Đam mỹ

Có 613 truyện

Hoàng Quân

Hoàng Quân

Tác giả : Tiêu Dao Nhân

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 11112

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 171

Lượt xem : 560532

Bình chọn (16 lượt)
Xem chi tiết

Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Tác giả : Ngã Đích Tiểu Q

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 13473

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Tỏa Ưng

Tỏa Ưng

Tác giả : Lăng Lệ Phong

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 2775

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

Tác giả : Mâu Ti

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 35

Lượt xem : 42825

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Gia Đấu Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 154189

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Tác giả : Tô Biệt Tự

Thể loại: Hài Hước Sắc Đam Mỹ Võng Du

Chương : 78

Lượt xem : 71170

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 36670

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thượng Ẩn

Thượng Ẩn

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 208

Lượt xem : 6811973

Bình chọn (52 lượt)
Xem chi tiết

Thượng Ẩn - Phần 2

Thượng Ẩn - Phần 2

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 134

Lượt xem : 7790079

Bình chọn (56 lượt)
Xem chi tiết

Nghịch tập

Nghịch tập

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 288

Lượt xem : 2269034

Bình chọn (22 lượt)
Xem chi tiết

Phong mang

Phong mang

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 313

Lượt xem : 2127652

Bình chọn (24 lượt)
Xem chi tiết

Biên Nhược Thủy

Biên Nhược Thủy

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 345560

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 37716

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài

Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 7552

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chỉ vì gặp cậu

Chỉ vì gặp cậu

Tác giả : Trương Văn Sảng

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 5183

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Ngự Hoàng - Lạc Dận

Ngự Hoàng - Lạc Dận

Tác giả : Lạc Dận

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 269

Lượt xem : 56933

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh

Tác giả : Thanh La Phiến Tử

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 174348

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Chỉ muốn làm người đàn ông của em

Chỉ muốn làm người đàn ông của em

Tác giả : Angelina

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 713014

Bình chọn (10 lượt)
Xem chi tiết

Yêu Thương Tựa Không Khí

Yêu Thương Tựa Không Khí

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 186185

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Tự bẻ cong để yêu cậu - Fly in Shallow

Tự bẻ cong để yêu cậu - Fly in Shallow

Tác giả : Miêu Dã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 100

Lượt xem : 80846

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân

Tác giả : Angelina

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 283782

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Dương Thư Mị Ảnh

Dương Thư Mị Ảnh

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 138

Lượt xem : 241657

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Không thể không yêu - Lam Lâm

Không thể không yêu - Lam Lâm

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 19524

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huỳnh mạch phách đương - Bạn Diễn

Huỳnh mạch phách đương - Bạn Diễn

Tác giả : Thất Ưu

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 20661

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất khả kháng lực - Uncontrolled Love

Bất khả kháng lực - Uncontrolled Love

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 332091

Bình chọn (13 lượt)
Xem chi tiết

Song trình  - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Song trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 1075307

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Quân Tử Chi Giao

Quân Tử Chi Giao

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 194645

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Seven Days

Seven Days

Tác giả : Takarai Rihito

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ Truyện Tranh

Chương : 15

Lượt xem : 55908

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ân tứ

Ân tứ

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 162

Lượt xem : 298725

Bình chọn (8 lượt)
Xem chi tiết

Thuận theo tự nhiên

Thuận theo tự nhiên

Tác giả : Trần Hoàng Phi

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 3387

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Oh, Boy!

Oh, Boy!

Tác giả : Marie Aude Murail

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 16

Lượt xem : 2172

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngủ ngon, hẹn mai nhé

Ngủ ngon, hẹn mai nhé

Tác giả : Nagira Yuu

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 64479

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Không Nơi Thuộc Về (Vô xứ khả tầm)

Không Nơi Thuộc Về (Vô xứ khả tầm)

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 16334

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Kỳ đãi độ : Ranh giới chờ mong

Kỳ đãi độ : Ranh giới chờ mong

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 14380

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thức nhữ bất thức đinh

Thức nhữ bất thức đinh

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 123

Lượt xem : 365992

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Chiếc lá ký sinh

Chiếc lá ký sinh

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 34356

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cực Ác Tử Kỵ

Cực Ác Tử Kỵ

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 2285

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Chiến Lật Chi Hoa

Chiến Lật Chi Hoa

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 44

Lượt xem : 62699

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Tôi và những tên dối trá - Phiến tử hoà ngã

Tôi và những tên dối trá - Phiến tử hoà ngã

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 4988

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huynh hữu đệ công

Huynh hữu đệ công

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 42

Lượt xem : 70766

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

NGHỊCH PHONG NHI HÀNH

NGHỊCH PHONG NHI HÀNH

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 38991

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phi Hữu

Phi Hữu

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 76905

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Huyết tinh phong tình

Huyết tinh phong tình

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 15240

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tập Cảnh

Tập Cảnh

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 22938

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Công Tử Biến Bại Gia Tử

Công Tử Biến Bại Gia Tử

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 404361

Bình chọn (16 lượt)
Xem chi tiết

Người Thắp Sao Trời

Người Thắp Sao Trời

Tác giả : Tự Từ

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 6438

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Hắc ô nha bạch ô nha - Quạ Đen Quạ Trắng

Hắc ô nha bạch ô nha - Quạ Đen Quạ Trắng

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 90573

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đế Đài Xuân

Đế Đài Xuân

Tác giả : Phong Duy

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 16201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huynh Đệ Cấm Chỉ

Huynh Đệ Cấm Chỉ

Tác giả : Thanh La Phiến Tử

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 3765

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la

Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 8842

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huyết dạ dị văn lục

Huyết dạ dị văn lục

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 11847

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Siêu Sao

Siêu Sao

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 295

Lượt xem : 1137778

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Số 10 Phố Yên Đại Tà

Số 10 Phố Yên Đại Tà

Tác giả : Kiếm Tẩu Thiên Phong

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 403130

Bình chọn (12 lượt)
Xem chi tiết

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 30849

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Hàng không bán - Phi mại phẩm

Hàng không bán - Phi mại phẩm

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 20523

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Không Hề Phòng Bị

Không Hề Phòng Bị

Tác giả : Thấm Trần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 23937

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trấn Hồn

Trấn Hồn

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 109

Lượt xem : 48811

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Super lovers

Super lovers

Tác giả : Abe Miyuki

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Truyện Tranh

Chương : 0

Lượt xem : 12343

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cường Gian

Cường Gian

Tác giả : Yuanyan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 22575

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lấy Chồng Nhà Giàu (full 2 tập)

Lấy Chồng Nhà Giàu (full 2 tập)

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 38509

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Tác giả : Lý Tùng Nho

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 103188

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả : Bút Doanh Doanh Đích Hoa Nhi

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 11677

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

[Trọng Sinh] Thù Đồ

[Trọng Sinh] Thù Đồ

Tác giả : Lý Tùng Nho

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 101

Lượt xem : 145222

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi Cố Thanh

Trọng sinh chi Cố Thanh

Tác giả : Thanh Chu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 193750

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Nham

Trọng Nham

Tác giả : Ngưu Giác Cung

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 119587

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Diễm quỷ

Diễm quỷ

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 4753

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dã thú (Đam Tứ Tuyệt)

Dã thú (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 79017

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Chỉ là ảo giác (Đam Tứ Tuyệt)

Chỉ là ảo giác (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 48694

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 41229

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Ác mộng

Ác mộng

Tác giả : Điển Y

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 126431

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

10 số thập phân

10 số thập phân

Tác giả : Sung Kê

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 228

Lượt xem : 93046

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Cửu Thiên Liên Sinh

Cửu Thiên Liên Sinh

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 295

Lượt xem : 403809

Bình chọn (9 lượt)
Xem chi tiết

Bất năng động - Không thể động

Bất năng động - Không thể động

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 22610

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phan Đa Lạp đích ma hạp - Chiếc hộp của Pandora

Phan Đa Lạp đích ma hạp - Chiếc hộp của Pandora

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 34006

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 50956

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ

Tác giả : Ngô Trầm Thủy

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 47268

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đại sắc lang (Đam Tứ Tuyệt)

Đại sắc lang (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 54288

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Loạn thế vi vương

Loạn thế vi vương

Tác giả : Cố Tuyết Nhu

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 74905

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dục mãn hạnh lâm

Dục mãn hạnh lâm

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 41844

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Cấm ái chi tương sủng

Cấm ái chi tương sủng

Tác giả : Tư Đồ Cẩm Tranh

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 41706

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Như Lang

Như Lang

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 68582

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Kỳ đãi độ chi công khẩu

Kỳ đãi độ chi công khẩu

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 18974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 50114

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Mục Nhiên

Mục Nhiên

Tác giả : Cô Quân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 77

Lượt xem : 381450

Bình chọn (15 lượt)
Xem chi tiết

Nhất thực thiên hạ

Nhất thực thiên hạ

Tác giả : Khuynh Mộ Thanh Mộc

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 31521

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hôn nhân tạm được

Hôn nhân tạm được

Tác giả : Huỳnh Dạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 26617

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Bạo Quân

Bạo Quân

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 111

Lượt xem : 103062

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 19396

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả : Thương Hải Di Mặc

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 22456

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu của đau dạ dày

Tình yêu của đau dạ dày

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 67

Lượt xem : 72517

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Kịch bản không phải như vậy

Kịch bản không phải như vậy

Tác giả : Tử Vũ Nguyệt Diên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 3653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sự trả thù công bằng

Sự trả thù công bằng

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 111162

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2

Tác giả : Angelina

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 175

Lượt xem : 737262

Bình chọn (16 lượt)
Xem chi tiết

Sủng Thê Chi Đạo

Sủng Thê Chi Đạo

Tác giả : Duẫn Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 140

Lượt xem : 891607

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Nam phụ mới thật là tuyệt sắc

Nam phụ mới thật là tuyệt sắc

Tác giả : Thẩm Hề Hòa

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 17088

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 212

Lượt xem : 274825

Bình chọn (12 lượt)
Xem chi tiết

Thổ Phỉ Công Lược

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 195

Lượt xem : 192803

Bình chọn (10 lượt)
Xem chi tiết

Sổ tay siêu sao

Sổ tay siêu sao

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 55026

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Quỷ hành thiên hạ

Quỷ hành thiên hạ

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 324

Lượt xem : 6763

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trò chơi tình nhân

Trò chơi tình nhân

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 10799

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Khoáng Thế Kim Sinh

Khoáng Thế Kim Sinh

Tác giả : Lãnh Dạ Minh Hoàng

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 134732

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

[Fanfic] Thượng Ẩn - Cuộc sống hôn nhân

[Fanfic] Thượng Ẩn - Cuộc sống hôn nhân

Tác giả : Catherine

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 480952

Bình chọn (13 lượt)
Xem chi tiết

Bán sơn yên vũ quá giang hồ

Bán sơn yên vũ quá giang hồ

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 37953

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Tử Việt Lan San

Tử Việt Lan San

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 30535

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Ai cùng ai gặp gỡ thoáng qua (Những thoáng qua gặp gỡ)

Ai cùng ai gặp gỡ thoáng qua (Những thoáng qua gặp gỡ)

Tác giả : Mạt Hồi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 1731

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chung cư của các ảnh đế

Chung cư của các ảnh đế

Tác giả : Thiên Bình Tọa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 183

Lượt xem : 43637

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hoàn khố

Hoàn khố

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 2759

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dị thế đại lãnh chủ

Dị thế đại lãnh chủ

Tác giả : Lai Tự Viễn Phương

Thể loại: Xuyên Không Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 165

Lượt xem : 36225

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiên mãn cung đường

Tiên mãn cung đường

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 138

Lượt xem : 69774

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Phụ ái tình độc Lam tịch

Phụ ái tình độc Lam tịch

Tác giả : Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 53048

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa

Tác giả : Nhất cá tiểu bình cái

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 135039

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

[Fanfic] Thượng Ẩn - Tám năm xa cách

[Fanfic] Thượng Ẩn - Tám năm xa cách

Tác giả : tieuduchau

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 14992

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thế giới của hắn là một màu hồng

Thế giới của hắn là một màu hồng

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 3770

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoa hoa du long

Hoa hoa du long

Tác giả : Tình Bảo Nhi

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 42

Lượt xem : 46816

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập

15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập

Tác giả : Hổ Phách Trùng Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 7318

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạo quân

Bạo quân

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 39771

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo

Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo

Tác giả : Oa Qua Oa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 655823

Bình chọn (12 lượt)
Xem chi tiết

Nhất Thế Khuynh Tình

Nhất Thế Khuynh Tình

Tác giả : Yên Thị

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 90

Lượt xem : 95565

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Đế vương công lược

Đế vương công lược

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 198

Lượt xem : 157720

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Điền Văn Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 53

Lượt xem : 23982

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lạc Tuyết Thành Bạch

Lạc Tuyết Thành Bạch

Tác giả : Bunny

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 1787

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiên Hữu

Thiên Hữu

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 32730

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Kim Bài Đả Thủ

Kim Bài Đả Thủ

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 128

Lượt xem : 561276

Bình chọn (22 lượt)
Xem chi tiết

Quán cơm nhỏ

Quán cơm nhỏ

Tác giả : Tu Thất

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 11402

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Nhất phẩm thiên kim

Nhất phẩm thiên kim

Tác giả : Địch Hoa

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 6873

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bad boy

Bad boy

Tác giả : A Triệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 2645

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vi thần

Vi thần

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1288

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhóc kỳ lạ

Nhóc kỳ lạ

Tác giả : Minh Nguyệt Nô

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 2647

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quan hệ bất chính

Quan hệ bất chính

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 4060

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phụ tử quan hệ

Phụ tử quan hệ

Tác giả : Chấp Loạn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 11572

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kiền Sài Liệt Hỏa

Kiền Sài Liệt Hỏa

Tác giả : Lãnh Hương Trần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 4532

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Một người cha và ba đứa con

Một người cha và ba đứa con

Tác giả : Phong Duy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 4486

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu

Tác giả : Băng Mị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1656

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Biển Trăng Sâu Thẳm

Biển Trăng Sâu Thẳm

Tác giả : Bích Dao

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 5410

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cổ mộ có một ổ xà

Cổ mộ có một ổ xà

Tác giả : Cố Trọng Nhiễm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 118

Lượt xem : 9786

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bảo bối con là ai?

Bảo bối con là ai?

Tác giả : Kim Cương Quyển

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 46302

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Chuyện xưa của cá và nước

Chuyện xưa của cá và nước

Tác giả : Tam Niên Cấp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 777

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồng hồ tình yêu

Đồng hồ tình yêu

Tác giả : Thủy Táp Táp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 5221

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh : Cải tạo nhân vật phản diện

Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh : Cải tạo nhân vật phản diện

Tác giả : Sát Tiểu Hoàn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 10118

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 147

Lượt xem : 25585

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh

Tác giả : Doanh Triệt Thệ Tuyết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 244461

Bình chọn (8 lượt)
Xem chi tiết

Tên của ta rất hài hòa

Tên của ta rất hài hòa

Tác giả : Mạc Hiểu Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 5515

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè

Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè

Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 4273

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tư Nhân Hoa Viên

Tư Nhân Hoa Viên

Tác giả : Mạt Hồi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 5667

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Tác giả : Ô Thất

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 98255

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng

Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng

Tác giả : Sắc Dữ Thủy

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 5075

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đào Hoa Chi Mộng

Đào Hoa Chi Mộng

Tác giả : Nam Lão Đại

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 1177

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thay Thế Phẩm

Thay Thế Phẩm

Tác giả : Tại Tuần Nhĩ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 13475

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vũ Động Bách Liên Đình

Vũ Động Bách Liên Đình

Tác giả : Anna

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả : Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ Ngược

Chương : 210

Lượt xem : 15529

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chất Tử Điện Hạ

Chất Tử Điện Hạ

Tác giả : Đái Văn Hi

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 171

Lượt xem : 160593

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hắc sắc cấm đoạn hệ liệt

Hắc sắc cấm đoạn hệ liệt

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đô Thị Sắc Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 7406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng (Chờ anh nhìn lên)

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng (Chờ anh nhìn lên)

Tác giả : Dịch Tu La

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 17846

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiếu Vấn Hà Nhân Cộng Dữ Tuý

Tiếu Vấn Hà Nhân Cộng Dữ Tuý

Tác giả : Vô Danh

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 2916

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hữu chủng nhĩ tái bào

Hữu chủng nhĩ tái bào

Tác giả : Hàn Mai Mạc Hương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 90718

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Sơ ảnh tại thiên thương

Sơ ảnh tại thiên thương

Tác giả : Độc Vũ Tịch Nhan

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 15412

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Oan gia? Không, chủ nợ!

Oan gia? Không, chủ nợ!

Tác giả : Đoàn Tranh Tử

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 24884

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện

Tác giả : Đoạn Tội Hoa

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 69156

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Dạ quang

Dạ quang

Tác giả : Mạch Linh

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 9262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Viên tiên sinh luôn không vui

Viên tiên sinh luôn không vui

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 63627

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

An Cư Lạc Nghiệp

An Cư Lạc Nghiệp

Tác giả : Đại Đao Diễm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 84545

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Vi Vi Đích Vi Tiếu

Vi Vi Đích Vi Tiếu

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 70648

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Xuyên Qua: Hoa Hoa Công Tử Biến Tiểu Thụ

Xuyên Qua: Hoa Hoa Công Tử Biến Tiểu Thụ

Tác giả : Nhóc Vô Tư

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2608

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bỉ ngạn lâm uyên

Bỉ ngạn lâm uyên

Tác giả : Thanh Thủy Chử Tiểu Bạch

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 10146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phù Ảnh Ám Hương

Phù Ảnh Ám Hương

Tác giả : Thủy Thiên Nhất Sắc

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 33972

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lầu dưới, đem con trai của ngươi lĩnh trở lại

Lầu dưới, đem con trai của ngươi lĩnh trở lại

Tác giả : Tử Dạ Bất Miên

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 40607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tái sinh chi từ

Tái sinh chi từ

Tác giả : Nam Qua Lão Yêu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 130

Lượt xem : 51313

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Nhất Tương công thành Đậu Đậu khốc

Nhất Tương công thành Đậu Đậu khốc

Tác giả : Thu Diệp Tàn Lộ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 15939

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lam Điều Tam Bộ Khúc

Lam Điều Tam Bộ Khúc

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 75395

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Trung khuyển bị bệnh dại

Trung khuyển bị bệnh dại

Tác giả : Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 81361

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

Tác giả : Vu Triết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 248935

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt

Tác giả : Ma Hoa Đông

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 18939

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC

HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 27446

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lưu lạc quân tâm – Tần Lâu Lộng Ngọc

Lưu lạc quân tâm – Tần Lâu Lộng Ngọc

Tác giả : Tinh Kiều

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 6542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái đích thành nhân thức

Ái đích thành nhân thức

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 6022

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

BẤT TỐ LY THƯƠNG

BẤT TỐ LY THƯƠNG

Tác giả : Thập Nhị Niệm

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 8421

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Tác giả : Tự Tự Cẩm

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 16319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lão bà vương gia của ta

Lão bà vương gia của ta

Tác giả : Tiêu Lâm

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 154191

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Chức Nghiệp Thế Thân

Chức Nghiệp Thế Thân

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 123

Lượt xem : 112100

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tịnh Phi Dương Quang

Tịnh Phi Dương Quang

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 12388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất báo

Bất báo

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 114744

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Phượng Tần

Phượng Tần

Tác giả : Như Băng Như Thủy

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 11970

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Dưỡng phụ - Cha nuôi

Dưỡng phụ - Cha nuôi

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 168

Lượt xem : 82431

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngoan ngoãn cho mượn giống

Ngoan ngoãn cho mượn giống

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 6350

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hồng bì hài (Giày da đỏ)

Hồng bì hài (Giày da đỏ)

Tác giả : Lạc Âm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 9676

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khố hạ chi thần

Khố hạ chi thần

Tác giả : Thiên Nhất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 5492

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tửu sắc tham bôi

Tửu sắc tham bôi

Tác giả : Nhu Nạo Thiên Vũ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 128

Lượt xem : 13659

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Trọng Sinh Dị Năng Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 172

Lượt xem : 87781

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Hacker Otaku vs Tổng Tài

Hacker Otaku vs Tổng Tài

Tác giả : Mỗ Hắc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 2137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngược ái tiểu thần phụ

Ngược ái tiểu thần phụ

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 3652

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lưỡng Trọng Thiên

Lưỡng Trọng Thiên

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 5120

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi Hàn Kỳ

Trọng sinh chi Hàn Kỳ

Tác giả : Chước Nhiễm

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 67663

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Dáng vẻ anh thích em đều có

Dáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 161765

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Tặng hoa cho Bách Đồ

Tặng hoa cho Bách Đồ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 42743

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hiểu Tinh Cô Tự  (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 2)

Hiểu Tinh Cô Tự (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 2)

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 66990

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Phong Vũ Vô Cực (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 3)

Phong Vũ Vô Cực (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 42598

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo

Tác giả : Chỉ Phiến Khinh Diêu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 152

Lượt xem : 18565

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 5343

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hậu sinh khả úy

Hậu sinh khả úy

Tác giả : Vạn Tiểu Mê

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 9022

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luân Khả khải hoàng

Luân Khả khải hoàng

Tác giả : Catherine

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 117282

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Dạ sắc chi tiền

Dạ sắc chi tiền

Tác giả : Nam Chi

Thể loại: Đô Thị

Chương : 90

Lượt xem : 10785

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyển công thành thủ

Chuyển công thành thủ

Tác giả : Biến Thân Gia Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 15948

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Niệm mộ

Niệm mộ

Tác giả : Nam Chi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 77

Lượt xem : 38445

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi Tô Gia

Trùng sinh chi Tô Gia

Tác giả : Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 31540

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ái khuyển

Ái khuyển

Tác giả : Ly Chi Nhược Tố

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 14861

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam thê của Tể tướng

Nam thê của Tể tướng

Tác giả : Mạc Tà

Thể loại: Cổ Đại Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 114997

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !!!

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !!!

Tác giả : Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 77458

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam

Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu

Thể loại: Cổ Đại Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 222

Lượt xem : 744211

Bình chọn (11 lượt)
Xem chi tiết

Lão cha

Lão cha

Tác giả : Nhã Sinh

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 3662

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Tác giả : Nhất Cân Lộc Dung

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 4376

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Liệu dưỡng viện trực bá gian

Liệu dưỡng viện trực bá gian

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Hài Hước Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 9774

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Tác giả : Đả Cương Thi

Thể loại: Xuyên Không Hài Hước Dị Năng Đam Mỹ

Chương : 177

Lượt xem : 25705

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Ấn Chương Của Vương Tử

Ấn Chương Của Vương Tử

Tác giả : Bunny

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2392

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Siêu sao tính cái gì

Siêu sao tính cái gì

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 93036

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Lưu Manh Hoàng Phi

Lưu Manh Hoàng Phi

Tác giả : Đông Trùng

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 91

Lượt xem : 33411

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 3232

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đặc Chủng Dong Binh

Đặc Chủng Dong Binh

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 66117

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lưu quỷ

Lưu quỷ

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 154

Lượt xem : 27136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả : Bạc Một Bạch Luân

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 3459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khuynh Thành Song Tuyệt

Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả : Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 3134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tâm Chi Sở Hướng

Tâm Chi Sở Hướng

Tác giả : Kim Linh Tử

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 6420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất uổng thử sinh

Bất uổng thử sinh

Tác giả : Hải Trung Nhất Chủ

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 1535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mặc nhiễm kinh niên

Mặc nhiễm kinh niên

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 13962

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nịnh Thần

Nịnh Thần

Tác giả : Địch Khôi

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 100

Lượt xem : 12569

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự độ bất đắc

Tự độ bất đắc

Tác giả : Vi Vi Sinh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 2459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Điền Văn Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 13980

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thương Bạch, Hữu Thanh

Thương Bạch, Hữu Thanh

Tác giả : Bát Thập Nhất Huyền

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1752

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự sát nhất bách thức

Tự sát nhất bách thức

Tác giả : Phiếu Úc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 3553

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sửu Nương Nương

Sửu Nương Nương

Tác giả : Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 22934

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Mặc Thanh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 4568

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Liệp ái đích nam nhân

Liệp ái đích nam nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 10

Lượt xem : 3131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tàn ngọc li thương

Tàn ngọc li thương

Tác giả : Huyết Mỗ Dực

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 2595

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cửu tội

Cửu tội

Tác giả : Mặc Nguyệt Nghê Thường

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 3044

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi cự ái

Trọng sinh chi cự ái

Tác giả : Vân Liễu

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ Ngược

Chương : 49

Lượt xem : 36122

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thiên nguyệt chi mị

Thiên nguyệt chi mị

Tác giả : Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 341

Lượt xem : 40552

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tội nhân

Tội nhân

Tác giả : Lạc Ly

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 39356

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Siêu sao báo thù

Siêu sao báo thù

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 93264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầu Duyên

Cầu Duyên

Tác giả : Thập Thế

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 24230

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tham hoan - Mặc Hắc Hoa

Tham hoan - Mặc Hắc Hoa

Tác giả : Mặc Hắc Hoa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 5797

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi hiền thần nan vi

Trùng sinh chi hiền thần nan vi

Tác giả : Mục Bạch

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 60739

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Tác giả : Sắc Như Không

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 5408

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lão tử muốn lên đại học

Lão tử muốn lên đại học

Tác giả : Hắc Miêu Dạ Vũ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thẳng nam bị công lược sổ tay

Thẳng nam bị công lược sổ tay

Tác giả : Thực Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 4699

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đoạt tướng

Đoạt tướng

Tác giả : Duật Kiều

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 3980

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Tác giả : Phong Diêu Ảnh Di

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất Phối Đích Luyến Nhân

Bất Phối Đích Luyến Nhân

Tác giả : Bạch Vân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 3612

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 4752

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1555

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Anh nghĩ muốn em

Anh nghĩ muốn em

Tác giả : Thỉnh Khiếu Ngã Dục Dã

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 18505

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ái, thuyết bất xuất khẩu  (YÊU NÓI KHÔNG NÊN LỜI)

Ái, thuyết bất xuất khẩu (YÊU NÓI KHÔNG NÊN LỜI)

Tác giả : Thu Chí Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 13066

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bản sắc lưu manh

Bản sắc lưu manh

Tác giả : Lãnh Hương Trần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 3705

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bàng hoàng đích dã thú

Bàng hoàng đích dã thú

Tác giả : Bạch Vân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 4263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chàng quỷ kí (Bách quỷ dị văn hệ liệt).

Chàng quỷ kí (Bách quỷ dị văn hệ liệt).

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 829

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chiến lược tấn công một phía

Chiến lược tấn công một phía

Tác giả : Tiêu Tiêu Vũ Hạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 3027

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ

Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 4791

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 11156

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dẫn ly tôn

Dẫn ly tôn

Tác giả : Tùy Phong Phi

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 4098

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại gia

Đại gia

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 3374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bản kí sự Trúc Mã

Bản kí sự Trúc Mã

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 48

Lượt xem : 30364

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng

Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng

Tác giả : Phi Huyên

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 1744

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giăng Bẫy Tình Yêu

Giăng Bẫy Tình Yêu

Tác giả : Kết Kết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 2237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giường đôi màu tím

Giường đôi màu tím

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 25511

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Sửu Nhi

Sửu Nhi

Tác giả : Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 58

Lượt xem : 25017

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hành Lá

Hành Lá

Tác giả : Minh Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 23876

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vương Gia Là Một Vị Phu Quản Nghiêm

Vương Gia Là Một Vị Phu Quản Nghiêm

Tác giả : Ngọc Duyên

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 2054

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hãy để anh làm anh trai của em

Hãy để anh làm anh trai của em

Tác giả : Lương Vụ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 20860

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khắc tinh

Khắc tinh

Tác giả : Thất Nguyệt Mộ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 4

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kích ái tiểu thần phụ

Kích ái tiểu thần phụ

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược

Chương : 13

Lượt xem : 2894

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lễ Vật Của Tù Trưởng

Lễ Vật Của Tù Trưởng

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 2741

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luyến Sắc

Luyến Sắc

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 11449

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mị bất khả đáng

Mị bất khả đáng

Tác giả : Thương Hải/Hồng Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 8156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

Tác giả : Xuyên Đào

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhật Ký Quan Sát

Nhật Ký Quan Sát

Tác giả : Đản Đản Thử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 1185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Song Tu

Song Tu

Tác giả : Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đông Phương Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 2907

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đi vào nhân cách phân liệt

Đi vào nhân cách phân liệt

Tác giả : Long Thất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 15134

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hồi đầu (Quay đầu)

Hồi đầu (Quay đầu)

Tác giả : Vô Huyền

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 3514

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhất niệm nhất sinh

Nhất niệm nhất sinh

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 2

Lượt xem : 1080

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lâm lạc tịch chiếu

Lâm lạc tịch chiếu

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 19937

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hai thụ gặp nhau ắt có một công

Hai thụ gặp nhau ắt có một công

Tác giả : Thanh Lương Thủy Tinh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 7370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu

Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu

Tác giả : Yên Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 8969

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 6679

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sơ Luyến Anh Thì

Sơ Luyến Anh Thì

Tác giả : Bạch Vân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 4093

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Tác giả : Thiên Nham

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 44

Lượt xem : 2540

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

DSG

DSG

Tác giả : Hồ Ly Tu Thành Tinh

Thể loại: Huyền Huyễn Xuyên Không Đô Thị Dị Năng Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1209

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Võng Du

Chương : 144

Lượt xem : 17837

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 3668

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cực Lạc Tiên Sư

Cực Lạc Tiên Sư

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 5945

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sắc Vi Vương Tử

Sắc Vi Vương Tử

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 6410

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 7375

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nghịch Ái

Nghịch Ái

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 14

Lượt xem : 16291

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dạ Dạ Long Xà Vũ

Dạ Dạ Long Xà Vũ

Tác giả : Dư Hạ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Ngược

Chương : 20

Lượt xem : 5231

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Tác giả : Dụ Thần

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Võng Du

Chương : 23

Lượt xem : 2656

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 1

Lượt xem : 441

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ta Cùng Ba Ba Tình Sắc Sinh Hoạt

Ta Cùng Ba Ba Tình Sắc Sinh Hoạt

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 6145

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bị Chà Đạp Đích Hội Trưởng Hội Học Sinh

Bị Chà Đạp Đích Hội Trưởng Hội Học Sinh

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 2035

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại dựng phu

Đại dựng phu

Tác giả : La Bặc Thỏ Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 27800

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Người điên cuồng, yêu cuồng nhiệt hệ liệt chi Tù binh

Người điên cuồng, yêu cuồng nhiệt hệ liệt chi Tù binh

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1936

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tù Nhân

Tù Nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tương quân phối

Tương quân phối

Tác giả : Tiếu Dương

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 4806

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Tác giả : 5 Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 57

Lượt xem : 12184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra công muốn tái hôn với tôi

Tra công muốn tái hôn với tôi

Tác giả : Nhất Diệp Bồ Đề

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 61496

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Nhất Dạ Tình Hậu (Sau tình một đêm)

Nhất Dạ Tình Hậu (Sau tình một đêm)

Tác giả : Họa Trần Ai

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 67592

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Qua Cửa

Qua Cửa

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 12082

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Quân giáo sinh

Quân giáo sinh

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 147

Lượt xem : 72722

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Người bên gối - Chẩm biên nhân

Người bên gối - Chẩm biên nhân

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 42260

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mặc Ái

Mặc Ái

Tác giả : Ssy124

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 16280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cưng chiều dựng phu

Cưng chiều dựng phu

Tác giả : Trầm Nịch Vu Mĩ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 190091

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Tuyệt đối xâm chiếm

Tuyệt đối xâm chiếm

Tác giả : Thiên Nhất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 16570

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu bình thường của ác ma và dê con

Tình yêu bình thường của ác ma và dê con

Tác giả : Thính Diễm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 578

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tướng quân ghẹo quốc cữu

Tướng quân ghẹo quốc cữu

Tác giả : Tiêu Diêu Hầu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu là tập kích bất ngờ

Yêu là tập kích bất ngờ

Tác giả : Kết Kết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu tôi xin hãy nói

Yêu tôi xin hãy nói

Tác giả : Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 18156

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ô Long Kỳ Duyên (Kỳ duyên hệ liệt )

Ô Long Kỳ Duyên (Kỳ duyên hệ liệt )

Tác giả : Tự Băng Tự Thủy

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 7788

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mạo Hợp Thần Ly

Mạo Hợp Thần Ly

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 14828

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch bánh bao của tổng tài bá đạo

Kế hoạch bánh bao của tổng tài bá đạo

Tác giả : Oa Qua Oa

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 130

Lượt xem : 260031

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tượng Tâm

Tượng Tâm

Tác giả : Mao Hậu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 19232

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thần nghèo phù hộ

Thần nghèo phù hộ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị

Chương : 24

Lượt xem : 1158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cậu trợ lý nhỏ

Cậu trợ lý nhỏ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 14545

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Suy Thần

Tiểu Suy Thần

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 3634

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiêm bạch thâm uyên

Tiêm bạch thâm uyên

Tác giả : DNAX

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 3673

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tác giả : Dịch Tu La

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1780

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Phượng Ly Thiên

Phượng Ly Thiên

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 42939

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thần Phục

Thần Phục

Tác giả : Mặc Nại Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 35187

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thần Phục II

Thần Phục II

Tác giả : Mặc Nại Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 30891

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Gió mùa hè

Gió mùa hè

Tác giả : Hạ thiên đích phong

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 2643

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Liệp Lang Đảo

Liệp Lang Đảo

Tác giả : Vu Triết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 57

Lượt xem : 2709

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huynh trưởng

Huynh trưởng

Tác giả : Hanh Hanh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 7458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vị tiểu thư này, anh thật xinh đẹp

Vị tiểu thư này, anh thật xinh đẹp

Tác giả : KinKin

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 5209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thích anh

Thích anh

Tác giả : Thiên Không Dã Thị Hắc Sắc Đích

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 2062

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thu Tư

Thu Tư

Tác giả : Nam Quân

Thể loại: Đô Thị

Chương : 44

Lượt xem : 6264

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tuế Nguyệt Gian

Tuế Nguyệt Gian

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 12308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Giang Hồ Chiến Tình Lục] La Sát

[Giang Hồ Chiến Tình Lục] La Sát

Tác giả : Vân Điêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 2188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi mang theo tiểu bao tử đấu ác phu

Trọng sinh chi mang theo tiểu bao tử đấu ác phu

Tác giả : Cẩm Trọng

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 101

Lượt xem : 43605

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lòng có Lăng Hi

Lòng có Lăng Hi

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 19182

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn

Tác giả : Bạch Y Nhược Tuyết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 117

Lượt xem : 70419

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Là Tự Ta Đa Tình

Là Tự Ta Đa Tình

Tác giả : Ám Trần Di Tán

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 18

Lượt xem : 3034

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nha ! Có bầu rồi

Nha ! Có bầu rồi

Tác giả : Thần Điện Tế Ti

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 159228

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc

Tác giả : Tha Tại Thiêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 2229

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 206

Lượt xem : 179377

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Thư tình của kỵ sĩ

Thư tình của kỵ sĩ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 24197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hẹn Hò Với Chồng Cũ (Cùng chồng trước nói thương yêu)

Hẹn Hò Với Chồng Cũ (Cùng chồng trước nói thương yêu)

Tác giả : Hào Tuyết

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 93

Lượt xem : 20392

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dụ Dạ

Dụ Dạ

Tác giả : Thủy Ấn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 166

Lượt xem : 120892

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Ngư Nhi của ta

Tiểu Ngư Nhi của ta

Tác giả : huangxy531509390

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 100

Lượt xem : 19227

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người hầu nam

Người hầu nam

Tác giả : Tấn Minh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 5595

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

TÌNH YÊU TRONG SÁNG

TÌNH YÊU TRONG SÁNG

Tác giả : Konny

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 2673

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bạc Hà Đen

Bạc Hà Đen

Tác giả : Tiểu Mật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 11113

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Chạy trời không khỏi nắng

Chạy trời không khỏi nắng

Tác giả : Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 2137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hãy cho anh một lần nữa bắt đầu

Hãy cho anh một lần nữa bắt đầu

Tác giả : Tĩnh Tâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 359

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu lạ kỳ

Tình yêu lạ kỳ

Tác giả : Khốc Vũ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 2164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người kia

Người kia

Tác giả : Thất Ưu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 5183

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiết lập này hỏng rồi

Thiết lập này hỏng rồi

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 8240

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Tác giả : Tử Nguyệt Sa Y

Thể loại: Cung Đấu Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 141

Lượt xem : 58655

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Đoạt tình quân sư

Đoạt tình quân sư

Tác giả : Lăng Tử Minh

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiếu hoa vũ lưu niên

Thiếu hoa vũ lưu niên

Tác giả : Hỏa Ly

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 209

Lượt xem : 19554

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dữ Lang Cộng Vũ

Dữ Lang Cộng Vũ

Tác giả : Trúc Điệp Thanh/ Lão Ngạnh Trà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 6420

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hậu Đình Hư Không Tịch Mịch Lãnh

Hậu Đình Hư Không Tịch Mịch Lãnh

Tác giả : Phác Thiếu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2596

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

囧 không gian

囧 không gian

Tác giả : Khuyết dưỡng kim ngư

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 5027

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi!

Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi!

Tác giả : Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1161

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vệ sĩ

Vệ sĩ

Tác giả : Hương Tiểu Mạch

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 87170

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hình Bóng

Hình Bóng

Tác giả : Mang Quả Hãm Tống Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 29852

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Phúc trạch hữu dư

Phúc trạch hữu dư

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 43908

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả : Bắc Nam

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 28548

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Tác giả : Tam Nguyệt Xuân Phong

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 2007

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngồi yên, tôi tự

Ngồi yên, tôi tự

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 5153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H?

Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H?

Tác giả : Mới Không Phải Husky

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 10789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng Hoàng Đồ Đằng

Phượng Hoàng Đồ Đằng

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 64

Lượt xem : 11143

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

S.C.I. Mê Án Tập

S.C.I. Mê Án Tập

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 18601

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ly hôn

Ly hôn

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 67

Lượt xem : 27688

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tướng quân, nhĩ định trụ

Tướng quân, nhĩ định trụ

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 8857

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Tác giả : Sơ Vẫn Giang Hồ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 252

Lượt xem : 83718

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Tác giả : Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 98

Lượt xem : 2878

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 124

Lượt xem : 64962

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 64

Lượt xem : 2056

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Công Giá

Công Giá

Tác giả : Lạc Băng Lăng

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1983

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì

Bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì

Tác giả : Đại Hà Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 13180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vẫn chờ người online

Vẫn chờ người online

Tác giả : Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 161

Lượt xem : 25796

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khốn lưu

Khốn lưu

Tác giả : Thẩm Dạ Diễm

Thể loại: Đô Thị

Chương : 42

Lượt xem : 5626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tán đổ ảnh đế

Tán đổ ảnh đế

Tác giả : Ý Nhân Trà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 55

Lượt xem : 18272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàng hậu của trẫm

Hoàng hậu của trẫm

Tác giả : Văn Thư Mặc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 43

Lượt xem : 3558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huyết tộc dụ hoặc

Huyết tộc dụ hoặc

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 17986

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu

Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu

Tác giả : Mặc Sắc Tuyên Trương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 3333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ

Tác giả : Thiên Diễn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 3308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Tác giả : Tự Nguyên Tuệ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 13794

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tối cường triệu hoán sư

Tối cường triệu hoán sư

Tác giả : Hà Lam

Thể loại: Trọng Sinh Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 260

Lượt xem : 68503

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phong Lưu - Thiếu Gia

Phong Lưu - Thiếu Gia

Tác giả : Thiếu Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1861

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vực sâu

Vực sâu

Tác giả : Noãn Dương Thiển Niệm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1782

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dật Nhiên tùy phong

Dật Nhiên tùy phong

Tác giả : Nam Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 113

Lượt xem : 19923

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dị giới điền viên phong tình

Dị giới điền viên phong tình

Tác giả : Bắc Lại Lại

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 36251

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Tác giả : Mộng Khê Thạch

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 422

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cậu là nam tớ vẫn yêu 3

Cậu là nam tớ vẫn yêu 3

Tác giả : Angelina

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 157430

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Tẩu thác lộ (Đi nhầm đường)

Tẩu thác lộ (Đi nhầm đường)

Tác giả : Đại Đao Diễm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 66670

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bạn đã tiêu diệt một Cực Đạo Ma Tôn

Bạn đã tiêu diệt một Cực Đạo Ma Tôn

Tác giả : Đường Hoa Hoa

Thể loại: Đam Mỹ Võng Du

Chương : 44

Lượt xem : 1031

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Tác giả : Mặc Hương Đồng Xú

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 43615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Tác giả : Giang Nam Hồn Cô Nương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi luyện thạch giả

Xuyên việt chi luyện thạch giả

Tác giả : Bắc Trần Trần

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 10484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh

Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh

Tác giả : Thịnh Trang Vũ Bộ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 109

Lượt xem : 12953

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Miêu hành bá đạo

Miêu hành bá đạo

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 1267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 858

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bình hoa

Bình hoa

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 49397

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cựu Mộng

Cựu Mộng

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 5267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm lại từ đầu

Làm lại từ đầu

Tác giả : Diệp Du Du

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 2167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế

Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế

Tác giả : Hắc Miêu Nghễ Nghễ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 7339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Tác giả : Hoài Dực

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 5204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hạng gia đại thiếu

Hạng gia đại thiếu

Tác giả : Sơ Lãng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 71278

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Tác giả : Nguyệt Hạ Kim Hồ

Thể loại: Trọng Sinh Dị Năng Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 253

Lượt xem : 119953

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Tác giả : Mạc Thanh Vũ

Thể loại: Dị Năng Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 795

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhập vọng

Nhập vọng

Tác giả : Ô Kiểm Đại Tiếu

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 1182

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi tinh tế trúc mộng sư

Trọng sinh chi tinh tế trúc mộng sư

Tác giả : Thanh Sắc Đích Ngư

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 121

Lượt xem : 20607

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bi Thiên

Bi Thiên

Tác giả : Thước

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 2977

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 651

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 5211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngộ xà

Ngộ xà

Tác giả : Tố Ngân

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 0

Lượt xem : 2965

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhánh hồng thứ ba

Nhánh hồng thứ ba

Tác giả : Twentine

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 41

Lượt xem : 2739

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Spice

Spice

Tác giả : T.J

Thể loại: Ngôn tình Bách Hợp Hài Hước Đam Mỹ Truyện Bách Hợp, Truyện Girl Love

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh vị lai chi quân tẩu

Trọng sinh vị lai chi quân tẩu

Tác giả : Thập Nhị

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 22941

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

SAU KHI MẮC BỆNH NAN Y

SAU KHI MẮC BỆNH NAN Y

Tác giả : Tia Chớp S

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 2557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

LAO TÙ TUYỆT VỌNG

LAO TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả : Tiểu Hắc Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 5622

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thực hồn đồ

Thực hồn đồ

Tác giả : Kim Cương Quyển

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 60

Lượt xem : 2315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nguyền rủa đảo ác mộng

Nguyền rủa đảo ác mộng

Tác giả : Mặc Phong Thần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Tác giả : Tú Vu Lâm

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 90

Lượt xem : 18212

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Tác giả : Đồ Tích Tầm Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 685

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Tác giả : Lãng Hoa Điểm Điểm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 21150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thần y, ngươi thật cao lãnh

Thần y, ngươi thật cao lãnh

Tác giả : Cổ Ngọc Văn Hương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 2488

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngự quỷ hữu thuật

Ngự quỷ hữu thuật

Tác giả : Phong Hưởng Vân Tri Đạo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 5209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ Ma giáo

Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ Ma giáo

Tác giả : Nhất Chích Đại Nhạn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1142

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tam nhật triền miên

Tam nhật triền miên

Tác giả : Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 116

Lượt xem : 17023

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy

Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy

Tác giả : Đào Chi Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 1314

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ Võng Du

Chương : 0

Lượt xem : 2979

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sương chiều não nề

Sương chiều não nề

Tác giả : Viburnum

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 2677

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chúng ta khác loài thì làm sao yêu nhau

Chúng ta khác loài thì làm sao yêu nhau

Tác giả : Thỉnh Khiếu Ngã Điềm Nữu Nữu

Thể loại: Huyền Huyễn Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 1114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cấm lửa

Cấm lửa

Tác giả : Gia Vốn Thuần Lương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 41

Lượt xem : 8077

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

May mắn bé nhỏ

May mắn bé nhỏ

Tác giả : Anh Đào

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 1456

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất – Cẩm Dương Thiên

Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất – Cẩm Dương Thiên

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 1064

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ảnh đế

Ảnh đế

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 24108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vi quang

Vi quang

Tác giả : Kháo Kháo

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 3884

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thất lạc phong ấn

Thất lạc phong ấn

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 2435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Tác giả : Đào Chi Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

nghịch thế

nghịch thế

Tác giả : hắc mộc lão nhân

Thể loại: Huyền Huyễn Đô Thị Dị Năng Đam Mỹ Văn học Việt Nam

Chương : 0

Lượt xem : 4

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 164

Lượt xem : 193396

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Tác giả : Hướng Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 499

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chân Thành Thâm Tình (Khoản khoản tình thâm)

Chân Thành Thâm Tình (Khoản khoản tình thâm)

Tác giả : Toan Thái Đoàn Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 5145

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Con đường nghịch tập của vật hi sinh

Con đường nghịch tập của vật hi sinh

Tác giả : Mao Điểu

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 9170

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh ngự linh sư

Trọng sinh ngự linh sư

Tác giả : Hà Lam

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 87

Lượt xem : 11033

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Tác giả : Bính Kiền Tam Thốn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 1150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chung cực ngoan liệt miêu dữ miêu ba ba

Chung cực ngoan liệt miêu dữ miêu ba ba

Tác giả : Thủy Chiêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 797

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 970

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

Tác giả : Tả Nguyệt Văn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 639

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 432

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhặt được bạn trai cũ

Nhặt được bạn trai cũ

Tác giả : Hạc Tranh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 56

Lượt xem : 13151

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Độ ẩm tương đối

Độ ẩm tương đối

Tác giả : Khả Hữu Khả Vô

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 907

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 2703

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Oan gia lăn lên giường

Oan gia lăn lên giường

Tác giả : Nãi Du Băng Kỳ Lâm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 6438

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lạc nguyệt đãng hoa chi

Lạc nguyệt đãng hoa chi

Tác giả : Chính trực đích tiểu hoàng kê

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hắc phong thành chiến ký

Hắc phong thành chiến ký

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2591

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lưng Chừng Nước Mắt

Lưng Chừng Nước Mắt

Tác giả : Cổ Thể Ni

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 7748

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ

Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ

Tác giả : Thiểu Niên Cung

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 1575

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nịnh thần lăng tiêu

Nịnh thần lăng tiêu

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 116

Lượt xem : 11146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình chi sở chung

Tình chi sở chung

Tác giả : Bán Trản Minh Hương

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 43364

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Đại giá huynh trưởng

Đại giá huynh trưởng

Tác giả : Thiên Vạn Biệt Quải Khoa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 1787

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyện hoang đường

Chuyện hoang đường

Tác giả : Bán Nguyệt Thần Quang

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 1631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra gặp đối thủ

Tra gặp đối thủ

Tác giả : Đạn Xác

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 13248

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhị thế tổ và tình địch

Nhị thế tổ và tình địch

Tác giả : Lâm Dực Phong

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 4981

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Úc Nhiễm Trần

Úc Nhiễm Trần

Tác giả : Tần Tử Độc Sư

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 13458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Có phải cậu thích tôi không

Có phải cậu thích tôi không

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 15138

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hàn Lâm công tử thăng chức ký

Hàn Lâm công tử thăng chức ký

Tác giả : Huỳnh Dạ

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 695

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nghi ngờ

Nghi ngờ

Tác giả : Lương Nhị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 960

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tấm ảnh cũ

Tấm ảnh cũ

Tác giả : Nhị Bức Nham Tế Bào

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hàng xóm nhỏ

Hàng xóm nhỏ

Tác giả : Trừ Đồ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 1222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết

Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết

Tác giả : Đình Băng

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 188

Lượt xem : 22364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phá hiểu Đào Công Tử

Phá hiểu Đào Công Tử

Tác giả : Đào Công Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1722

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thần hữu ngô vương

Thần hữu ngô vương

Tác giả : Thân Nhiễm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 618

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luôn có tình địch muốn công lược ta

Luôn có tình địch muốn công lược ta

Tác giả : Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 1952

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ám vệ công lược

Ám vệ công lược

Tác giả : Minh Linh Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 2263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Niệm Ân

Niệm Ân

Tác giả : Hướng Gia Tiểu Thập

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 3393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thời gian cùng tôi yêu em

Thời gian cùng tôi yêu em

Tác giả : Thất Qua Mị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 13798

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thâm độ chí tình

Thâm độ chí tình

Tác giả : Y Đình Mạt Đồng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 23483

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả : Oa Qua Oa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 40569

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 732

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

Tác giả : SINGLEFEARTHER

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 559

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngôi sao viễn đông

Ngôi sao viễn đông

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 4628

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Thượng Đừng Nghịch

Hoàng Thượng Đừng Nghịch

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 15964

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tinh Tế đệ nhất Dục Nhi Sư

Tinh Tế đệ nhất Dục Nhi Sư

Tác giả : Hắc Miêu Nghễ Nghễ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 6716

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lõa thế

Lõa thế

Tác giả : Superpanda

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 1026

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên thư chi liêu hán công lược

Xuyên thư chi liêu hán công lược

Tác giả : Công Tử Ca

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 122

Lượt xem : 9618

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mạt thế chi tồn hoạt độ nhật

Mạt thế chi tồn hoạt độ nhật

Tác giả : Phóng Hạ Phiền Não

Thể loại: Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 34

Lượt xem : 1869

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta chỉ là phường nhan khống

Ta chỉ là phường nhan khống

Tác giả : Đào Hoa Tửu

Thể loại: Cổ Đại Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lang tịch

Lang tịch

Tác giả : Hồng Lục Bố Y

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 11034

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mộ sắc tịch hoa

Mộ sắc tịch hoa

Tác giả : Phượng Tại Giang Hồ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 2521

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lục Hào

Lục Hào

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 2612

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sếp nghĩ nhiều rồi

Sếp nghĩ nhiều rồi

Tác giả : Tư Thập Tứ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2585

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thâm hải trường miên

Thâm hải trường miên

Tác giả : Trư Bì Hảo Cật Oa

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Tác giả : Lê Quyên Uyên

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân

100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân

Tác giả : Ẩn Không Nhân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 7393

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Âm hoàng

Âm hoàng

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 2329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giáo chủ và kẻ điên

Giáo chủ và kẻ điên

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 3032

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới

Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới

Tác giả : Tử Dạ Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 8997

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào

Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào

Tác giả : Nhị Bức Nham Tế Bào

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1103

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra công trọng sinh thủ sách

Tra công trọng sinh thủ sách

Tác giả : Mạc Như Quy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 13078

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4899

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi Dược thiện nhân sinh

Trùng sinh chi Dược thiện nhân sinh

Tác giả : Lưu Thủy Ngư

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 88

Lượt xem : 16388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạn trai tỉnh lại liền quên mất tôi

Bạn trai tỉnh lại liền quên mất tôi

Tác giả : Tam Ngôn Quân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Điền viên nhật thường

Điền viên nhật thường

Tác giả : Lý Tùng Nho

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 175

Lượt xem : 26031

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

Tác giả : Mộc Dục Dương Quang Song Tử

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 42951

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da

Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Huyền Huyễn Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1335

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

CÓ GIỎI BẺ THẲNG TÔI

CÓ GIỎI BẺ THẲNG TÔI

Tác giả : Quan Tuyết Yến

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 144

Lượt xem : 128840

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tác giả : Mưa Khinh Trần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 694

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hệ thống đang báo hỏng

Hệ thống đang báo hỏng

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 4019

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lăng Nhiễm trọng sinh

Lăng Nhiễm trọng sinh

Tác giả : Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 13975

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

TRỌNG SINH TINH TẾ ANH HÙNG MẪU THÂN TRUYỆN

TRỌNG SINH TINH TẾ ANH HÙNG MẪU THÂN TRUYỆN

Tác giả : Phong Trung Linh

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 9023

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dụ dỗ đại thần

Dụ dỗ đại thần

Tác giả : Lâm Tịch Ẩn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 12590

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Này, đến YY đi

Này, đến YY đi

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 5001

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Bạch Dương

Tiểu Bạch Dương

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 118

Lượt xem : 64055

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tỏa tình

Tỏa tình

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 1579

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Ti

Thanh Ti

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 7085

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Na nhất đoạn tinh quang

Na nhất đoạn tinh quang

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 1871

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA TA NGOẠI TÌNH

NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA TA NGOẠI TÌNH

Tác giả : Đoạn Dực

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 2210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kim bài bảo phiêu

Kim bài bảo phiêu

Tác giả : Tề Diên Vũ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 5980

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

Tác giả : SISIMO

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 6556

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Du nhiên mạt thế

Du nhiên mạt thế

Tác giả : Lão Bối

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 3085

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thú nhân chi Lập Hạ

Thú nhân chi Lập Hạ

Tác giả : Heaven Pool

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 2435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì sao lấp lánh nhất

Vì sao lấp lánh nhất

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 553

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chó săn

Chó săn

Tác giả : Tạp Bỉ Khâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 1188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhớ ra tên tôi chưa

Nhớ ra tên tôi chưa

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 93

Lượt xem : 17311

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra

Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra

Tác giả : Bất Tẩy Kiểm Dã Soái

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 1087

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thích em lâu hơn chút nữa

Thích em lâu hơn chút nữa

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà – 嗜酒吃茶

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 518

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm giai cong trong truyện BG

Làm giai cong trong truyện BG

Tác giả : Tịch Tịch Lý

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 114

Lượt xem : 2840

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sơn Hà Biểu Lý

Sơn Hà Biểu Lý

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 1168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hãy cho tôi tình yêu.

Hãy cho tôi tình yêu.

Tác giả : Thanh Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đọc Thầm

Đọc Thầm

Tác giả : Priest

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 185

Lượt xem : 4793

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Văn phòng chủ tịch phi nhân loại

Văn phòng chủ tịch phi nhân loại

Tác giả : Cuồng Tưởng Chi Đồ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 47

Lượt xem : 824

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ

Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ

Tác giả : Xuân Khê Địch Hiểu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 409

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tầm hung sách

Tầm hung sách

Tác giả : Lương Thiền

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 999

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bối Đạo Nhi Trì

Bối Đạo Nhi Trì

Tác giả : Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 1338

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vũ nam

Vũ nam

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 4254

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phi thường quan hệ

Phi thường quan hệ

Tác giả : Bắc Nam

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 46

Lượt xem : 3752

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quay Lại Đây, Đồ Lừa Gạt !!!

Quay Lại Đây, Đồ Lừa Gạt !!!

Tác giả : Đàm Diệu Ngôn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 8

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mê Trần Ám Mộng

Mê Trần Ám Mộng

Tác giả : Tuyết Thiên Vân

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Dị Giới Kiếm Hiệp Đam Mỹ Tiên Hiệp

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bảo Bối Cao Dĩ Ái

Bảo Bối Cao Dĩ Ái

Tác giả : Konny

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 0

Lượt xem : 5

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hoàng thượng!! Đừng nghịch nữa~~

Hoàng thượng!! Đừng nghịch nữa~~

Tác giả : Tiếu Dương

Thể loại: Ngôn tình Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế

Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế

Tác giả : Doãn Gia

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1577

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu thiếp mạo danh

Tiểu thiếp mạo danh

Tác giả : Tiểu Linh Linh

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh

Tác giả : Mạc Thần Hoan

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 169

Lượt xem : 12747

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trước cạn vi kính

Trước cạn vi kính

Tác giả : Wy Tử Mạch

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 2014

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Tác giả : Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 113

Lượt xem : 3388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thương Mến, Simon (Nhật Ký Bí Mật Của Simon)

Thương Mến, Simon (Nhật Ký Bí Mật Của Simon)

Tác giả : Becky Albertalli

Thể loại: Đam Mỹ Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 35

Lượt xem : 6288

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thiếu niên năm ấy

Thiếu niên năm ấy

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 119

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu đội bát quái siêu đẳng

Tiểu đội bát quái siêu đẳng

Tác giả : Đả Cương Thi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 148

Lượt xem : 5315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhụ mộ

Nhụ mộ

Tác giả : Miêu đại phu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 1482

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ

Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ

Tác giả : Xuân Khê Địch Hiểu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 293

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Tác giả : Vainy

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 583

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Có lẽ ta là một con quỷ giả

Có lẽ ta là một con quỷ giả

Tác giả : Hề Nghiêu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 680

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuân sơn nặng mấy vạn

Xuân sơn nặng mấy vạn

Tác giả : Na Khả Lộ Lộ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 464

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sao trời lấp lánh

Sao trời lấp lánh

Tác giả : j112233

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 4479

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hòa thượng và tiểu hồng

Hòa thượng và tiểu hồng

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chính Là Không Ly Hôn - Tựu thị bất ly hôn

Chính Là Không Ly Hôn - Tựu thị bất ly hôn

Tác giả : Tố Nhục Bô

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 95

Lượt xem : 8077

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Xuân ngày anh đến

Thanh Xuân ngày anh đến

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhất túy kinh niên

Nhất túy kinh niên

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 34657

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế

Tác giả : Thiệu Hưng Thập Nhất

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 948

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhà có trai gả thay (Gia hữu đại giá lang)

Nhà có trai gả thay (Gia hữu đại giá lang)

Tác giả : Thanh Tranh

Thể loại: Xuyên Không Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 95

Lượt xem : 8402

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thanh xuân ngày anh đến

Thanh xuân ngày anh đến

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vạn Kiếp Yêu em 3 (Kết Ái – Nam Nhạc Bắc Quan)

Vạn Kiếp Yêu em 3 (Kết Ái – Nam Nhạc Bắc Quan)

Tác giả : Thi Định Nhu

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 22795

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thanh xuân ngày anh đến

Thanh xuân ngày anh đến

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Song Trình(phần 3)

Song Trình(phần 3)

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại:

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

SONG TRÌNH-HỘI NGỘ

SONG TRÌNH-HỘI NGỘ

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xe lăn hiền thê không thể phụ

Xe lăn hiền thê không thể phụ

Tác giả : Sa Mạc Cuồng Vân

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 260

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cảnh Y Huyết Án (警医血案)

Cảnh Y Huyết Án (警医血案)

Tác giả : Thất Huyết Bà Bà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

CẢNH Y HUYẾT ÁN

CẢNH Y HUYẾT ÁN

Tác giả : Thất Huyết Bà Bà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trúc mã, anh rớt ngựa rồi

Trúc mã, anh rớt ngựa rồi

Tác giả : Đào Chi Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy

Tác giả : Giang Tâm Tiểu Chu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 67

Lượt xem : 3944

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên thư Âm Dương Đại Chi Lục

Xuyên thư Âm Dương Đại Chi Lục

Tác giả : Tư Mã Lãnh Nguyệt

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

NIỆM NIÊN HỮU DƯ

NIỆM NIÊN HỮU DƯ

Tác giả : Tinh Phân Dữu Tử Trà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 1725

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ve 17 năm

Ve 17 năm

Tác giả : Mã Khắc Ông Ông

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 725

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Một bước đạp sai, hạnh phúc chung thân

Một bước đạp sai, hạnh phúc chung thân

Tác giả : Mã Lộc Quân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 770

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Truyền kỳ tôm hùm chi duyên gặp một lần

Truyền kỳ tôm hùm chi duyên gặp một lần

Tác giả : Silentcarol

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 152

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ác ma đích lao lung - Lao tù ác ma

Ác ma đích lao lung - Lao tù ác ma

Tác giả : Cáp Khiếm Huynh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 334

Lượt xem : 6419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái nhân đích đại vô tình

Ái nhân đích đại vô tình

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 1735

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiên Kiến Tiên Sinh

Thiên Kiến Tiên Sinh

Tác giả : Khưu Trì

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 575

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mười năm thư tình

Mười năm thư tình

Tác giả : Thiền Tinh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nguyệt Hoa Như Sí

Nguyệt Hoa Như Sí

Tác giả : Phong Yên Huyễn

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 126

Lượt xem : 2631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không Biết Ngọt

Không Biết Ngọt

Tác giả : Đỗ Tân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 519

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tinh tế kết hôn chỉ nam

Tinh tế kết hôn chỉ nam

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 3885

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu thiếp giả danh- Thiên Ân ký

Tiểu thiếp giả danh- Thiên Ân ký

Tác giả : Tư Mã Lãnh Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu thiếp giả danh- Thiên Ân ký

Tiểu thiếp giả danh- Thiên Ân ký

Tác giả : Tư Mã Lãnh Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu, gặp nhau là duyên

Yêu, gặp nhau là duyên

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu, gặp nhau là duyên

Yêu, gặp nhau là duyên

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu, gặp nhau là duyên

Yêu, gặp nhau là duyên

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu, gặp nhau là duyên

Yêu, gặp nhau là duyên

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Truyện Teen Đam Mỹ Ngược

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu, gặp nhau là duyên

Yêu, gặp nhau là duyên

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Truyện Teen Đam Mỹ Ngược

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu, gặp nhau là duyên

Yêu, gặp nhau là duyên

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Truyện Teen Đam Mỹ Ngược

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu, gặp nhau là duyên

Yêu, gặp nhau là duyên

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu, gặp nhau là duyên

Yêu, gặp nhau là duyên

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu, gặp nhau là duyên

Yêu, gặp nhau là duyên

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trung đội trưởng là crush của tôi

Trung đội trưởng là crush của tôi

Tác giả : Liêu Phong

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 433

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nếu yêu cậu cũng cần điểm danh

Nếu yêu cậu cũng cần điểm danh

Tác giả : Liêu Phong

Thể loại: Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bán yêu-Thẩm Hạo Vân

Bán yêu-Thẩm Hạo Vân

Tác giả : Tư Mã Lãnh Nguyệt

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nếu Cậu Khóc Tôi Cũng Sẽ Rơi Lệ

Nếu Cậu Khóc Tôi Cũng Sẽ Rơi Lệ

Tác giả : Ám Dạ Lộ Hành

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hai Lão Yêu Quái

Hai Lão Yêu Quái

Tác giả : Tranh Giáo Tiêu Hồn

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương : 14

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cực Kỳ Hào Phóng Và Vô Cùng Keo Kiệt

Cực Kỳ Hào Phóng Và Vô Cùng Keo Kiệt

Tác giả : Cố Tam Chương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân

Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân

Tác giả : Hạ Lợi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 35

Lượt xem : 649

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thử tình mạch mạch - Tình này mãi mãi

Thử tình mạch mạch - Tình này mãi mãi

Tác giả : Thập Lý Trường Đình

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 118

Lượt xem : 1108

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự Mộng Phi Mộng

Tự Mộng Phi Mộng

Tác giả : Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 821

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quái Vật

Quái Vật

Tác giả : Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 331

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Tác giả : Mạc Như Quy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 2217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Hắc Thỏ

Tiểu Hắc Thỏ

Tác giả : Vô Biên Khách

Thể loại: Huyền Huyễn Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiếu Gia cùng Gia Nô

Thiếu Gia cùng Gia Nô

Tác giả : Mộc Bối

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết