI TÌNH

NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA TA NGOẠI TÌNH

Tác giả : Đoạn Dực

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 1895

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kim bài bảo phiêu

Kim bài bảo phiêu

Tác giả : Tề Diên Vũ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 5254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

Tác giả : SISIMO

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 5442

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Du nhiên mạt thế

Du nhiên mạt thế

Tác giả : Lão Bối

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 2478

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thú nhân chi Lập Hạ

Thú nhân chi Lập Hạ

Tác giả : Heaven Pool

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 1929

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì sao lấp lánh nhất

Vì sao lấp lánh nhất

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 394

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chó săn

Chó săn

Tác giả : Tạp Bỉ Khâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 913

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhớ ra tên tôi chưa

Nhớ ra tên tôi chưa

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 93

Lượt xem : 14338

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra

Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra

Tác giả : Bất Tẩy Kiểm Dã Soái

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 945

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thích em lâu hơn chút nữa

Thích em lâu hơn chút nữa

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà – 嗜酒吃茶

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm giai cong trong truyện BG

Làm giai cong trong truyện BG

Tác giả : Tịch Tịch Lý

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 114

Lượt xem : 2234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sơn Hà Biểu Lý

Sơn Hà Biểu Lý

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 910

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hãy cho tôi tình yêu.

Hãy cho tôi tình yêu.

Tác giả : Thanh Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đọc Thầm

Đọc Thầm

Tác giả : Priest

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 185

Lượt xem : 2619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Văn phòng chủ tịch phi nhân loại

Văn phòng chủ tịch phi nhân loại

Tác giả : Cuồng Tưởng Chi Đồ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 47

Lượt xem : 672

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ

Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ

Tác giả : Xuân Khê Địch Hiểu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 320

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tầm hung sách

Tầm hung sách

Tác giả : Lương Thiền

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 764

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bối Đạo Nhi Trì

Bối Đạo Nhi Trì

Tác giả : Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 1060

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vũ nam

Vũ nam

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 2875

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phi thường quan hệ

Phi thường quan hệ

Tác giả : Bắc Nam

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 46

Lượt xem : 3182

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quay Lại Đây, Đồ Lừa Gạt !!!

Quay Lại Đây, Đồ Lừa Gạt !!!

Tác giả : Đàm Diệu Ngôn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mê Trần Ám Mộng

Mê Trần Ám Mộng

Tác giả : Tuyết Thiên Vân

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Dị Giới Kiếm Hiệp Đam Mỹ Tiên Hiệp

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bảo Bối Cao Dĩ Ái

Bảo Bối Cao Dĩ Ái

Tác giả : Konny

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 0

Lượt xem : 3

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hoàng thượng!! Đừng nghịch nữa~~

Hoàng thượng!! Đừng nghịch nữa~~

Tác giả : Tiếu Dương

Thể loại: Ngôn tình Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế

Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế

Tác giả : Doãn Gia

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1125

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu thiếp mạo danh

Tiểu thiếp mạo danh

Tác giả : Tiểu Linh Linh

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh

Tác giả : Mạc Thần Hoan

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 169

Lượt xem : 8460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trước cạn vi kính

Trước cạn vi kính

Tác giả : Wy Tử Mạch

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 1397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Tác giả : Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 113

Lượt xem : 2161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thương Mến, Simon (Nhật Ký Bí Mật Của Simon)

Thương Mến, Simon (Nhật Ký Bí Mật Của Simon)

Tác giả : Becky Albertalli

Thể loại: Đam Mỹ Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 35

Lượt xem : 3720

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thiếu niên năm ấy

Thiếu niên năm ấy

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 82

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu đội bát quái siêu đẳng

Tiểu đội bát quái siêu đẳng

Tác giả : Đả Cương Thi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 148

Lượt xem : 3501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhụ mộ

Nhụ mộ

Tác giả : Miêu đại phu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 1211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ

Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ

Tác giả : Xuân Khê Địch Hiểu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Tác giả : Vainy

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 472

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Có lẽ ta là một con quỷ giả

Có lẽ ta là một con quỷ giả

Tác giả : Hề Nghiêu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 564

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuân sơn nặng mấy vạn

Xuân sơn nặng mấy vạn

Tác giả : Na Khả Lộ Lộ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sao trời lấp lánh

Sao trời lấp lánh

Tác giả : j112233

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 3387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hòa thượng và tiểu hồng

Hòa thượng và tiểu hồng

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chính Là Không Ly Hôn - Tựu thị bất ly hôn

Chính Là Không Ly Hôn - Tựu thị bất ly hôn

Tác giả : Tố Nhục Bô

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 95

Lượt xem : 4188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Xuân ngày anh đến

Thanh Xuân ngày anh đến

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhất túy kinh niên

Nhất túy kinh niên

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 8297

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế

Tác giả : Thiệu Hưng Thập Nhất

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 675

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhà có trai gả thay (Gia hữu đại giá lang)

Nhà có trai gả thay (Gia hữu đại giá lang)

Tác giả : Thanh Tranh

Thể loại: Xuyên Không Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 95

Lượt xem : 4239

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thanh xuân ngày anh đến

Thanh xuân ngày anh đến

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vạn Kiếp Yêu em 3 (Kết Ái – Nam Nhạc Bắc Quan)

Vạn Kiếp Yêu em 3 (Kết Ái – Nam Nhạc Bắc Quan)

Tác giả : Thi Định Nhu

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 2930

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thanh xuân ngày anh đến

Thanh xuân ngày anh đến

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Song Trình(phần 3)

Song Trình(phần 3)

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại:

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

SONG TRÌNH-HỘI NGỘ

SONG TRÌNH-HỘI NGỘ

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết