Đam mỹ

Có 1061 truyện

Hoàng Quân

Hoàng Quân

Tác giả : Tiêu Dao Nhân

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 13284

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 171

Lượt xem : 724447

Bình chọn (19 lượt)
Xem chi tiết

Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Tác giả : Ngã Đích Tiểu Q

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 16513

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tỏa Ưng

Tỏa Ưng

Tác giả : Lăng Lệ Phong

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 3290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

Tác giả : Mâu Ti

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 35

Lượt xem : 49709

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Quân Vi Hạ

Quân Vi Hạ

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Gia Đấu Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 205167

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Tác giả : Tô Biệt Tự

Thể loại: Hài Hước Sắc Đam Mỹ Võng Du

Chương : 78

Lượt xem : 86212

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 45171

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thượng Ẩn

Thượng Ẩn

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 208

Lượt xem : 8101629

Bình chọn (62 lượt)
Xem chi tiết

Thượng Ẩn - Phần 2

Thượng Ẩn - Phần 2

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 134

Lượt xem : 8620018

Bình chọn (66 lượt)
Xem chi tiết

Nghịch tập

Nghịch tập

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 288

Lượt xem : 2586835

Bình chọn (22 lượt)
Xem chi tiết

Phong mang

Phong mang

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 313

Lượt xem : 2436489

Bình chọn (25 lượt)
Xem chi tiết

Biên Nhược Thủy

Biên Nhược Thủy

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 374453

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 45566

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài

Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 9336

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chỉ vì gặp cậu

Chỉ vì gặp cậu

Tác giả : Trương Văn Sảng

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 6254

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Ngự Hoàng - Lạc Dận

Ngự Hoàng - Lạc Dận

Tác giả : Lạc Dận

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 269

Lượt xem : 75457

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh

Tác giả : Thanh La Phiến Tử

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 183475

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Chỉ muốn làm người đàn ông của em

Chỉ muốn làm người đàn ông của em

Tác giả : Angelina

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 800609

Bình chọn (10 lượt)
Xem chi tiết

Yêu Thương Tựa Không Khí

Yêu Thương Tựa Không Khí

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 214319

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Tự bẻ cong để yêu cậu - Fly in Shallow

Tự bẻ cong để yêu cậu - Fly in Shallow

Tác giả : Miêu Dã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 100

Lượt xem : 124300

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân

Cậu ấy là Chi Lý đại nhân

Tác giả : Angelina

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 315517

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Dương Thư Mị Ảnh

Dương Thư Mị Ảnh

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 138

Lượt xem : 303704

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Không thể không yêu - Lam Lâm

Không thể không yêu - Lam Lâm

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 21241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huỳnh mạch phách đương - Bạn Diễn

Huỳnh mạch phách đương - Bạn Diễn

Tác giả : Thất Ưu

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 23968

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất khả kháng lực - Uncontrolled Love

Bất khả kháng lực - Uncontrolled Love

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 355078

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Song trình  - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Song trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 1166564

Bình chọn (17 lượt)
Xem chi tiết

Quân Tử Chi Giao

Quân Tử Chi Giao

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 213477

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Seven Days

Seven Days

Tác giả : Takarai Rihito

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ Truyện Tranh

Chương : 15

Lượt xem : 105432

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ân tứ

Ân tứ

Tác giả : Sài Kê Đản

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 162

Lượt xem : 375970

Bình chọn (8 lượt)
Xem chi tiết

Thuận theo tự nhiên

Thuận theo tự nhiên

Tác giả : Trần Hoàng Phi

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4193

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Oh, Boy!

Oh, Boy!

Tác giả : Marie Aude Murail

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 16

Lượt xem : 2976

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngủ ngon, hẹn mai nhé

Ngủ ngon, hẹn mai nhé

Tác giả : Nagira Yuu

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 73122

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Không Nơi Thuộc Về (Vô xứ khả tầm)

Không Nơi Thuộc Về (Vô xứ khả tầm)

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 18047

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Kỳ đãi độ : Ranh giới chờ mong

Kỳ đãi độ : Ranh giới chờ mong

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 15972

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thức nhữ bất thức đinh

Thức nhữ bất thức đinh

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 123

Lượt xem : 387107

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Chiếc lá ký sinh

Chiếc lá ký sinh

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 40401

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cực Ác Tử Kỵ

Cực Ác Tử Kỵ

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 2979

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Chiến Lật Chi Hoa

Chiến Lật Chi Hoa

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 44

Lượt xem : 91874

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tôi và những tên dối trá - Phiến tử hoà ngã

Tôi và những tên dối trá - Phiến tử hoà ngã

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 5991

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huynh hữu đệ công

Huynh hữu đệ công

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 42

Lượt xem : 82173

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

NGHỊCH PHONG NHI HÀNH

NGHỊCH PHONG NHI HÀNH

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 44523

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Phi Hữu

Phi Hữu

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 87541

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Huyết tinh phong tình

Huyết tinh phong tình

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 18897

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tập Cảnh

Tập Cảnh

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 31316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Công Tử Biến Bại Gia Tử

Công Tử Biến Bại Gia Tử

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 508389

Bình chọn (19 lượt)
Xem chi tiết

Người Thắp Sao Trời

Người Thắp Sao Trời

Tác giả : Tự Từ

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 7438

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Hắc ô nha bạch ô nha - Quạ Đen Quạ Trắng

Hắc ô nha bạch ô nha - Quạ Đen Quạ Trắng

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 98276

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đế Đài Xuân

Đế Đài Xuân

Tác giả : Phong Duy

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 19100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huynh Đệ Cấm Chỉ

Huynh Đệ Cấm Chỉ

Tác giả : Thanh La Phiến Tử

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 4697

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la

Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 11056

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huyết dạ dị văn lục

Huyết dạ dị văn lục

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 14237

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Siêu Sao

Siêu Sao

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 295

Lượt xem : 1380017

Bình chọn (10 lượt)
Xem chi tiết

Số 10 Phố Yên Đại Tà

Số 10 Phố Yên Đại Tà

Tác giả : Kiếm Tẩu Thiên Phong

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 425676

Bình chọn (12 lượt)
Xem chi tiết

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 38736

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Hàng không bán - Phi mại phẩm

Hàng không bán - Phi mại phẩm

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 23598

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Không Hề Phòng Bị

Không Hề Phòng Bị

Tác giả : Thấm Trần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 27882

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trấn Hồn

Trấn Hồn

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 109

Lượt xem : 75043

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Super lovers

Super lovers

Tác giả : Abe Miyuki

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Truyện Tranh

Chương : 0

Lượt xem : 16035

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cường Gian

Cường Gian

Tác giả : Yuanyan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 26727

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lấy Chồng Nhà Giàu (full 2 tập)

Lấy Chồng Nhà Giàu (full 2 tập)

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 43832

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Tác giả : Lý Tùng Nho

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 130219

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc

Tác giả : Bút Doanh Doanh Đích Hoa Nhi

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 18361

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

[Trọng Sinh] Thù Đồ

[Trọng Sinh] Thù Đồ

Tác giả : Lý Tùng Nho

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 101

Lượt xem : 183218

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi Cố Thanh

Trọng sinh chi Cố Thanh

Tác giả : Thanh Chu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 238624

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Nham

Trọng Nham

Tác giả : Ngưu Giác Cung

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 142250

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Diễm quỷ

Diễm quỷ

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 8360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dã thú (Đam Tứ Tuyệt)

Dã thú (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 90773

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Chỉ là ảo giác (Đam Tứ Tuyệt)

Chỉ là ảo giác (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 57323

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Lạnh lùng hay ôn nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 47133

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Ác mộng

Ác mộng

Tác giả : Điển Y

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 150790

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

10 số thập phân

10 số thập phân

Tác giả : Sung Kê

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 228

Lượt xem : 101678

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Cửu Thiên Liên Sinh

Cửu Thiên Liên Sinh

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 295

Lượt xem : 533778

Bình chọn (11 lượt)
Xem chi tiết

Bất năng động - Không thể động

Bất năng động - Không thể động

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 27671

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phan Đa Lạp đích ma hạp - Chiếc hộp của Pandora

Phan Đa Lạp đích ma hạp - Chiếc hộp của Pandora

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 40766

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Chỉ Túy Kim Mê - Xa Hoa Trụy Lạc

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 64213

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ

Tác giả : Ngô Trầm Thủy

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 63994

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đại sắc lang (Đam Tứ Tuyệt)

Đại sắc lang (Đam Tứ Tuyệt)

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 60226

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Loạn thế vi vương

Loạn thế vi vương

Tác giả : Cố Tuyết Nhu

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 118929

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dục mãn hạnh lâm

Dục mãn hạnh lâm

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 52451

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Cấm ái chi tương sủng

Cấm ái chi tương sủng

Tác giả : Tư Đồ Cẩm Tranh

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 50174

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Như Lang

Như Lang

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 83610

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Kỳ đãi độ chi công khẩu

Kỳ đãi độ chi công khẩu

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 25378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại Nịnh Thần

Đại Nịnh Thần

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 65597

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Mục Nhiên

Mục Nhiên

Tác giả : Cô Quân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 77

Lượt xem : 491093

Bình chọn (17 lượt)
Xem chi tiết

Nhất thực thiên hạ

Nhất thực thiên hạ

Tác giả : Khuynh Mộ Thanh Mộc

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 42739

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hôn nhân tạm được

Hôn nhân tạm được

Tác giả : Huỳnh Dạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 33660

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Bạo Quân

Bạo Quân

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 111

Lượt xem : 135094

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Tác giả : Lam Lâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 22971

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả : Thương Hải Di Mặc

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 27277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu của đau dạ dày

Tình yêu của đau dạ dày

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 67

Lượt xem : 88634

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Kịch bản không phải như vậy

Kịch bản không phải như vậy

Tác giả : Tử Vũ Nguyệt Diên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 4712

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sự trả thù công bằng

Sự trả thù công bằng

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 128932

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2

Tác giả : Angelina

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 175

Lượt xem : 831740

Bình chọn (18 lượt)
Xem chi tiết

Sủng Thê Chi Đạo

Sủng Thê Chi Đạo

Tác giả : Duẫn Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 140

Lượt xem : 1166055

Bình chọn (16 lượt)
Xem chi tiết

Nam phụ mới thật là tuyệt sắc

Nam phụ mới thật là tuyệt sắc

Tác giả : Thẩm Hề Hòa

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 26957

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 212

Lượt xem : 342814

Bình chọn (13 lượt)
Xem chi tiết

Thổ Phỉ Công Lược

Thổ Phỉ Công Lược

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 195

Lượt xem : 246796

Bình chọn (10 lượt)
Xem chi tiết

Sổ tay siêu sao

Sổ tay siêu sao

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 78994

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Quỷ hành thiên hạ

Quỷ hành thiên hạ

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 324

Lượt xem : 16704

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trò chơi tình nhân

Trò chơi tình nhân

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 27367

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Khoáng Thế Kim Sinh

Khoáng Thế Kim Sinh

Tác giả : Lãnh Dạ Minh Hoàng

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 172902

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

[Fanfic] Thượng Ẩn - Cuộc sống hôn nhân

[Fanfic] Thượng Ẩn - Cuộc sống hôn nhân

Tác giả : Catherine

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 619843

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Bán sơn yên vũ quá giang hồ

Bán sơn yên vũ quá giang hồ

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 48618

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Tử Việt Lan San

Tử Việt Lan San

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 37800

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Ai cùng ai gặp gỡ thoáng qua (Những thoáng qua gặp gỡ)

Ai cùng ai gặp gỡ thoáng qua (Những thoáng qua gặp gỡ)

Tác giả : Mạt Hồi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 2408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chung cư của các ảnh đế

Chung cư của các ảnh đế

Tác giả : Thiên Bình Tọa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 183

Lượt xem : 61340

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hoàn khố

Hoàn khố

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 3863

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dị thế đại lãnh chủ

Dị thế đại lãnh chủ

Tác giả : Lai Tự Viễn Phương

Thể loại: Xuyên Không Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 165

Lượt xem : 53881

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiên mãn cung đường

Tiên mãn cung đường

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 138

Lượt xem : 99879

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Phụ ái tình độc Lam tịch

Phụ ái tình độc Lam tịch

Tác giả : Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 65079

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa

Sống lại chỉ để yêu em lần nữa

Tác giả : Nhất cá tiểu bình cái

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 170939

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

[Fanfic] Thượng Ẩn - Tám năm xa cách

[Fanfic] Thượng Ẩn - Tám năm xa cách

Tác giả : tieuduchau

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 19777

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thế giới của hắn là một màu hồng

Thế giới của hắn là một màu hồng

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 5060

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoa hoa du long

Hoa hoa du long

Tác giả : Tình Bảo Nhi

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 42

Lượt xem : 58280

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập

15P, 7H, 6SM Đích Cố Sự Đại Tập

Tác giả : Hổ Phách Trùng Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 10308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạo quân

Bạo quân

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 53968

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo

Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo

Tác giả : Oa Qua Oa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 837876

Bình chọn (16 lượt)
Xem chi tiết

Nhất Thế Khuynh Tình

Nhất Thế Khuynh Tình

Tác giả : Yên Thị

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 90

Lượt xem : 132513

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Đế vương công lược

Đế vương công lược

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 198

Lượt xem : 236659

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Điền Văn Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 53

Lượt xem : 31077

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lạc Tuyết Thành Bạch

Lạc Tuyết Thành Bạch

Tác giả : Bunny

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 2313

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiên Hữu

Thiên Hữu

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 45977

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Kim Bài Đả Thủ

Kim Bài Đả Thủ

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 128

Lượt xem : 709096

Bình chọn (25 lượt)
Xem chi tiết

Quán cơm nhỏ

Quán cơm nhỏ

Tác giả : Tu Thất

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 15113

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Nhất phẩm thiên kim

Nhất phẩm thiên kim

Tác giả : Địch Hoa

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 8976

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bad boy

Bad boy

Tác giả : A Triệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 3473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vi thần

Vi thần

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2008

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhóc kỳ lạ

Nhóc kỳ lạ

Tác giả : Minh Nguyệt Nô

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 3579

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quan hệ bất chính

Quan hệ bất chính

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 5459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phụ tử quan hệ

Phụ tử quan hệ

Tác giả : Chấp Loạn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 15507

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kiền Sài Liệt Hỏa

Kiền Sài Liệt Hỏa

Tác giả : Lãnh Hương Trần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 5696

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Một người cha và ba đứa con

Một người cha và ba đứa con

Tác giả : Phong Duy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 6430

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu

Tác giả : Băng Mị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Biển Trăng Sâu Thẳm

Biển Trăng Sâu Thẳm

Tác giả : Bích Dao

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 6988

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cổ mộ có một ổ xà

Cổ mộ có một ổ xà

Tác giả : Cố Trọng Nhiễm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 118

Lượt xem : 12923

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bảo bối con là ai?

Bảo bối con là ai?

Tác giả : Kim Cương Quyển

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 64939

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Chuyện xưa của cá và nước

Chuyện xưa của cá và nước

Tác giả : Tam Niên Cấp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 985

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồng hồ tình yêu

Đồng hồ tình yêu

Tác giả : Thủy Táp Táp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 6880

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh : Cải tạo nhân vật phản diện

Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh : Cải tạo nhân vật phản diện

Tác giả : Sát Tiểu Hoàn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 17282

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 147

Lượt xem : 38133

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh

Tác giả : Doanh Triệt Thệ Tuyết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 316455

Bình chọn (9 lượt)
Xem chi tiết

Tên của ta rất hài hòa

Tên của ta rất hài hòa

Tác giả : Mạc Hiểu Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 7823

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè

Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nè

Tác giả : Kiều Tu Hồ La Bặc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 5623

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tư Nhân Hoa Viên

Tư Nhân Hoa Viên

Tác giả : Mạt Hồi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 7201

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Tác giả : Ô Thất

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 120598

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng

Năm thứ 7 Của Hai Vợ Chồng

Tác giả : Sắc Dữ Thủy

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 6533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đào Hoa Chi Mộng

Đào Hoa Chi Mộng

Tác giả : Nam Lão Đại

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 1487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thay Thế Phẩm

Thay Thế Phẩm

Tác giả : Tại Tuần Nhĩ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 15658

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vũ Động Bách Liên Đình

Vũ Động Bách Liên Đình

Tác giả : Anna

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1822

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả : Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ Ngược

Chương : 210

Lượt xem : 17976

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chất Tử Điện Hạ

Chất Tử Điện Hạ

Tác giả : Đái Văn Hi

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 171

Lượt xem : 203454

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hắc sắc cấm đoạn hệ liệt

Hắc sắc cấm đoạn hệ liệt

Tác giả : Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đô Thị Sắc Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 10915

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng (Chờ anh nhìn lên)

Đẳng nhĩ ngưỡng vọng (Chờ anh nhìn lên)

Tác giả : Dịch Tu La

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 25876

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiếu Vấn Hà Nhân Cộng Dữ Tuý

Tiếu Vấn Hà Nhân Cộng Dữ Tuý

Tác giả : Vô Danh

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 4163

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hữu chủng nhĩ tái bào

Hữu chủng nhĩ tái bào

Tác giả : Hàn Mai Mạc Hương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 144135

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Sơ ảnh tại thiên thương

Sơ ảnh tại thiên thương

Tác giả : Độc Vũ Tịch Nhan

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 20127

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Oan gia? Không, chủ nợ!

Oan gia? Không, chủ nợ!

Tác giả : Đoàn Tranh Tử

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 34126

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện

Tác giả : Đoạn Tội Hoa

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 89179

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Dạ quang

Dạ quang

Tác giả : Mạch Linh

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 11988

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Viên tiên sinh luôn không vui

Viên tiên sinh luôn không vui

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 91063

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

An Cư Lạc Nghiệp

An Cư Lạc Nghiệp

Tác giả : Đại Đao Diễm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 113312

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Vi Vi Đích Vi Tiếu

Vi Vi Đích Vi Tiếu

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 88119

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Xuyên Qua: Hoa Hoa Công Tử Biến Tiểu Thụ

Xuyên Qua: Hoa Hoa Công Tử Biến Tiểu Thụ

Tác giả : Nhóc Vô Tư

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 3936

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bỉ ngạn lâm uyên

Bỉ ngạn lâm uyên

Tác giả : Thanh Thủy Chử Tiểu Bạch

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 13439

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phù Ảnh Ám Hương

Phù Ảnh Ám Hương

Tác giả : Thủy Thiên Nhất Sắc

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 53908

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lầu dưới, đem con trai của ngươi lĩnh trở lại

Lầu dưới, đem con trai của ngươi lĩnh trở lại

Tác giả : Tử Dạ Bất Miên

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 51526

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tái sinh chi từ

Tái sinh chi từ

Tác giả : Nam Qua Lão Yêu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 130

Lượt xem : 68328

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Nhất Tương công thành Đậu Đậu khốc

Nhất Tương công thành Đậu Đậu khốc

Tác giả : Thu Diệp Tàn Lộ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 20492

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lam Điều Tam Bộ Khúc

Lam Điều Tam Bộ Khúc

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 163566

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Trung khuyển bị bệnh dại

Trung khuyển bị bệnh dại

Tác giả : Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 110675

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

Tác giả : Vu Triết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 319862

Bình chọn (8 lượt)
Xem chi tiết

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt

Bát quái tạp chí nói chúng ta rất tốt

Tác giả : Ma Hoa Đông

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 23944

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC

HỮU CHÂU HÀ TU ĐỘC

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 33981

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lưu lạc quân tâm – Tần Lâu Lộng Ngọc

Lưu lạc quân tâm – Tần Lâu Lộng Ngọc

Tác giả : Tinh Kiều

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 8278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái đích thành nhân thức

Ái đích thành nhân thức

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 8536

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

BẤT TỐ LY THƯƠNG

BẤT TỐ LY THƯƠNG

Tác giả : Thập Nhị Niệm

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 10239

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Tác giả : Tự Tự Cẩm

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 22106

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lão bà vương gia của ta

Lão bà vương gia của ta

Tác giả : Tiêu Lâm

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 5487

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 185290

Bình chọn (7 lượt)
Xem chi tiết

Chức Nghiệp Thế Thân

Chức Nghiệp Thế Thân

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 123

Lượt xem : 168002

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Tịnh Phi Dương Quang

Tịnh Phi Dương Quang

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 16295

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất báo

Bất báo

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 141206

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Phượng Tần

Phượng Tần

Tác giả : Như Băng Như Thủy

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 18427

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Dưỡng phụ - Cha nuôi

Dưỡng phụ - Cha nuôi

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 168

Lượt xem : 126642

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngoan ngoãn cho mượn giống

Ngoan ngoãn cho mượn giống

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 8816

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hồng bì hài (Giày da đỏ)

Hồng bì hài (Giày da đỏ)

Tác giả : Lạc Âm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 13371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khố hạ chi thần

Khố hạ chi thần

Tác giả : Thiên Nhất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 8537

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tửu sắc tham bôi

Tửu sắc tham bôi

Tác giả : Nhu Nạo Thiên Vũ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 128

Lượt xem : 17819

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Trọng Sinh Dị Năng Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 172

Lượt xem : 133054

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Hacker Otaku vs Tổng Tài

Hacker Otaku vs Tổng Tài

Tác giả : Mỗ Hắc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 2920

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngược ái tiểu thần phụ

Ngược ái tiểu thần phụ

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 5098

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lưỡng Trọng Thiên

Lưỡng Trọng Thiên

Tác giả : Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 6515

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi Hàn Kỳ

Trọng sinh chi Hàn Kỳ

Tác giả : Chước Nhiễm

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 90984

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Dáng vẻ anh thích em đều có

Dáng vẻ anh thích em đều có

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 193925

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Tặng hoa cho Bách Đồ

Tặng hoa cho Bách Đồ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 56288

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hiểu Tinh Cô Tự  (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 2)

Hiểu Tinh Cô Tự (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 2)

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 85926

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Phong Vũ Vô Cực (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 3)

Phong Vũ Vô Cực (Dương Thư Mị Ảnh Bộ 3)

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 54339

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo

Ngu nhạc quyển chi thái tử giá đáo

Tác giả : Chỉ Phiến Khinh Diêu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 152

Lượt xem : 26430

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

Dạy bạn cách theo đuổi nam thần

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 7557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hậu sinh khả úy

Hậu sinh khả úy

Tác giả : Vạn Tiểu Mê

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 14771

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luân Khả khải hoàng

Luân Khả khải hoàng

Tác giả : Catherine

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 148144

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Dạ sắc chi tiền

Dạ sắc chi tiền

Tác giả : Nam Chi

Thể loại: Đô Thị

Chương : 90

Lượt xem : 13851

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyển công thành thủ

Chuyển công thành thủ

Tác giả : Biến Thân Gia Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 22226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Niệm mộ

Niệm mộ

Tác giả : Nam Chi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 77

Lượt xem : 52710

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi Tô Gia

Trùng sinh chi Tô Gia

Tác giả : Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 38394

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ái khuyển

Ái khuyển

Tác giả : Ly Chi Nhược Tố

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 18763

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam thê của Tể tướng

Nam thê của Tể tướng

Tác giả : Mạc Tà

Thể loại: Cổ Đại Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 173350

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !!!

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !!!

Tác giả : Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 100982

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam

Xuyên việt chi miễn vi kỳ nam

Tác giả : Liên Tích Ngưng Mâu

Thể loại: Cổ Đại Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 222

Lượt xem : 1095874

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Lão cha

Lão cha

Tác giả : Nhã Sinh

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 5179

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Cung Chủ

Tác giả : Nhất Cân Lộc Dung

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 6015

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Liệu dưỡng viện trực bá gian

Liệu dưỡng viện trực bá gian

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Hài Hước Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 14649

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Tác giả : Đả Cương Thi

Thể loại: Xuyên Không Hài Hước Dị Năng Đam Mỹ

Chương : 177

Lượt xem : 47437

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Ấn Chương Của Vương Tử

Ấn Chương Của Vương Tử

Tác giả : Bunny

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1988

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 3390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Siêu sao tính cái gì

Siêu sao tính cái gì

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 123174

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Lưu Manh Hoàng Phi

Lưu Manh Hoàng Phi

Tác giả : Đông Trùng

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 91

Lượt xem : 48548

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 5292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đặc Chủng Dong Binh

Đặc Chủng Dong Binh

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 92776

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lưu quỷ

Lưu quỷ

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 154

Lượt xem : 39379

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả : Bạc Một Bạch Luân

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 5031

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khuynh Thành Song Tuyệt

Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả : Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 4434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tâm Chi Sở Hướng

Tâm Chi Sở Hướng

Tác giả : Kim Linh Tử

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 9210

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất uổng thử sinh

Bất uổng thử sinh

Tác giả : Hải Trung Nhất Chủ

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 2759

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mặc nhiễm kinh niên

Mặc nhiễm kinh niên

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 19693

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nịnh Thần

Nịnh Thần

Tác giả : Địch Khôi

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 100

Lượt xem : 17579

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự độ bất đắc

Tự độ bất đắc

Tác giả : Vi Vi Sinh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 3435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Điền Văn Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 19653

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thương Bạch, Hữu Thanh

Thương Bạch, Hữu Thanh

Tác giả : Bát Thập Nhất Huyền

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 2251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự sát nhất bách thức

Tự sát nhất bách thức

Tác giả : Phiếu Úc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 5113

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sửu Nương Nương

Sửu Nương Nương

Tác giả : Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 33211

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Tác giả : Mặc Thanh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 7205

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Liệp ái đích nam nhân

Liệp ái đích nam nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 10

Lượt xem : 4385

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tàn ngọc li thương

Tàn ngọc li thương

Tác giả : Huyết Mỗ Dực

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 3865

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cửu tội

Cửu tội

Tác giả : Mặc Nguyệt Nghê Thường

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 4665

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi cự ái

Trọng sinh chi cự ái

Tác giả : Vân Liễu

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ Ngược

Chương : 49

Lượt xem : 51697

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thiên nguyệt chi mị

Thiên nguyệt chi mị

Tác giả : Tử Sắc Mộc Ốc

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 341

Lượt xem : 68409

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tội nhân

Tội nhân

Tác giả : Lạc Ly

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 52393

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Siêu sao báo thù

Siêu sao báo thù

Tác giả : Tiếu Mị Mị

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 111728

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầu Duyên

Cầu Duyên

Tác giả : Thập Thế

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 37986

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tham hoan - Mặc Hắc Hoa

Tham hoan - Mặc Hắc Hoa

Tác giả : Mặc Hắc Hoa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 9063

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi hiền thần nan vi

Trùng sinh chi hiền thần nan vi

Tác giả : Mục Bạch

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 87152

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Tác giả : Sắc Như Không

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 7510

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lão tử muốn lên đại học

Lão tử muốn lên đại học

Tác giả : Hắc Miêu Dạ Vũ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1763

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thẳng nam bị công lược sổ tay

Thẳng nam bị công lược sổ tay

Tác giả : Thực Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 7174

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đoạt tướng

Đoạt tướng

Tác giả : Duật Kiều

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 6387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Thanh sơn thuỷ linh chi ôn dụ thiên

Tác giả : Phong Diêu Ảnh Di

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 750

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất Phối Đích Luyến Nhân

Bất Phối Đích Luyến Nhân

Tác giả : Bạch Vân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 6013

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 6944

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Anh nghĩ muốn em

Anh nghĩ muốn em

Tác giả : Thỉnh Khiếu Ngã Dục Dã

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 25686

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ái, thuyết bất xuất khẩu  (YÊU NÓI KHÔNG NÊN LỜI)

Ái, thuyết bất xuất khẩu (YÊU NÓI KHÔNG NÊN LỜI)

Tác giả : Thu Chí Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 18263

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bản sắc lưu manh

Bản sắc lưu manh

Tác giả : Lãnh Hương Trần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 5116

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bàng hoàng đích dã thú

Bàng hoàng đích dã thú

Tác giả : Bạch Vân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 6259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chàng quỷ kí (Bách quỷ dị văn hệ liệt).

Chàng quỷ kí (Bách quỷ dị văn hệ liệt).

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 1251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chiến lược tấn công một phía

Chiến lược tấn công một phía

Tác giả : Tiêu Tiêu Vũ Hạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 4215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ

Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 6854

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng

Tác giả : Ô Mông Tiểu Yến

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 18653

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dẫn ly tôn

Dẫn ly tôn

Tác giả : Tùy Phong Phi

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 5724

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại gia

Đại gia

Tác giả : Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 4710

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bản kí sự Trúc Mã

Bản kí sự Trúc Mã

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 48

Lượt xem : 40521

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng

Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng

Tác giả : Phi Huyên

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 2938

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giăng Bẫy Tình Yêu

Giăng Bẫy Tình Yêu

Tác giả : Kết Kết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 3292

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giường đôi màu tím

Giường đôi màu tím

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 33925

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Sửu Nhi

Sửu Nhi

Tác giả : Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 58

Lượt xem : 37236

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hành Lá

Hành Lá

Tác giả : Minh Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 33211

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vương Gia Là Một Vị Phu Quản Nghiêm

Vương Gia Là Một Vị Phu Quản Nghiêm

Tác giả : Ngọc Duyên

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 6017

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hãy để anh làm anh trai của em

Hãy để anh làm anh trai của em

Tác giả : Lương Vụ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 32247

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khắc tinh

Khắc tinh

Tác giả : Thất Nguyệt Mộ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 4

Lượt xem : 603

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kích ái tiểu thần phụ

Kích ái tiểu thần phụ

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược

Chương : 13

Lượt xem : 4005

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lễ Vật Của Tù Trưởng

Lễ Vật Của Tù Trưởng

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 3805

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luyến Sắc

Luyến Sắc

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 17438

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mị bất khả đáng

Mị bất khả đáng

Tác giả : Thương Hải/Hồng Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 12307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

Tác giả : Xuyên Đào

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 3089

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhật Ký Quan Sát

Nhật Ký Quan Sát

Tác giả : Đản Đản Thử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 1873

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Song Tu

Song Tu

Tác giả : Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đông Phương Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 5753

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đi vào nhân cách phân liệt

Đi vào nhân cách phân liệt

Tác giả : Long Thất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 18976

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hồi đầu (Quay đầu)

Hồi đầu (Quay đầu)

Tác giả : Vô Huyền

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 5446

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhất niệm nhất sinh

Nhất niệm nhất sinh

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 2

Lượt xem : 1531

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lâm lạc tịch chiếu

Lâm lạc tịch chiếu

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 28623

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hai thụ gặp nhau ắt có một công

Hai thụ gặp nhau ắt có một công

Tác giả : Thanh Lương Thủy Tinh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 10256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu

Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu

Tác giả : Yên Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 13562

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 9842

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sơ Luyến Anh Thì

Sơ Luyến Anh Thì

Tác giả : Bạch Vân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 5987

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Tác giả : Thiên Nham

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 44

Lượt xem : 4097

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

DSG

DSG

Tác giả : Hồ Ly Tu Thành Tinh

Thể loại: Huyền Huyễn Xuyên Không Đô Thị Dị Năng Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1916

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Võng Du

Chương : 144

Lượt xem : 24705

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 6963

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cực Lạc Tiên Sư

Cực Lạc Tiên Sư

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 9797

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sắc Vi Vương Tử

Sắc Vi Vương Tử

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 8644

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 9546

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nghịch Ái

Nghịch Ái

Tác giả : Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 14

Lượt xem : 21313

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dạ Dạ Long Xà Vũ

Dạ Dạ Long Xà Vũ

Tác giả : Dư Hạ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Ngược

Chương : 20

Lượt xem : 9191

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Trọng Sinh Võng Duyên Chi Tiên Thanh Đoạt Nhân

Tác giả : Dụ Thần

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Võng Du

Chương : 23

Lượt xem : 4906

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 1

Lượt xem : 1433

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ta Cùng Ba Ba Tình Sắc Sinh Hoạt

Ta Cùng Ba Ba Tình Sắc Sinh Hoạt

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 21346

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bị Chà Đạp Đích Hội Trưởng Hội Học Sinh

Bị Chà Đạp Đích Hội Trưởng Hội Học Sinh

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 4048

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại dựng phu

Đại dựng phu

Tác giả : La Bặc Thỏ Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 42939

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Người điên cuồng, yêu cuồng nhiệt hệ liệt chi Tù binh

Người điên cuồng, yêu cuồng nhiệt hệ liệt chi Tù binh

Tác giả : Thất Nhan Nhan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2620

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tù Nhân

Tù Nhân

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2080

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tương quân phối

Tương quân phối

Tác giả : Tiếu Dương

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 6880

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Tác giả : 5 Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 57

Lượt xem : 15234

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra công muốn tái hôn với tôi

Tra công muốn tái hôn với tôi

Tác giả : Nhất Diệp Bồ Đề

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 87832

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Nhất Dạ Tình Hậu (Sau tình một đêm)

Nhất Dạ Tình Hậu (Sau tình một đêm)

Tác giả : Họa Trần Ai

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 94341

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Qua Cửa

Qua Cửa

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 20600

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Quân giáo sinh

Quân giáo sinh

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 147

Lượt xem : 99681

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Người bên gối - Chẩm biên nhân

Người bên gối - Chẩm biên nhân

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 108153

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mặc Ái

Mặc Ái

Tác giả : Ssy124

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 25416

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cưng chiều dựng phu

Cưng chiều dựng phu

Tác giả : Trầm Nịch Vu Mĩ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 230376

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Tuyệt đối xâm chiếm

Tuyệt đối xâm chiếm

Tác giả : Thiên Nhất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 21589

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu bình thường của ác ma và dê con

Tình yêu bình thường của ác ma và dê con

Tác giả : Thính Diễm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 981

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tướng quân ghẹo quốc cữu

Tướng quân ghẹo quốc cữu

Tác giả : Tiêu Diêu Hầu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1065

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu là tập kích bất ngờ

Yêu là tập kích bất ngờ

Tác giả : Kết Kết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu tôi xin hãy nói

Yêu tôi xin hãy nói

Tác giả : Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 30919

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ô Long Kỳ Duyên (Kỳ duyên hệ liệt )

Ô Long Kỳ Duyên (Kỳ duyên hệ liệt )

Tác giả : Tự Băng Tự Thủy

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 11287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mạo Hợp Thần Ly

Mạo Hợp Thần Ly

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 22006

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch bánh bao của tổng tài bá đạo

Kế hoạch bánh bao của tổng tài bá đạo

Tác giả : Oa Qua Oa

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 130

Lượt xem : 340048

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Tượng Tâm

Tượng Tâm

Tác giả : Mao Hậu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 31697

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thần nghèo phù hộ

Thần nghèo phù hộ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị

Chương : 24

Lượt xem : 2286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cậu trợ lý nhỏ

Cậu trợ lý nhỏ

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 21703

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Suy Thần

Tiểu Suy Thần

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 6240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiêm bạch thâm uyên

Tiêm bạch thâm uyên

Tác giả : DNAX

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 5454

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Tác giả : Dịch Tu La

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2683

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Phượng Ly Thiên

Phượng Ly Thiên

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 62073

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thần Phục

Thần Phục

Tác giả : Mặc Nại Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 51670

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Thần Phục II

Thần Phục II

Tác giả : Mặc Nại Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 82419

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Gió mùa hè

Gió mùa hè

Tác giả : Hạ thiên đích phong

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 3705

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Liệp Lang Đảo

Liệp Lang Đảo

Tác giả : Vu Triết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 57

Lượt xem : 6669

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huynh trưởng

Huynh trưởng

Tác giả : Hanh Hanh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 11382

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vị tiểu thư này, anh thật xinh đẹp

Vị tiểu thư này, anh thật xinh đẹp

Tác giả : KinKin

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 7560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thích anh

Thích anh

Tác giả : Thiên Không Dã Thị Hắc Sắc Đích

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 2845

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thu Tư

Thu Tư

Tác giả : Nam Quân

Thể loại: Đô Thị

Chương : 44

Lượt xem : 9698

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tuế Nguyệt Gian

Tuế Nguyệt Gian

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 23079

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Giang Hồ Chiến Tình Lục] La Sát

[Giang Hồ Chiến Tình Lục] La Sát

Tác giả : Vân Điêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 3310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi mang theo tiểu bao tử đấu ác phu

Trọng sinh chi mang theo tiểu bao tử đấu ác phu

Tác giả : Cẩm Trọng

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 101

Lượt xem : 63242

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Lòng có Lăng Hi

Lòng có Lăng Hi

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 45625

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn

Tác giả : Bạch Y Nhược Tuyết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 117

Lượt xem : 93745

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Là Tự Ta Đa Tình

Là Tự Ta Đa Tình

Tác giả : Ám Trần Di Tán

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 18

Lượt xem : 6537

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nha ! Có bầu rồi

Nha ! Có bầu rồi

Tác giả : Thần Điện Tế Ti

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 217977

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc

Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc

Tác giả : Tha Tại Thiêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 2912

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

Tác giả : Nam Phong Ca

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 206

Lượt xem : 279476

Bình chọn (6 lượt)
Xem chi tiết

Thư tình của kỵ sĩ

Thư tình của kỵ sĩ

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 35446

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hẹn Hò Với Chồng Cũ (Cùng chồng trước nói thương yêu)

Hẹn Hò Với Chồng Cũ (Cùng chồng trước nói thương yêu)

Tác giả : Hào Tuyết

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 93

Lượt xem : 27805

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dụ Dạ

Dụ Dạ

Tác giả : Thủy Ấn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 166

Lượt xem : 173172

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Ngư Nhi của ta

Tiểu Ngư Nhi của ta

Tác giả : huangxy531509390

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 100

Lượt xem : 25743

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người hầu nam

Người hầu nam

Tác giả : Tấn Minh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 10024

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

TÌNH YÊU TRONG SÁNG

TÌNH YÊU TRONG SÁNG

Tác giả : Konny

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 3957

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bạc Hà Đen

Bạc Hà Đen

Tác giả : Tiểu Mật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 20332

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Chạy trời không khỏi nắng

Chạy trời không khỏi nắng

Tác giả : Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 4158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hãy cho anh một lần nữa bắt đầu

Hãy cho anh một lần nữa bắt đầu

Tác giả : Tĩnh Tâm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 661

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu lạ kỳ

Tình yêu lạ kỳ

Tác giả : Khốc Vũ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 3390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người kia

Người kia

Tác giả : Thất Ưu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 10628

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiết lập này hỏng rồi

Thiết lập này hỏng rồi

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 13238

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Tác giả : Tử Nguyệt Sa Y

Thể loại: Cung Đấu Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 141

Lượt xem : 85018

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Đoạt tình quân sư

Đoạt tình quân sư

Tác giả : Lăng Tử Minh

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 3596

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiếu hoa vũ lưu niên

Thiếu hoa vũ lưu niên

Tác giả : Hỏa Ly

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 209

Lượt xem : 26490

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dữ Lang Cộng Vũ

Dữ Lang Cộng Vũ

Tác giả : Trúc Điệp Thanh/ Lão Ngạnh Trà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 9189

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hậu Đình Hư Không Tịch Mịch Lãnh

Hậu Đình Hư Không Tịch Mịch Lãnh

Tác giả : Phác Thiếu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 5058

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

囧 không gian

囧 không gian

Tác giả : Khuyết dưỡng kim ngư

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 9443

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi!

Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi!

Tác giả : Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 2301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vệ sĩ

Vệ sĩ

Tác giả : Hương Tiểu Mạch

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 118952

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Hình Bóng

Hình Bóng

Tác giả : Mang Quả Hãm Tống Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 47921

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Phúc trạch hữu dư

Phúc trạch hữu dư

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 69813

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả : Bắc Nam

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 37107

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Anh trai tôi và bạn trai của anh ấy

Tác giả : Tam Nguyệt Xuân Phong

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 3695

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngồi yên, tôi tự

Ngồi yên, tôi tự

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 11692

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H?

Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H?

Tác giả : Mới Không Phải Husky

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 31742

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng Hoàng Đồ Đằng

Phượng Hoàng Đồ Đằng

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 64

Lượt xem : 16387

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

S.C.I. Mê Án Tập

S.C.I. Mê Án Tập

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 61171

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Ly hôn

Ly hôn

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 67

Lượt xem : 45111

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tướng quân, nhĩ định trụ

Tướng quân, nhĩ định trụ

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 15226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ

Tác giả : Sơ Vẫn Giang Hồ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 252

Lượt xem : 141605

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Khi nhân vật chính đồng nhân xuyên vào nguyên tác

Tác giả : Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 98

Lượt xem : 5083

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 124

Lượt xem : 98159

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 64

Lượt xem : 3966

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Công Giá

Công Giá

Tác giả : Lạc Băng Lăng

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 3929

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì

Bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì

Tác giả : Đại Hà Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 18548

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vẫn chờ người online

Vẫn chờ người online

Tác giả : Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 161

Lượt xem : 50887

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khốn lưu

Khốn lưu

Tác giả : Thẩm Dạ Diễm

Thể loại: Đô Thị

Chương : 42

Lượt xem : 17070

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tán đổ ảnh đế

Tán đổ ảnh đế

Tác giả : Ý Nhân Trà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 55

Lượt xem : 26614

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàng hậu của trẫm

Hoàng hậu của trẫm

Tác giả : Văn Thư Mặc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 43

Lượt xem : 6851

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Huyết tộc dụ hoặc

Huyết tộc dụ hoặc

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 27923

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu

Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu

Tác giả : Mặc Sắc Tuyên Trương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 5278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ

Mỗi ngày nam thần nhà tui đều đăng vạn chữ

Tác giả : Thiên Diễn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 5631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Tác giả : Tự Nguyên Tuệ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 19809

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tối cường triệu hoán sư

Tối cường triệu hoán sư

Tác giả : Hà Lam

Thể loại: Trọng Sinh Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 260

Lượt xem : 116586

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phong Lưu - Thiếu Gia

Phong Lưu - Thiếu Gia

Tác giả : Thiếu Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 3721

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vực sâu

Vực sâu

Tác giả : Noãn Dương Thiển Niệm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 3247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dật Nhiên tùy phong

Dật Nhiên tùy phong

Tác giả : Nam Chi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 113

Lượt xem : 30286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dị giới điền viên phong tình

Dị giới điền viên phong tình

Tác giả : Bắc Lại Lại

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 49763

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Ký Sự Gặp Quỷ (Chàng Quỷ Ký)

Tác giả : Mộng Khê Thạch

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 800

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cậu là nam tớ vẫn yêu 3

Cậu là nam tớ vẫn yêu 3

Tác giả : Angelina

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 227297

Bình chọn (14 lượt)
Xem chi tiết

Tẩu thác lộ (Đi nhầm đường)

Tẩu thác lộ (Đi nhầm đường)

Tác giả : Đại Đao Diễm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 139163

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bạn đã tiêu diệt một Cực Đạo Ma Tôn

Bạn đã tiêu diệt một Cực Đạo Ma Tôn

Tác giả : Đường Hoa Hoa

Thể loại: Đam Mỹ Võng Du

Chương : 44

Lượt xem : 2704

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Tác giả : Mặc Hương Đồng Xú

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 69277

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Trước Khi Trọng Sinh Đạo Lữ Không Uống Thuốc

Tác giả : Giang Nam Hồn Cô Nương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 2250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi luyện thạch giả

Xuyên việt chi luyện thạch giả

Tác giả : Bắc Trần Trần

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 17593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh

Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh

Tác giả : Thịnh Trang Vũ Bộ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 109

Lượt xem : 21939

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Miêu hành bá đạo

Miêu hành bá đạo

Tác giả : Qifu A

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 3207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Tác giả : Nguyệt Quang Bảo Thạch

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 1741

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bình hoa

Bình hoa

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 84650

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Cựu Mộng

Cựu Mộng

Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 9571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm lại từ đầu

Làm lại từ đầu

Tác giả : Diệp Du Du

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 4289

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế

Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế

Tác giả : Hắc Miêu Nghễ Nghễ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 10686

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Tác giả : Hoài Dực

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 12192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hạng gia đại thiếu

Hạng gia đại thiếu

Tác giả : Sơ Lãng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 111235

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh

Tác giả : Nguyệt Hạ Kim Hồ

Thể loại: Trọng Sinh Dị Năng Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 253

Lượt xem : 177912

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Tác giả : Mạc Thanh Vũ

Thể loại: Dị Năng Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 2208

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhập vọng

Nhập vọng

Tác giả : Ô Kiểm Đại Tiếu

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 2870

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi tinh tế trúc mộng sư

Trọng sinh chi tinh tế trúc mộng sư

Tác giả : Thanh Sắc Đích Ngư

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 121

Lượt xem : 29123

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bi Thiên

Bi Thiên

Tác giả : Thước

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 6505

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Chính là không còn hợp (Tự thị bất phục hợp)

Tác giả : Bất Xuyên Mã Giáp

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 1247

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 10446

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngộ xà

Ngộ xà

Tác giả : Tố Ngân

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 0

Lượt xem : 6038

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhánh hồng thứ ba

Nhánh hồng thứ ba

Tác giả : Twentine

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 41

Lượt xem : 4905

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh vị lai chi quân tẩu

Trọng sinh vị lai chi quân tẩu

Tác giả : Thập Nhị

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 39814

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

SAU KHI MẮC BỆNH NAN Y

SAU KHI MẮC BỆNH NAN Y

Tác giả : Tia Chớp S

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 3971

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

LAO TÙ TUYỆT VỌNG

LAO TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả : Tiểu Hắc Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 7192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thực hồn đồ

Thực hồn đồ

Tác giả : Kim Cương Quyển

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 60

Lượt xem : 5085

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nguyền rủa đảo ác mộng

Nguyền rủa đảo ác mộng

Tác giả : Mặc Phong Thần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1033

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử

Tác giả : Tú Vu Lâm

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 90

Lượt xem : 23554

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Phim tài liệu quan sát bộ cá voi

Tác giả : Đồ Tích Tầm Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 1421

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Xuyên việt chi gia hữu hiền thê

Tác giả : Lãng Hoa Điểm Điểm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 32770

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thần y, ngươi thật cao lãnh

Thần y, ngươi thật cao lãnh

Tác giả : Cổ Ngọc Văn Hương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 4390

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngự quỷ hữu thuật

Ngự quỷ hữu thuật

Tác giả : Phong Hưởng Vân Tri Đạo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 7980

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ Ma giáo

Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ Ma giáo

Tác giả : Nhất Chích Đại Nhạn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 2045

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tam nhật triền miên

Tam nhật triền miên

Tác giả : Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 116

Lượt xem : 32309

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy

Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy

Tác giả : Đào Chi Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 2166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ Võng Du

Chương : 171

Lượt xem : 5168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sương chiều não nề

Sương chiều não nề

Tác giả : Viburnum

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 4967

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chúng ta khác loài thì làm sao yêu nhau

Chúng ta khác loài thì làm sao yêu nhau

Tác giả : Thỉnh Khiếu Ngã Điềm Nữu Nữu

Thể loại: Huyền Huyễn Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 2345

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cấm lửa

Cấm lửa

Tác giả : Gia Vốn Thuần Lương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 41

Lượt xem : 11057

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

May mắn bé nhỏ

May mắn bé nhỏ

Tác giả : Anh Đào

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 2719

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất – Cẩm Dương Thiên

Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất – Cẩm Dương Thiên

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 3246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ảnh đế

Ảnh đế

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 40095

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vi quang

Vi quang

Tác giả : Kháo Kháo

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 6974

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thất lạc phong ấn

Thất lạc phong ấn

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 4809

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy

Tác giả : Đào Chi Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 1191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong

Tác giả : Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 164

Lượt xem : 458008

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Cận Vị Lai (Tương Lai Gần)

Tác giả : Hướng Dương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 1083

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chân Thành Thâm Tình (Khoản khoản tình thâm)

Chân Thành Thâm Tình (Khoản khoản tình thâm)

Tác giả : Toan Thái Đoàn Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 9246

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Con đường nghịch tập của vật hi sinh

Con đường nghịch tập của vật hi sinh

Tác giả : Mao Điểu

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 13887

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh ngự linh sư

Trọng sinh ngự linh sư

Tác giả : Hà Lam

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 87

Lượt xem : 19655

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Bệnh nhân tâm thần sướng hơn nhiều

Tác giả : Bính Kiền Tam Thốn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 2240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chung cực ngoan liệt miêu dữ miêu ba ba

Chung cực ngoan liệt miêu dữ miêu ba ba

Tác giả : Thủy Chiêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 1807

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả : Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 1639

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

Yêu không có nghĩa là bỏ qua nhau

Tác giả : Tả Nguyệt Văn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ

Tác giả : Sổ Tập Toán Pháp

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 925

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhặt được bạn trai cũ

Nhặt được bạn trai cũ

Tác giả : Hạc Tranh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 56

Lượt xem : 22114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Độ ẩm tương đối

Độ ẩm tương đối

Tác giả : Khả Hữu Khả Vô

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1528

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 5466

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Oan gia lăn lên giường

Oan gia lăn lên giường

Tác giả : Nãi Du Băng Kỳ Lâm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 12142

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lạc nguyệt đãng hoa chi

Lạc nguyệt đãng hoa chi

Tác giả : Chính trực đích tiểu hoàng kê

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 367

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hắc phong thành chiến ký

Hắc phong thành chiến ký

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 253

Lượt xem : 5628

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lưng Chừng Nước Mắt

Lưng Chừng Nước Mắt

Tác giả : Cổ Thể Ni

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 86

Lượt xem : 12939

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ

Trong môn phái của ta không có khả năng đều là nghiệt đồ

Tác giả : Thiểu Niên Cung

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 3258

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nịnh thần lăng tiêu

Nịnh thần lăng tiêu

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 116

Lượt xem : 19569

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình chi sở chung

Tình chi sở chung

Tác giả : Bán Trản Minh Hương

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 69

Lượt xem : 67610

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Đại giá huynh trưởng

Đại giá huynh trưởng

Tác giả : Thiên Vạn Biệt Quải Khoa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 3281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyện hoang đường

Chuyện hoang đường

Tác giả : Bán Nguyệt Thần Quang

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 3150

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra gặp đối thủ

Tra gặp đối thủ

Tác giả : Đạn Xác

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 18168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhị thế tổ và tình địch

Nhị thế tổ và tình địch

Tác giả : Lâm Dực Phong

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 8713

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Úc Nhiễm Trần

Úc Nhiễm Trần

Tác giả : Tần Tử Độc Sư

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 18335

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Có phải cậu thích tôi không

Có phải cậu thích tôi không

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 36016

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Hàn Lâm công tử thăng chức ký

Hàn Lâm công tử thăng chức ký

Tác giả : Huỳnh Dạ

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nghi ngờ

Nghi ngờ

Tác giả : Lương Nhị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 1677

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tấm ảnh cũ

Tấm ảnh cũ

Tác giả : Nhị Bức Nham Tế Bào

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 939

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hàng xóm nhỏ

Hàng xóm nhỏ

Tác giả : Trừ Đồ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 1789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết

Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết

Tác giả : Đình Băng

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 188

Lượt xem : 43962

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Phá hiểu Đào Công Tử

Phá hiểu Đào Công Tử

Tác giả : Đào Công Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 3135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thần hữu ngô vương

Thần hữu ngô vương

Tác giả : Thân Nhiễm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luôn có tình địch muốn công lược ta

Luôn có tình địch muốn công lược ta

Tác giả : Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 5083

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ám vệ công lược

Ám vệ công lược

Tác giả : Minh Linh Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 4345

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Niệm Ân

Niệm Ân

Tác giả : Hướng Gia Tiểu Thập

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 6595

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thời gian cùng tôi yêu em

Thời gian cùng tôi yêu em

Tác giả : Thất Qua Mị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 22000

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thâm độ chí tình

Thâm độ chí tình

Tác giả : Y Đình Mạt Đồng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 47893

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Kế Hoạch Chia Tay Của Tổng Tài Bá Đạo

Tác giả : Oa Qua Oa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 93827

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 1456

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

【Thử Miêu/Cổ trang】Châu thai

Tác giả : SINGLEFEARTHER

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 1052

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngôi sao viễn đông

Ngôi sao viễn đông

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 8257

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Thượng Đừng Nghịch

Hoàng Thượng Đừng Nghịch

Tác giả : Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 22859

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tinh Tế đệ nhất Dục Nhi Sư

Tinh Tế đệ nhất Dục Nhi Sư

Tác giả : Hắc Miêu Nghễ Nghễ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 9959

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lõa thế

Lõa thế

Tác giả : Superpanda

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 1908

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên thư chi liêu hán công lược

Xuyên thư chi liêu hán công lược

Tác giả : Công Tử Ca

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 122

Lượt xem : 15692

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mạt thế chi tồn hoạt độ nhật

Mạt thế chi tồn hoạt độ nhật

Tác giả : Phóng Hạ Phiền Não

Thể loại: Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 34

Lượt xem : 3654

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta chỉ là phường nhan khống

Ta chỉ là phường nhan khống

Tác giả : Đào Hoa Tửu

Thể loại: Cổ Đại Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lang tịch

Lang tịch

Tác giả : Hồng Lục Bố Y

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 17750

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mộ sắc tịch hoa

Mộ sắc tịch hoa

Tác giả : Phượng Tại Giang Hồ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 4215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lục Hào

Lục Hào

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 8563

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sếp nghĩ nhiều rồi

Sếp nghĩ nhiều rồi

Tác giả : Tư Thập Tứ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 4916

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thâm hải trường miên

Thâm hải trường miên

Tác giả : Trư Bì Hảo Cật Oa

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1001

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Trung khuyển? Và sóc nhỏ!

Tác giả : Lê Quyên Uyên

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 413

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân

100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân

Tác giả : Ẩn Không Nhân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 11437

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Âm hoàng

Âm hoàng

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 5371

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giáo chủ và kẻ điên

Giáo chủ và kẻ điên

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 5536

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới

Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới

Tác giả : Tử Dạ Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 16045

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào

Tiểu tướng quân – Nhị Bức Nham Tế Bào

Tác giả : Nhị Bức Nham Tế Bào

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2840

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra công trọng sinh thủ sách

Tra công trọng sinh thủ sách

Tác giả : Mạc Như Quy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 25194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

Tác giả : Phong Lộng

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 11305

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh chi Dược thiện nhân sinh

Trùng sinh chi Dược thiện nhân sinh

Tác giả : Lưu Thủy Ngư

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 88

Lượt xem : 26888

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bạn trai tỉnh lại liền quên mất tôi

Bạn trai tỉnh lại liền quên mất tôi

Tác giả : Tam Ngôn Quân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2744

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Điền viên nhật thường

Điền viên nhật thường

Tác giả : Lý Tùng Nho

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 175

Lượt xem : 51717

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

Tác giả : Mộc Dục Dương Quang Song Tử

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 59814

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da

Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hổ lột da

Tác giả : Phong Dạ Hân

Thể loại: Huyền Huyễn Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

CÓ GIỎI BẺ THẲNG TÔI

CÓ GIỎI BẺ THẲNG TÔI

Tác giả : Quan Tuyết Yến

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 144

Lượt xem : 209363

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tình yêu như gió xuân (Ái như xuân phong)

Tác giả : Mưa Khinh Trần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hệ thống đang báo hỏng

Hệ thống đang báo hỏng

Tác giả : Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 8178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lăng Nhiễm trọng sinh

Lăng Nhiễm trọng sinh

Tác giả : Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 68

Lượt xem : 21702

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

TRỌNG SINH TINH TẾ ANH HÙNG MẪU THÂN TRUYỆN

TRỌNG SINH TINH TẾ ANH HÙNG MẪU THÂN TRUYỆN

Tác giả : Phong Trung Linh

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 17306

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dụ dỗ đại thần

Dụ dỗ đại thần

Tác giả : Lâm Tịch Ẩn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 18870

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Này, đến YY đi

Này, đến YY đi

Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 9096

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Bạch Dương

Tiểu Bạch Dương

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 118

Lượt xem : 119976

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tỏa tình

Tỏa tình

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 3866

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Ti

Thanh Ti

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 10315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Na nhất đoạn tinh quang

Na nhất đoạn tinh quang

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 3493

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA TA NGOẠI TÌNH

NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TA TA NGOẠI TÌNH

Tác giả : Đoạn Dực

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 3795

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kim bài bảo phiêu

Kim bài bảo phiêu

Tác giả : Tề Diên Vũ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 108

Lượt xem : 9374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

Tác giả : SISIMO

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 10901

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Du nhiên mạt thế

Du nhiên mạt thế

Tác giả : Lão Bối

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 7490

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thú nhân chi Lập Hạ

Thú nhân chi Lập Hạ

Tác giả : Heaven Pool

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 4833

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì sao lấp lánh nhất

Vì sao lấp lánh nhất

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 1596

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chó săn

Chó săn

Tác giả : Tạp Bỉ Khâu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 3199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhớ ra tên tôi chưa

Nhớ ra tên tôi chưa

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 93

Lượt xem : 26587

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra

Khoái xuyên chi ngược tra ngược tra

Tác giả : Bất Tẩy Kiểm Dã Soái

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 3553

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thích em lâu hơn chút nữa

Thích em lâu hơn chút nữa

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà – 嗜酒吃茶

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1462

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm giai cong trong truyện BG

Làm giai cong trong truyện BG

Tác giả : Tịch Tịch Lý

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 114

Lượt xem : 5873

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sơn Hà Biểu Lý

Sơn Hà Biểu Lý

Tác giả : Priest

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 5167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đọc Thầm

Đọc Thầm

Tác giả : Priest

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 185

Lượt xem : 25735

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Văn phòng chủ tịch phi nhân loại

Văn phòng chủ tịch phi nhân loại

Tác giả : Cuồng Tưởng Chi Đồ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 47

Lượt xem : 3489

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ

Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ

Tác giả : Xuân Khê Địch Hiểu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 1264

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tầm hung sách

Tầm hung sách

Tác giả : Lương Thiền

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 2214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bối Đạo Nhi Trì

Bối Đạo Nhi Trì

Tác giả : Tiêu Mạc Nhân

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 4463

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vũ nam

Vũ nam

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 12947

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Phi thường quan hệ

Phi thường quan hệ

Tác giả : Bắc Nam

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 46

Lượt xem : 8593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bảo Bối Cao Dĩ Ái

Bảo Bối Cao Dĩ Ái

Tác giả : Konny

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 0

Lượt xem : 5

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế

Cực phẩm thiếu niên hỗn dị thế

Tác giả : Doãn Gia

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 7689

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh

Tác giả : Mạc Thần Hoan

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 169

Lượt xem : 31886

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trước cạn vi kính

Trước cạn vi kính

Tác giả : Wy Tử Mạch

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 9715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Tác giả : Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 113

Lượt xem : 11419

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thương Mến, Simon (Nhật Ký Bí Mật Của Simon)

Thương Mến, Simon (Nhật Ký Bí Mật Của Simon)

Tác giả : Becky Albertalli

Thể loại: Đam Mỹ Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 35

Lượt xem : 15860

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thiếu niên năm ấy

Thiếu niên năm ấy

Tác giả : Cận Sắc Ivy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 482

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu đội bát quái siêu đẳng

Tiểu đội bát quái siêu đẳng

Tác giả : Đả Cương Thi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 148

Lượt xem : 13185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhụ mộ

Nhụ mộ

Tác giả : Miêu đại phu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 92

Lượt xem : 3215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ

Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ

Tác giả : Xuân Khê Địch Hiểu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 788

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Tác giả : Vainy

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 1820

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Có lẽ ta là một con quỷ giả

Có lẽ ta là một con quỷ giả

Tác giả : Hề Nghiêu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 1941

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuân sơn nặng mấy vạn

Xuân sơn nặng mấy vạn

Tác giả : Na Khả Lộ Lộ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 1489

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sao trời lấp lánh

Sao trời lấp lánh

Tác giả : j112233

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 15341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hòa thượng và tiểu hồng

Hòa thượng và tiểu hồng

Tác giả : Biên Tưởng

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 536

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chính Là Không Ly Hôn - Tựu thị bất ly hôn

Chính Là Không Ly Hôn - Tựu thị bất ly hôn

Tác giả : Tố Nhục Bô

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 95

Lượt xem : 18174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Xuân ngày anh đến

Thanh Xuân ngày anh đến

Tác giả : Nguyễn Tử Đằng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhất túy kinh niên

Nhất túy kinh niên

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 71503

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Giang Sơn Tống Đế

Giang Sơn Tống Đế

Tác giả : Thiệu Hưng Thập Nhất

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2773

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhà có trai gả thay (Gia hữu đại giá lang)

Nhà có trai gả thay (Gia hữu đại giá lang)

Tác giả : Thanh Tranh

Thể loại: Xuyên Không Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 95

Lượt xem : 39113

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Vạn Kiếp Yêu em 3 (Kết Ái – Nam Nhạc Bắc Quan)

Vạn Kiếp Yêu em 3 (Kết Ái – Nam Nhạc Bắc Quan)

Tác giả : Thi Định Nhu

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 109700

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trúc mã, anh rớt ngựa rồi

Trúc mã, anh rớt ngựa rồi

Tác giả : Đào Chi Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 845

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy

Tác giả : Giang Tâm Tiểu Chu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 67

Lượt xem : 11460

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

NIỆM NIÊN HỮU DƯ

NIỆM NIÊN HỮU DƯ

Tác giả : Tinh Phân Dữu Tử Trà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 4550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ve 17 năm

Ve 17 năm

Tác giả : Mã Khắc Ông Ông

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 2114

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Một bước đạp sai, hạnh phúc chung thân

Một bước đạp sai, hạnh phúc chung thân

Tác giả : Mã Lộc Quân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 5629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Truyền kỳ tôm hùm chi duyên gặp một lần

Truyền kỳ tôm hùm chi duyên gặp một lần

Tác giả : Silentcarol

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 786

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ác ma đích lao lung - Lao tù ác ma

Ác ma đích lao lung - Lao tù ác ma

Tác giả : Cáp Khiếm Huynh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 334

Lượt xem : 29640

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái nhân đích đại vô tình

Ái nhân đích đại vô tình

Tác giả : Nhộng Hiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 9825

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiên Kiến Tiên Sinh

Thiên Kiến Tiên Sinh

Tác giả : Khưu Trì

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 38

Lượt xem : 1226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mười năm thư tình

Mười năm thư tình

Tác giả : Thiền Tinh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 384

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nguyệt Hoa Như Sí

Nguyệt Hoa Như Sí

Tác giả : Phong Yên Huyễn

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 126

Lượt xem : 4978

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không Biết Ngọt

Không Biết Ngọt

Tác giả : Đỗ Tân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 1425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tinh tế kết hôn chỉ nam

Tinh tế kết hôn chỉ nam

Tác giả : Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 10184

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trung đội trưởng là crush của tôi

Trung đội trưởng là crush của tôi

Tác giả : Liêu Phong

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 41

Lượt xem : 1445

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nếu yêu cậu cũng cần điểm danh

Nếu yêu cậu cũng cần điểm danh

Tác giả : Liêu Phong

Thể loại: Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 49

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nếu Cậu Khóc Tôi Cũng Sẽ Rơi Lệ

Nếu Cậu Khóc Tôi Cũng Sẽ Rơi Lệ

Tác giả : Ám Dạ Lộ Hành

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 1621

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hai Lão Yêu Quái

Hai Lão Yêu Quái

Tác giả : Tranh Giáo Tiêu Hồn

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương : 14

Lượt xem : 557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cực Kỳ Hào Phóng Và Vô Cùng Keo Kiệt

Cực Kỳ Hào Phóng Và Vô Cùng Keo Kiệt

Tác giả : Cố Tam Chương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 694

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân

Cách Vách Kia Sống Chết Muốn Hiến Thân

Tác giả : Hạ Lợi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 35

Lượt xem : 1944

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thử tình mạch mạch - Tình này mãi mãi

Thử tình mạch mạch - Tình này mãi mãi

Tác giả : Thập Lý Trường Đình

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 118

Lượt xem : 3512

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 112

Lượt xem : 2678

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự Mộng Phi Mộng

Tự Mộng Phi Mộng

Tác giả : Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 2329

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quái Vật

Quái Vật

Tác giả : Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 1456

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao

Tác giả : Mạc Như Quy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 6060

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Hắc Thỏ

Tiểu Hắc Thỏ

Tác giả : Vô Biên Khách

Thể loại: Huyền Huyễn Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 985

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiếu Gia cùng Gia Nô

Thiếu Gia cùng Gia Nô

Tác giả : Mộc Bối

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 539

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trương Phàm? Tôi tên gì?

Trương Phàm? Tôi tên gì?

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cho đến

Cho đến

Tác giả : Lục Chàm

Thể loại: Ngôn tình Hài Hước Đô Thị Truyện Teen Đam Mỹ Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chàng tiên cá bé nhỏ

Chàng tiên cá bé nhỏ

Tác giả : Oliver

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1449

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cây Kéo Của Lý Thợ May - Lý tài phùng đích tiễn đao

Cây Kéo Của Lý Thợ May - Lý tài phùng đích tiễn đao

Tác giả : Sơn u Quân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 873

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuyên việt chi tu tiên

Xuyên việt chi tu tiên

Tác giả : Y Lạc Thành Hỏa

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 28591

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ cổ xuống núi

Đồ cổ xuống núi

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 127

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Văn phòng triệu hồi

Văn phòng triệu hồi

Tác giả : Tư Mã Lãnh Nguyệt

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đổi mới

Đổi mới

Tác giả : Thủy Uyển

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 4

Lượt xem : 900

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi

Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi

Tác giả : Nam Khang

Thể loại: Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 4

Lượt xem : 334

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phù sinh lục ký

Phù sinh lục ký

Tác giả : Nam Khang

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 5477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đệ Đệ

Đệ Đệ

Tác giả : Nhân Thể Cốt Giá

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 2100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tù thê

Tù thê

Tác giả : Mộc Hề Nương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 776

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bốn năm chung phòng

Bốn năm chung phòng

Tác giả : Hoàng Nhị Nha

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 5000

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 207

Lượt xem : 4814

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cảnh xuân và phong nguyệt

Cảnh xuân và phong nguyệt

Tác giả : Sữa tươi Amsterdam

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 2158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

SONG LONG NGẠO KIẾM

SONG LONG NGẠO KIẾM

Tác giả : Konny

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Tiên Hiệp

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

SONG LONG NGẠO KIẾM

SONG LONG NGẠO KIẾM

Tác giả : Konny

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Tiên Hiệp

Chương : 19

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

SONG LONG NGẠO KIẾM

SONG LONG NGẠO KIẾM

Tác giả : Konny

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Tiên Hiệp

Chương : 19

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

SONG LONG NGẠO KIẾM

SONG LONG NGẠO KIẾM

Tác giả : Konny

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Tiên Hiệp

Chương : 19

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quyết Chí Tiến Lên

Quyết Chí Tiến Lên

Tác giả : Y Đình Mạt Đồng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 1606

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sủng Thượng Quân Hạ

Sủng Thượng Quân Hạ

Tác giả : Nhi Ngã Tri Đạo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 1618

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Duyên Phận Giữa Hai Thằng Con Trai

Duyên Phận Giữa Hai Thằng Con Trai

Tác giả : Bạch Ảnh Thiên Na

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Đoản Văn Việt Nam

Chương : 1

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chỉ Cần Một Người

Chỉ Cần Một Người

Tác giả : Bạch Ảnh Thiên Na

Thể loại: Cổ Đại Trọng Sinh Đam Mỹ Việt Nam

Chương : 1

Lượt xem : 2

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lời Hồi Âm Từ Tên Ngốc

Lời Hồi Âm Từ Tên Ngốc

Tác giả : Bạch Ảnh Thiên Na

Thể loại: Đam Mỹ Việt Nam

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sau 363 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh

Sau 363 ngày đến trước mặt Boss tận thế điểm danh

Tác giả : Đại Viên Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 98

Lượt xem : 1136

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Truyện của Thời Niên

Truyện của Thời Niên

Tác giả : Thán Ly Trần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 859

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ai dám công lược trẫm?

Ai dám công lược trẫm?

Tác giả : Bồ đào thụ miêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 13353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tử vong kính vạn hoa

Tử vong kính vạn hoa

Tác giả : Tây Tử Tự

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 0

Lượt xem : 696949

Bình chọn (17 lượt)
Xem chi tiết

Mật ngữ

Mật ngữ

Tác giả : Lân Tiềm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 517

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không Còn Khoảng Cách

Không Còn Khoảng Cách

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 920

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sâu răng (chú nha)

Sâu răng (chú nha)

Tác giả : Nhất Bôi Ôn Khai Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 259

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu qua mạng (Võng luyến)

Yêu qua mạng (Võng luyến)

Tác giả : Lưu Thủy Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 2434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gặp ma (Ngộ ma)

Gặp ma (Ngộ ma)

Tác giả : Mộc Hề Nương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 10229

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gần như cô độc

Gần như cô độc

Tác giả : Hạnh Nhân Trà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 4112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tướng quân và thiếu gia

Tướng quân và thiếu gia

Tác giả : Cật Hoả Oa Đích Thổ Bát Thử

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 721

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu thiếu gia và tiểu thần tượng

Tiểu thiếu gia và tiểu thần tượng

Tác giả : Hùng Miêu Đại Hiệp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 765

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiên Quan Tứ Phúc

Thiên Quan Tứ Phúc

Tác giả : Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Tiên Hiệp Linh Dị

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàng hậu vi thượng

Hoàng hậu vi thượng

Tác giả : Hòa Cửu Cửu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 11925

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Xúc tu Ekko và nhân loại công biến thái của hắn

Xúc tu Ekko và nhân loại công biến thái của hắn

Tác giả : Di Di Di

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 888

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xe bánh rán

Xe bánh rán

Tác giả : Chiết Nhất Mai Châm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 3095

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trên đường

Trên đường

Tác giả : Bài Cốt Cật A Tây

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 9240

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tri Bỉ

Tri Bỉ

Tác giả : Thị Tửu Cật Trà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 53

Lượt xem : 13260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta sinh con cho tổng tài

Ta sinh con cho tổng tài

Tác giả : Tiểu Quyến Rũ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta sinh con cho tổng tài

Ta sinh con cho tổng tài

Tác giả : Tiếu Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta sinh con cho tổng tài

Ta sinh con cho tổng tài

Tác giả : Đồng Niên Khoái Nhạc

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta sinh con cho tổng tài

Ta sinh con cho tổng tài

Tác giả : Ngắm Nhìn Đôi Mắt Tang Thương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoa Miêu (Hậu truyện)

Hoa Miêu (Hậu truyện)

Tác giả : Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 7222

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nuốt Lời

Nuốt Lời

Tác giả : Phuc Tokyo

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ Văn học Việt Nam

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nuốt Lời

Nuốt Lời

Tác giả : Phuc Tokyo

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ Văn học Việt Nam

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 3

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu

Tác giả : Trần Vỹ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung

Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung

Tác giả : Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 170

Lượt xem : 1740

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vợ yêu của Boss

Vợ yêu của Boss

Tác giả : Cự Giải Dễ Thương

Thể loại: Đam Mỹ Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vợ yêu của Boss

Vợ yêu của Boss

Tác giả : Cự Giải Dễ Thương

Thể loại: Đam Mỹ Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vợ yêu của Boss

Vợ yêu của Boss

Tác giả : Cự Giải Dễ Thương

Thể loại: Đam Mỹ Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vợ yêu của Boss

Vợ yêu của Boss

Tác giả : Cự Giải Dễ Thương

Thể loại: Đam Mỹ Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi vẫn luôn đi theo cậu

Tôi vẫn luôn đi theo cậu

Tác giả : Tây Tây Đặc

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 47

Lượt xem : 1358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kiêu ngạo với định kiến

Kiêu ngạo với định kiến

Tác giả : Bạch Giới Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 53986

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Viên trợ - giao dịch

Viên trợ - giao dịch

Tác giả : Mộc Tử Manh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 687

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngứa

Ngứa

Tác giả : Nhị Đao

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Việt Ngữ Tàn Phiến

Việt Ngữ Tàn Phiến

Tác giả : Thu Thiên Tại Thời

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 725

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bọt Biển Bảo Bảo

Bọt Biển Bảo Bảo

Tác giả : Tiên Hà Giải Hoàng Phạn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 279

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tướng quân khi nào tới cưới ta?

Tướng quân khi nào tới cưới ta?

Tác giả : Thanh Tiểu Vũ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1353

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Tác giả : Tô Cảnh Nhàn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 96

Lượt xem : 5437

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trở lại mạt thế hung hăng

Trở lại mạt thế hung hăng

Tác giả : Sa Mạc Cuồng Vân

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 0

Lượt xem : 20807

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Giáo Chủ Muốn Ly Hôn

Tác giả : Love Ngư Đại

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 25250

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh

Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh

Tác giả : Lý Truyện Ngôn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 1868

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trường Hà

Trường Hà

Tác giả : Tử Tại Bỉ Trắc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 500

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Văn Hào thời Dân Quốc

Văn Hào thời Dân Quốc

Tác giả : Quyết Tuyệt

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 253

Lượt xem : 3

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quân Bất Kiến Quân

Quân Bất Kiến Quân

Tác giả : Nam Khê Nhân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 838

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngang tàng

Ngang tàng

Tác giả : Vu Triết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 151

Lượt xem : 13542

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phá Vân

Phá Vân

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Đô Thị Trinh Thám Đam Mỹ Ngược

Chương : 161

Lượt xem : 3173

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Phá Vân

Phá Vân

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 161

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phá Vân

Phá Vân

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 161

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phá Vân

Phá Vân

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 161

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phá Vân

Phá Vân

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 161

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phá Vân

Phá Vân

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 161

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phá Vân

Phá Vân

Tác giả : Hoài Thượng

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 161

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái Dục Manh Động & Ái Dục Loang Lỗ

Ái Dục Manh Động & Ái Dục Loang Lỗ

Tác giả : Vi Quân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 658

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

ROJO

ROJO

Tác giả : Quân Xuyên

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1739

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu hay hận

Yêu hay hận

Tác giả : JJK

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giam cầm mãi mãi

Giam cầm mãi mãi

Tác giả : JJK

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giam cầm mãi mãi

Giam cầm mãi mãi

Tác giả : JJK

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giam cầm mãi mãi

Giam cầm mãi mãi

Tác giả : JJK

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 3

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thở

Thở

Tác giả : Tần Tam Kiến

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất Cố Tây Đông

Bất Cố Tây Đông

Tác giả : Tương Thử Ngận Bì

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 4609

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạn thời tóc để chỏm

Bạn thời tóc để chỏm

Tác giả : Quải Chi Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 2286

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiếu thông minh và tướng quân của hắn

Thiếu thông minh và tướng quân của hắn

Tác giả : Thử Khởi Bỉ Hồ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mèo béo và mỹ nhân

Mèo béo và mỹ nhân

Tác giả : Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thật

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 5

Lượt xem : 294

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhập vai

Nhập vai

Tác giả : Đồng Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 7094

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người bị ta chôn sống kia

Người bị ta chôn sống kia

Tác giả : Vampire_J

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 48

Lượt xem : 1235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi lưu ly tượng

Trọng sinh chi lưu ly tượng

Tác giả : Lí Tiểu Vụ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 2537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh kiếm tiền dưỡng bánh bao

Trọng sinh kiếm tiền dưỡng bánh bao

Tác giả : Phi Bảo

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 41

Lượt xem : 4930

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cầm Tù Trái Tim

Cầm Tù Trái Tim

Tác giả : Tiểu Sỏa Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bị Cữu Cữu Thao Cả Ngày Lẫn Đêm

Bị Cữu Cữu Thao Cả Ngày Lẫn Đêm

Tác giả : Oa chay đam mỹ tiểu bí danh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 42

Lượt xem : 25553

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại ngốc và nhóc đần

Đại ngốc và nhóc đần

Tác giả : Đại Giác Tiên Sinh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 818

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi với bác sỹ ngày ngày ân ái - Nhất cố triêu mộ

Tôi với bác sỹ ngày ngày ân ái - Nhất cố triêu mộ

Tác giả : Tạ Tạ Tạ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 1661

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu em nói thế nào - Ái ngươi nói như thế nào

Yêu em nói thế nào - Ái ngươi nói như thế nào

Tác giả : Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 137

Lượt xem : 1631

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ai đem ai là thật

Ai đem ai là thật

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 103

Lượt xem : 389372

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mang Theo Bánh Bao Đi Bắt Quỷ

Mang Theo Bánh Bao Đi Bắt Quỷ

Tác giả : Nguyệt Phương Phỉ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 117

Lượt xem : 2990

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người trong mộng

Người trong mộng

Tác giả : Nguyệt Bán Đinh

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 881

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mua tình (Mãi ái)

Mua tình (Mãi ái)

Tác giả : Miêu Lôi Đặc

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 486

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mỹ nam ngoại quốc và mãnh nam châu Á

Mỹ nam ngoại quốc và mãnh nam châu Á

Tác giả : Dịch Ca

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 8752

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người tình hoàn mỹ

Người tình hoàn mỹ

Tác giả : A Phiêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 28

Lượt xem : 9338

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Viên chức nhỏ và đàn anh

Viên chức nhỏ và đàn anh

Tác giả : Sái Thác

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 185

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thành phố của những cơn mưa vô tận

Thành phố của những cơn mưa vô tận

Tác giả : Julie

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 495

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trấn nhỏ

Trấn nhỏ

Tác giả : DNAX

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 1043

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Công chúa không chịu từ hôn

Công chúa không chịu từ hôn

Tác giả : Đại Viên Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 580

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi đế sư

Trọng sinh chi đế sư

Tác giả : Hủ Mộc Điêu Dã

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 2690

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người tôi yêu là bệnh nhân tâm thần

Người tôi yêu là bệnh nhân tâm thần

Tác giả : Vãn Thập Lục

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 261

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Kim Đài

Hoàng Kim Đài

Tác giả : Thương Ngô Tân Bạch

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 2794

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xấu bụng không thoát nổi ải mỹ nhân

Xấu bụng không thoát nổi ải mỹ nhân

Tác giả : Cửu Nhị

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 455

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Công lược thế giới kỳ quái

Công lược thế giới kỳ quái

Tác giả : Ngã Hữu Bạo Nha

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 11565

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn (Nguyên soái môn đồng thời nháo ly hôn)

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn (Nguyên soái môn đồng thời nháo ly hôn)

Tác giả : Long Thất

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 114

Lượt xem : 15878

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiếu tướng không nghĩ gả

Thiếu tướng không nghĩ gả

Tác giả : Lục Di

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 2356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bằng lan giang nguyệt

Bằng lan giang nguyệt

Tác giả : Nhất Cá Mễ Bính

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 1696

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Em có thể bao nuôi anh không?

Em có thể bao nuôi anh không?

Tác giả : Hoa Ngộ Nha

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 1494

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Như khói như cát

Như khói như cát

Tác giả : Khách Hề

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 116

Lượt xem : 2468

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tránh Sủng II

Tránh Sủng II

Tác giả : Cáp Khiếm Huynh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 244

Lượt xem : 6946

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Em họ hung mãnh (Biểu Đệ Hung Mãnh)

Em họ hung mãnh (Biểu Đệ Hung Mãnh)

Tác giả : Cẩu Đản

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 25388

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi đến từ thế giới song song

Tôi đến từ thế giới song song

Tác giả : Tây Tây Đặc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 103

Lượt xem : 3561

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hôn luyến

Hôn luyến

Tác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 4224

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thanh Xuyên - Miêu Đại Phu

Thanh Xuyên - Miêu Đại Phu

Tác giả : Miêu đại phu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 90

Lượt xem : 1345

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phía sau lang là sói

Phía sau lang là sói

Tác giả : Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 1

Lượt xem : 196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tinh quái

Tinh quái

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 19

Lượt xem : 500

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngủ đông ngày hè

Ngủ đông ngày hè

Tác giả : Ma Tương Thiêu Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 42

Lượt xem : 938

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạch nhật sự cố

Bạch nhật sự cố

Tác giả : Cao Đài Thụ Sắc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 1799

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam thiếp (truyện tranh)

Nam thiếp (truyện tranh)

Tác giả : N/A

Thể loại: Đam Mỹ Truyện Tranh

Chương : 0

Lượt xem : 4485

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đam Mỹ Đoản Văn

Đam Mỹ Đoản Văn

Tác giả : Quỷ Tiếu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Tác giả : Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 528

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập

Trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập

Tác giả : Trích Hữu Ngư Chi Đạo

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 101

Lượt xem : 8465

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Tác giả : Giang Lãn Thần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Tác giả : Giang Lãn Thần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Tác giả : Giang Lãn Thần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Tác giả : Giang Lãn Thần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Tác giả : Giang Lãn Thần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Tác giả : Giang Lãn Thần

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Tác giả : Giang Lãn Thần

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 15

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[12cs] Trường Hay Trại

[12cs] Trường Hay Trại

Tác giả : Lãnh Hàn Hàn

Thể loại: Ngôn tình Truyện Teen

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nữ Chính ham tiền mau biến!!!

Nữ Chính ham tiền mau biến!!!

Tác giả : Lãnh Hàn Hàn

Thể loại: Ngôn tình Bách Hợp Xuyên Không Truyện Teen Đam Mỹ Nữ Phụ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nữ Chính ham tiền mau biến!!!

Nữ Chính ham tiền mau biến!!!

Tác giả : Lãnh Hàn Hàn

Thể loại: Ngôn tình Bách Hợp Xuyên Không Truyện Teen Đam Mỹ Nữ Phụ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phong đao

Phong đao

Tác giả : Thanh Sơn Hoang Trủng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 214

Lượt xem : 1559

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Tác giả : Giang Lãn Thần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Thì ra là đã yêu cậu nhiều như thế

Tác giả : Giang Lãn Thần

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Văn phòng không gì không làm được

Văn phòng không gì không làm được

Tác giả : Tử Vũ Nguyệt Diên

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 81

Lượt xem : 836

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tán đi, khắc đổ

Tán đi, khắc đổ

Tác giả : Mạch Nhất

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 180

Lượt xem : 49117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam lân cẩm lý

Nam lân cẩm lý

Tác giả : Hạ Tiểu Chính

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 64

Lượt xem : 4697

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh dị thế chi điền viên kí

Trọng sinh dị thế chi điền viên kí

Tác giả : Hoa Lạc Khuynh Ngữ

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 79

Lượt xem : 4527

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiệm tạp hóa của nhóc con

Tiệm tạp hóa của nhóc con

Tác giả : Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 130

Lượt xem : 1894

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vô hạn trọng sinh

Vô hạn trọng sinh

Tác giả : Yên Chi Đằng

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 56

Lượt xem : 1658

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự sát thực lục

Tự sát thực lục

Tác giả : Tâm Du Vạn Nhẫn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 611

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ăn mày cùng thượng tá

Ăn mày cùng thượng tá

Tác giả : Cao Sổ Chân Đích Hảo Nan Học

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 652

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi phu lang nghĩ ta là tra nam

Trọng sinh chi phu lang nghĩ ta là tra nam

Tác giả : Chỉ Tiêm Phồn Hoa

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 89

Lượt xem : 1606

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Như đọa thâm uyên

Như đọa thâm uyên

Tác giả : Đào Sơn Bì

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 59

Lượt xem : 4775

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồng quy

Đồng quy

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4703

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lăn

Lăn

Tác giả : Du Du Tâm Bất Loạn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 193

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trộm thê (Thâu thê)

Trộm thê (Thâu thê)

Tác giả : Nhiễm Nhĩ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 9383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sinh hoạt hường phấn của bác sĩ xấu xa

Sinh hoạt hường phấn của bác sĩ xấu xa

Tác giả : Công Đảng Nhục Khống

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 6560

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ông xã, chịch em

Ông xã, chịch em

Tác giả : Bạch Lộ Hoành Giang

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 41

Lượt xem : 5752

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhật ký ngoại tình của tra thụ

Nhật ký ngoại tình của tra thụ

Tác giả : Cần lao nghiên cứu viên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 17931

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngứa - Cáp x6

Ngứa - Cáp x6

Tác giả : Ẩn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 2909

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mông không bắt sói

Mông không bắt sói

Tác giả : Tiểu Nùng Kinh Tể

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 18048

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khống chế em trai

Khống chế em trai

Tác giả : Nhiễm Nhĩ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 13463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Động phòng

Động phòng

Tác giả : Ám Dạ Đề Đăng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 546

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cửu thiếu niên và Lang đại thúc

Cửu thiếu niên và Lang đại thúc

Tác giả : Mê Mê Mê

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1042

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gia cụ vật chết đều thích thượng ta

Gia cụ vật chết đều thích thượng ta

Tác giả : Hoa Tâm Giả

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 85

Lượt xem : 8179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Công chúa trân châu

Công chúa trân châu

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 53

Lượt xem : 1626

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quả nhân có tật

Quả nhân có tật

Tác giả : Chi diêm mạt trà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 845

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xin nghe lời thần linh

Xin nghe lời thần linh

Tác giả : Mộc Hề Nương

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 97

Lượt xem : 53048

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hãn phu

Hãn phu

Tác giả : Neleta

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 233

Lượt xem : 157535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trà cam

Trà cam

Tác giả : Sơn U Đại Khả Ái

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 49

Lượt xem : 792

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng bá thiên hạ

Phượng bá thiên hạ

Tác giả : Lưu Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 655

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiền nhiệm đều là Alpha

Tiền nhiệm đều là Alpha

Tác giả : Ngôn Triều Mộ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 337

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Độc nhất vô nhị thỉnh sủng

Độc nhất vô nhị thỉnh sủng

Tác giả : Ngụy Thụ Chân Công

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 226

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quyền Bất Tri

Quyền Bất Tri

Tác giả : Quyền Bất Tri

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 495

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi muốn có một mái nhà (Ngã tưởng hữu cá gia)

Tôi muốn có một mái nhà (Ngã tưởng hữu cá gia)

Tác giả : Tâm Hương Tung

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 70

Lượt xem : 3020

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhà có mèo có chó

Nhà có mèo có chó

Tác giả : beauty1

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 1590

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bệnh trạng chiếm hữu

Bệnh trạng chiếm hữu

Tác giả : Tửu Trạch Hoa Hoàn Quân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 341

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ám sắc chi thống

Ám sắc chi thống

Tác giả : Biên Bức

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 171

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thành Hóa năm thứ 14

Thành Hóa năm thứ 14

Tác giả : Mộng Khê Thạch

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1498

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tâm Tự Diệu Ngôn

Tâm Tự Diệu Ngôn

Tác giả : Nhất Cá Mễ Bính

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 56

Lượt xem : 2546

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạch nguyệt quang nam thần tự cứu hệ thống

Bạch nguyệt quang nam thần tự cứu hệ thống

Tác giả : Tây Khứ Đích Thương Hiệp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 153

Lượt xem : 3624

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Minh hôn

Minh hôn

Tác giả : Tiểu Nam Tỷ Tỷ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 12

Lượt xem : 573

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vươn tới trời xanh

Vươn tới trời xanh

Tác giả : Ma Tương Thiêu Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 3348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bức họa múa rối xương (Khô lâu huyễn hí đồ)

Bức họa múa rối xương (Khô lâu huyễn hí đồ)

Tác giả : Tây Tử Tự

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 0

Lượt xem : 7690

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sau gáy anh có đóa hoa

Sau gáy anh có đóa hoa

Tác giả : Tây Tử Tự

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 197

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mật đào tùng hương

Mật đào tùng hương

Tác giả : Khảo Lạp Uyển

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 599

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vinh quang vĩnh hằng

Vinh quang vĩnh hằng

Tác giả : Phượng Quỳ Lâu

Thể loại: Huyền Huyễn Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 89

Lượt xem : 1006

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thương tiến tửu

Thương tiến tửu

Tác giả : Đường Tửu Khanh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 282

Lượt xem : 14166

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mối quan hệ

Mối quan hệ

Tác giả : Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 5477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vết Nhơ (Dư ô)

Vết Nhơ (Dư ô)

Tác giả : Nhục Bao Bất Cật Nhục

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 4448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Học sinh hư và ủy viên kỷ luật

Học sinh hư và ủy viên kỷ luật

Tác giả : Ngư Thượng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 652

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Che dấu - Kim Cương Quyển

Che dấu - Kim Cương Quyển

Tác giả : Kim Cương Quyển

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1109

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dỗ ngủ phát thanh viên

Dỗ ngủ phát thanh viên

Tác giả : Thảo Bao Thảo Bao

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 508

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không cẩn thận liền cùng bình dấm chua kết hôn rồi

Không cẩn thận liền cùng bình dấm chua kết hôn rồi

Tác giả : Nhất Mai Nữu Khấu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 91

Lượt xem : 9141

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xung quanh tôi, không phải nằm vùng thì chính là gay

Xung quanh tôi, không phải nằm vùng thì chính là gay

Tác giả : Ân Duy

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1459

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bỏ mặc

Bỏ mặc

Tác giả : Xuân Nhật Phụ Huyên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 46

Lượt xem : 2220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nghịch mệnh

Nghịch mệnh

Tác giả : Mộc Hề Nương

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ Tiên Hiệp Đoản Văn

Chương : 16

Lượt xem : 808

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Lần này đến lượt em yêu anh

Lần này đến lượt em yêu anh

Tác giả : Mộc Tịch ZY

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1525

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lộ

Lộ

Tác giả : Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 350

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi cư nhiên bị một tên nông dân cưỡng gian

Tôi cư nhiên bị một tên nông dân cưỡng gian

Tác giả : Nam Cực Hữu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 26

Lượt xem : 7771

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng sinh chi bạo lực trấn áp

Trọng sinh chi bạo lực trấn áp

Tác giả : Cảo Tiếu Tinh Nhân

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 64680

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

TUYỆT XỬ PHÙNG SINH

TUYỆT XỬ PHÙNG SINH

Tác giả : Tiêu Đường Đông Qua

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 2942

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khó kìm lòng nổi

Khó kìm lòng nổi

Tác giả : Không Lạnh Thành

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 2763

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chỉ làm với anh

Chỉ làm với anh

Tác giả : Momojyang

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1692

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[HP đồng nhân edit hoàn][DarHar] Chứng khủng hoảng tiền hôn nhân

[HP đồng nhân edit hoàn][DarHar] Chứng khủng hoảng tiền hôn nhân

Tác giả : Secrets

Thể loại: Đam Mỹ Đoản Văn Phương Tây

Chương : 15

Lượt xem : 503

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Táo chua

Táo chua

Tác giả : Đào Trấp Băng Khối

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 2255

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người thừa kế

Người thừa kế

Tác giả : Minh Khởi Minh Diệt

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 312

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng

Hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng

Tác giả : Nhất Chỉ Đại Nhạn

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 352

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập

Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập

Tác giả : Tô Tuyết Kinh

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 89

Lượt xem : 1569

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiên sinh, em thích anh

Tiên sinh, em thích anh

Tác giả : Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 8446

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu

Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu

Tác giả : Dẫn Lộ Tinh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 76

Lượt xem : 4510

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyện thường ngày sau khi kết hôn

Chuyện thường ngày sau khi kết hôn

Tác giả : Ngã Chích Thị Tưởng Khán Nhất Thiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh

Tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 679

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

U Linh Cảnh

U Linh Cảnh

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 89

Lượt xem : 296

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Peter Pan và Cinderella

Peter Pan và Cinderella

Tác giả : Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 120

Lượt xem : 2985

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không đường thối lui

Không đường thối lui

Tác giả : Hoa Ngộ Nha

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu phu lang của Vân thợ săn

Tiểu phu lang của Vân thợ săn

Tác giả : Hắc Tử Triết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 144

Lượt xem : 7625

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Tác giả : Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 1135

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái thượng lão sư

Ái thượng lão sư

Tác giả : Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 58

Lượt xem : 5795

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sùng Quan Bắc

Sùng Quan Bắc

Tác giả : Sinh Vi Hồng Lam

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Đinh Đinh trên đại thảo nguyên

Tiểu Đinh Đinh trên đại thảo nguyên

Tác giả : Cam Thảo Sài Hồ

Thể loại: Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 6

Lượt xem : 153

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thừa nóng mà ăn

Thừa nóng mà ăn

Tác giả : Thương Bạch Bần Huyết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 48

Lượt xem : 1480

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bám vào một vị vua hồ ly lạnh lùng

Bám vào một vị vua hồ ly lạnh lùng

Tác giả : Bát Thiên Sở Kiều

Thể loại: Huyền Huyễn Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 846

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Liệu nguyên

Liệu nguyên

Tác giả : Bất Vấn Tam Cửu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 75

Lượt xem : 3650

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ba năm ấy

Ba năm ấy

Tác giả : Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 527

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lắng nghe tiếng biển

Lắng nghe tiếng biển

Tác giả : NHẤT CHÍCH XUẨN DIỆP TỬ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 35

Lượt xem : 896

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Tác giả : Nhất Mai Nữu Khấu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 91

Lượt xem : 7379

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kỵ Sĩ Trưởng Lại Bị Mắng Rồi

Kỵ Sĩ Trưởng Lại Bị Mắng Rồi

Tác giả : Yu Tony

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 266

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đợi năm nào

Đợi năm nào

Tác giả : Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 126

Lượt xem : 8852

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ảnh đế thị phi

Ảnh đế thị phi

Tác giả : Sa Nhã

Thể loại: Đô Thị Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 273

Lượt xem : 8723

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lưu manh thần thám

Lưu manh thần thám

Tác giả : Cửu Đường

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 389

Lượt xem : 18499

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ảnh đế và cái bẫy dài hơi

Ảnh đế và cái bẫy dài hơi

Tác giả : Đao đao không phải là cẩu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 111

Lượt xem : 186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kiêu ngạo

Kiêu ngạo

Tác giả : Vu Triết

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 104

Lượt xem : 3633

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tài nghệ không bằng ai

Tài nghệ không bằng ai

Tác giả : Đào Thiên Tuế

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 960

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hot search đặt trước

Hot search đặt trước

Tác giả : Kháo Kháo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 765

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phụ gia di sản

Phụ gia di sản

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 106

Lượt xem : 81771

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Rượu bạc hà

Rượu bạc hà

Tác giả : Hoa Ngộ Nha

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 528

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình yêu ràng buộc

Tình yêu ràng buộc

Tác giả : Cao Sổ Chân Đích Hảo Nan Học

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 694

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu chuộng

Yêu chuộng

Tác giả : Sơn Nguyệt Từ Hoan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 29

Lượt xem : 1178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng

Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng

Tác giả : Chước Đào

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 3174

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò chơi tận thế

Trò chơi tận thế

Tác giả : Nhu Đề

Thể loại: Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 164

Lượt xem : 1256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoa dạng sủng lão công

Hoa dạng sủng lão công

Tác giả : Không Tâm Diệp

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Mạt Thế

Chương : 41

Lượt xem : 1122

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạn cùng phòng luôn nghi ngờ tôi là nữ giả nam

Bạn cùng phòng luôn nghi ngờ tôi là nữ giả nam

Tác giả : Tam Bôi Thủy

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 28

Lượt xem : 2038

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tra công mê đắm nhũ hoa

Tra công mê đắm nhũ hoa

Tác giả : 2 Ám Bạch

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 1374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trăm năm không hợp

Trăm năm không hợp

Tác giả : Bắc Nam

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 872

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đông Phương thần thám

Đông Phương thần thám

Tác giả : Bố Y Đình Úy

Thể loại: Trinh Thám

Chương : 0

Lượt xem : 1563

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thân Mật Vô Gian

Thân Mật Vô Gian

Tác giả : Ái Giản Đồng Thoại Cố Sự

Thể loại: Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 7

Lượt xem : 339

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thoát khỏi trò chơi chết chóc

Thoát khỏi trò chơi chết chóc

Tác giả : Nhược Ương Quân

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 63

Lượt xem : 769

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nương Nương Khang

Nương Nương Khang

Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 10057

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi là thế thân! Không có tình cảm!

Tôi là thế thân! Không có tình cảm!

Tác giả : Thiên Phong Nhất Hạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 779

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thần Bếp Tiểu Hồ Ly

Thần Bếp Tiểu Hồ Ly

Tác giả : Sơ Tán Ngân Hà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cho đến tận cùng

Cho đến tận cùng

Tác giả : Sơn Văn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 65

Lượt xem : 706

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đế Vương

Đế Vương

Tác giả : Phong Xuy Tiễn Vũ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 1500

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Long Du Giang Hồ

Long Du Giang Hồ

Tác giả : Tình Bảo Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mang thai con của lão đại hào môn

Mang thai con của lão đại hào môn

Tác giả : Thi Tiểu Đao

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 44

Lượt xem : 4657

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Tác giả : Hà Vi Tri

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 506

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Thần Tượng

Tiểu Thần Tượng

Tác giả : Mnbvcxz

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 53952

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta có thể là một đại nhân vật

Ta có thể là một đại nhân vật

Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 961

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm

Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm

Tác giả : Ngôn Tây Tảo Tảo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 99

Lượt xem : 2278

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kẹo vải

Kẹo vải

Tác giả : Sở Tử Giới

Thể loại: Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 17

Lượt xem : 398

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cường A trang O

Cường A trang O

Tác giả : Trương Duẫn Trạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Playboy

Playboy

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 3084

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhật ký quan sát võ tướng

Nhật ký quan sát võ tướng

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại: Xuyên Không Lịch Sử Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bị đưa vào ổ sói làm sao bây giờ

Bị đưa vào ổ sói làm sao bây giờ

Tác giả : Kim Dạ Vô Miên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 603

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Tác giả : Thanh Khâu Thiên Dạ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 308

Lượt xem : 1673

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra

Đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra

Tác giả : Tĩnh Thuỷ Biên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 911

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

GV Diễm Tinh

GV Diễm Tinh

Tác giả : Ái Cật Thảo Môi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2574

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nỗi Khổ Của Tiên Sinh A

Nỗi Khổ Của Tiên Sinh A

Tác giả : gljgsjxx

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 3165

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nồng hạ nhật trường

Nồng hạ nhật trường

Tác giả : Nam Chiếu Tình Nhân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 6400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

NTR Thịt Hợp Tập

NTR Thịt Hợp Tập

Tác giả : Cần lao nghiên cứu viên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 5735

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ôm một con thỏ thỏ

Ôm một con thỏ thỏ

Tác giả : Xt Tiểu Triệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 356

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phụ từ tử hiếu

Phụ từ tử hiếu

Tác giả : Lăng Lạc Dạ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 110

Lượt xem : 2216

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quả Hồng Nhũn

Quả Hồng Nhũn

Tác giả : Thu Thiên Tại Thời

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 612

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

THỪA KẾ DI SẢN CỦA ANH HAI TIỆN THỂ HƯỞNG LUÔN ĐỨA CON TRAI CỦA ẢNH

THỪA KẾ DI SẢN CỦA ANH HAI TIỆN THỂ HƯỞNG LUÔN ĐỨA CON TRAI CỦA ẢNH

Tác giả : Ám Bạch

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 802

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Hoà Thượng

Tiểu Hoà Thượng

Tác giả : Diệp Hà Điền

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 8376

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trái tim người câm

Trái tim người câm

Tác giả : Lâm Tát

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 1162

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ảnh đế yêu thầm

Ảnh đế yêu thầm

Tác giả : Công Tử Như Lan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 66

Lượt xem : 10079

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chỉ phụ vi huynh

Chỉ phụ vi huynh

Tác giả : Đào Hoa Tửu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 67

Lượt xem : 12688

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người đẹp ngủ trong rừng

Người đẹp ngủ trong rừng

Tác giả : Phiên Gia Đích Mã Giáp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 319

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tù sinh

Tù sinh

Tác giả : Mnbvcxz

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 35

Lượt xem : 8877

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tái giá - Tinh Chử

Tái giá - Tinh Chử

Tác giả : Tinh Chử

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 1047

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Anh Là Giấc Mộng Của Em

Anh Là Giấc Mộng Của Em

Tác giả : Xuân Nhật Phụ Huyên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 270

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuân Thu một buổi

Xuân Thu một buổi

Tác giả : Ám Dạ Đề Đăng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1737

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi đã thành tù nhân của hắn

Tôi đã thành tù nhân của hắn

Tác giả : Nặc Danh Thanh Hoa Ngư

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 967

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cuộc Sống Nuôi Dạy Trẻ Của Tay Xăm Trổ Và Chàng Trai Ưu Tú

Cuộc Sống Nuôi Dạy Trẻ Của Tay Xăm Trổ Và Chàng Trai Ưu Tú

Tác giả : Trà Lậu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 594

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hung trạch

Hung trạch

Tác giả : Hạc Thanh Thủy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 831

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

NGỌC HI KÝ

NGỌC HI KÝ

Tác giả : Thao Thiết

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1124

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nịch Tình

Nịch Tình

Tác giả : Thao Thiết

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 1180

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yên Liễu Họa Kiều

Yên Liễu Họa Kiều

Tác giả : Lộ Lộ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 3521

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Binh Ca Ca, Làm Chết Em

Binh Ca Ca, Làm Chết Em

Tác giả : Quân Đại

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 5455

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

XUYÊN VIỆT ABO

XUYÊN VIỆT ABO

Tác giả : Đại Hang

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 96

Lượt xem : 1415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mười tám kiểu đa dạng

Mười tám kiểu đa dạng

Tác giả : Thư Quỹ Mã Giáp

Thể loại: Sắc Đam Mỹ Xuyên Nhanh

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồ Cổ Xuống Núi - Duyên Hà Cố

Đồ Cổ Xuống Núi - Duyên Hà Cố

Tác giả : Duyên Hà Cố

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 128

Lượt xem : 4251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Nam Thần Nhà Tôi Tuyệt Không Nam Thần

Tác giả : Quỳnh Phi

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 737

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chỉ Tâm Như Thủy

Chỉ Tâm Như Thủy

Tác giả : Ngã Ý Phù Phong

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 9914

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi thích mùi hương của cậu

Tôi thích mùi hương của cậu

Tác giả : Dẫn Lộ Tinh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1061

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Minh Hôn (Hoa Quyển)

Minh Hôn (Hoa Quyển)

Tác giả : Hoa Quyển

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 1326

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quan hệ nuôi dưỡng

Quan hệ nuôi dưỡng

Tác giả : Hạt giống không thể nảy mầm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Man hoang kỷ niên ( Kỷ niên hoang dã)

Man hoang kỷ niên ( Kỷ niên hoang dã)

Tác giả : Tu Thất

Thể loại: Xuyên Không Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 71

Lượt xem : 804

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bức Hôn Lương Duyên

Bức Hôn Lương Duyên

Tác giả : Điềm Tâm Tiểu Miêu Miêu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 3147

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vị Omega thơm ngon mềm mại kia

Vị Omega thơm ngon mềm mại kia

Tác giả : Kỳ Lộc Bát Kim

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 4933

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Làm chú khó lắm

Làm chú khó lắm

Tác giả : Tử Sắc Nguyệt Linh Lung

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 2140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thần Phục 3

Thần Phục 3

Tác giả : Mặc Nại Hà

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 43

Lượt xem : 3084

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sinh hoạt chồng chồng không biết xấu hổ là gì của hai minh tinh

Sinh hoạt chồng chồng không biết xấu hổ là gì của hai minh tinh

Tác giả : hiahia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2076

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đọc thân dưỡng phụ

Đọc thân dưỡng phụ

Tác giả : N/A

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 826

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Con riêng nhân thê

Con riêng nhân thê

Tác giả : N/A

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 2311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

An luyến

An luyến

Tác giả : Tiểu Hợp Các Điểu Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 672

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vén Bào

Vén Bào

Tác giả : Nhiễm Nhĩ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 48

Lượt xem : 4467

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kiệt xuất trong giới ăn vạ

Kiệt xuất trong giới ăn vạ

Tác giả : Trần Ấn

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 88

Lượt xem : 2213

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiên sinh của tui là một đóa hoa cao lãnh

Tiên sinh của tui là một đóa hoa cao lãnh

Tác giả : Thập Bát Phản

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 537

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gặp Quân Thời Khắc

Gặp Quân Thời Khắc

Tác giả : Thái Tỷ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 804

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu

Sau khi xuyên thư bị bạo quân đánh dấu

Tác giả : Trì Linh

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 2563

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoa quỷ

Hoa quỷ

Tác giả : Đường Nhân Tiểu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 37

Lượt xem : 951

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng

Xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng

Tác giả : Sâm Yểu Khi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 558

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Điện Thoại Từ Chồng Cũ

Điện Thoại Từ Chồng Cũ

Tác giả : Tần Tam Kiến

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 1996

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tro Bụi Trong Đêm Hè

Tro Bụi Trong Đêm Hè

Tác giả : Tần Tam Kiến

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 35

Lượt xem : 563

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình cuối

Tình cuối

Tác giả : Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 120

Lượt xem : 5425

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lịch sử gia đình loạn luân

Lịch sử gia đình loạn luân

Tác giả : Xoài Tây Mễ Lộ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 4726

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tu dưỡng đạo đức nghiệp thế thân

Tu dưỡng đạo đức nghiệp thế thân

Tác giả : Tam Đạo 三道

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 570

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

Tác giả : Nhất Đóa Tiểu Thông Hoa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 403

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kiều phu lang nhà thợ săn

Kiều phu lang nhà thợ săn

Tác giả : Tả Mộc Trà Trà Quân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 58

Lượt xem : 2470

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dạy Hư Em Trai Mất Rồi Giờ Phải Làm Sao ?

Dạy Hư Em Trai Mất Rồi Giờ Phải Làm Sao ?

Tác giả : Yên Diệp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 469

Lượt xem : 1489

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thu Dĩ Vi Kỳ

Thu Dĩ Vi Kỳ

Tác giả : Đào Thiên Tuế

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1832

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vong linh pháp sư và bộ xương khô

Vong linh pháp sư và bộ xương khô

Tác giả : Tiểu Bạch Hoa Chân Bạch

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 345

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Triệu công tử rất đáng ghét

Triệu công tử rất đáng ghét

Tác giả : Your唯

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 908

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Muốn Đụ Tui Hay Gì

Muốn Đụ Tui Hay Gì

Tác giả : Ngã Hỉ Hoan Ngật Đường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 2101

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp của thế thân

Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp của thế thân

Tác giả : Tâm Đào

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 20

Lượt xem : 662

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giả O Sẽ Bị Cắn

Giả O Sẽ Bị Cắn

Tác giả : Kháp Đáo Hảo Xử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 82

Lượt xem : 5407

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Họa phố

Họa phố

Tác giả : Tinh Nguyệt

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1841

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giang Hồ Lớn Như Vậy

Giang Hồ Lớn Như Vậy

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 87

Lượt xem : 2211

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Tác giả : Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 132

Lượt xem : 1751

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì

Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì

Tác giả : Trường Thất

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 19

Lượt xem : 4789

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giá trị khác loại

Giá trị khác loại

Tác giả : Ngân hà rực rỡ chào đón về nhà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 1720

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyện nhà Mộc Tử

Chuyện nhà Mộc Tử

Tác giả : Kiều A Càn

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 31

Lượt xem : 532

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Em trai tôi là cương thi

Em trai tôi là cương thi

Tác giả : Dị Trĩ Lang Gia

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 57

Lượt xem : 1677

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ôm thỏ về nhà

Ôm thỏ về nhà

Tác giả : Xt Tiểu Triệt

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 875

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phế tẩm vọng thực

Phế tẩm vọng thực

Tác giả : Hấp Tình Đại Đội Trưởng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 7344

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ông xã của tôi quá mức trâu bò làm sao bây giờ?

Ông xã của tôi quá mức trâu bò làm sao bây giờ?

Tác giả : PArfum

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 6700

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Tác giả : Trường Nhạc Tư Ương

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 97

Lượt xem : 4446

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẹ

Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẹ

Tác giả : Tuyên Lê

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 7940

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tôi không làm người nữa

Tôi không làm người nữa

Tác giả : Tửu Hĩ

Thể loại: Xuyên Không Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 95

Lượt xem : 1843

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trình Độ Dụ Người Như Thế Này Vừa Đủ

Trình Độ Dụ Người Như Thế Này Vừa Đủ

Tác giả : Thị Đường Bất Khuyết Diêm

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 18

Lượt xem : 1383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiên Sư Chấp Vị - Phần 3

Thiên Sư Chấp Vị - Phần 3

Tác giả : Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 206

Lượt xem : 1268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam nhân tinh anh bị dã thú XXX

Nam nhân tinh anh bị dã thú XXX

Tác giả : Dật Danh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 6

Lượt xem : 2824

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mạnh mẽ ràng buộc

Mạnh mẽ ràng buộc

Tác giả : Yêm Gia

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 591

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quân Bất Quy

Quân Bất Quy

Tác giả : Trầm Liên

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Ngược

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quân Bất Quy

Quân Bất Quy

Tác giả : Trầm Liên

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Ngược

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tui

Thư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tui

Tác giả : 2 Ám Bạch

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 332

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đừng Khóc Nữa, Làm Lão Bà Của Anh Đi

Đừng Khóc Nữa, Làm Lão Bà Của Anh Đi

Tác giả : Tịch Liêu Nhị Tam

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 2303

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tặng Ngươi Một Chiếc Váy

Tặng Ngươi Một Chiếc Váy

Tác giả : Lỗ Phốc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 484

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khoảng cách một cửa sổ

Khoảng cách một cửa sổ

Tác giả : Thẩm Thẩm Thẩm

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 712

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bạo quân sủng hậu

Bạo quân sủng hậu

Tác giả : Tú Sinh

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 140

Lượt xem : 10086

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hai năm sau mang con đi nhận thân

Hai năm sau mang con đi nhận thân

Tác giả : Tuân Hòa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 593

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàn Mỹ Ly Hôn

Hoàn Mỹ Ly Hôn

Tác giả : Ngũ Quân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 91

Lượt xem : 1080

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo

Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo

Tác giả : Hàng Bát Kiều

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 46

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khuy Thiên Chi Kính

Khuy Thiên Chi Kính

Tác giả : Bất Từ Quy

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 244

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuyên viên uốn nắn tam quan

Chuyên viên uốn nắn tam quan

Tác giả : Tang Ốc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 73

Lượt xem : 5875

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiên sinh, ngài có bệnh!

Tiên sinh, ngài có bệnh!

Tác giả : Cựu Chương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược

Chương : 7

Lượt xem : 239

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiện thụ và bạch nguyệt quang của tra công thành đôi rồi

Tiện thụ và bạch nguyệt quang của tra công thành đôi rồi

Tác giả : Qua Ca

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 24

Lượt xem : 580

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chiến lược của dân kỹ thuật

Chiến lược của dân kỹ thuật

Tác giả : Quái Đản Giang Dương

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 89

Lượt xem : 2620

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mộ Hàn Trọng

Mộ Hàn Trọng

Tác giả : Huyền Chu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thân Sĩ

Thân Sĩ

Tác giả : An Lễ

Thể loại:

Chương : 70

Lượt xem : 6215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Con cháu mãn đường

Con cháu mãn đường

Tác giả : Đường Cầu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 2301

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"

Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"

Tác giả : Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 103

Lượt xem : 1464

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lăng Uyên Cầu Mặc

Lăng Uyên Cầu Mặc

Tác giả : Tiểu Thủy Gia Đích Miêu

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 74

Lượt xem : 1028

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đánh Danh Kiếm Không Thể Chủ Nghĩa Duy Tâm

Đánh Danh Kiếm Không Thể Chủ Nghĩa Duy Tâm

Tác giả : Mao Sam Đạo Sĩ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Võng Du

Chương : 42

Lượt xem : 383

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chân Tâm Thác Phó

Chân Tâm Thác Phó

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 27

Lượt xem : 745

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về

Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở Về

Tác giả : Quật Cường Hải Báo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 84

Lượt xem : 4854

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chưa đụng tường Nam

Chưa đụng tường Nam

Tác giả : Thế Gian Hoài Hoa Khách

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 370

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cuộc sống

Cuộc sống

Tác giả : Tiểu Nhật Tử

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 364

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trường quân đội

Trường quân đội

Tác giả : Tại Cật Kê Bài

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 1401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tâm Du Thán Hỏa Xuân

Tâm Du Thán Hỏa Xuân

Tác giả : Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 531

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vô Vi Nhất Niệm

Vô Vi Nhất Niệm

Tác giả : Thủy Hóa Bối

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

App diễn viên phim kinh dị

App diễn viên phim kinh dị

Tác giả : Hí Tử Tế Tửu

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 179

Lượt xem : 6137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chủ động trêu chọc

Chủ động trêu chọc

Tác giả : Tự Xuyên

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 3836

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kế hoạch dụ dỗ (Dụ kế)

Kế hoạch dụ dỗ (Dụ kế)

Tác giả : Thanh Chu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 1619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phúc hắc quyết đấu

Phúc hắc quyết đấu

Tác giả : Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 187

Lượt xem : 6121

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Hạo y hành

Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Hạo y hành

Tác giả : Nhục Bao Bất Cật Nhục

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 331

Lượt xem : 197671

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Mùa thứ năm - Đệ ngũ cá quý tiết

Mùa thứ năm - Đệ ngũ cá quý tiết

Tác giả : Sung Tùng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 36

Lượt xem : 786

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngôi nhà rác

Ngôi nhà rác

Tác giả : Tây Lăng Minh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 63

Lượt xem : 959

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dị Thế Điền Viên

Dị Thế Điền Viên

Tác giả : Nhất Đóa Sơ Phương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 107

Lượt xem : 9923

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sau Khi Bị Biến Thái Theo Dõi

Sau Khi Bị Biến Thái Theo Dõi

Tác giả : Ngu Di Sinh

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 965

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nghịch tập - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Nghịch tập - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Tác giả : Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 134

Lượt xem : 7664

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Tác giả : Kỵ Kình Nam Khứ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 277

Lượt xem : 6181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trường phiêu bạt

Trường phiêu bạt

Tác giả : Quy Khuyết

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 637

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đáng thương vi sư chết quá sớm

Đáng thương vi sư chết quá sớm

Tác giả : Trị Bệnh Thần Tiên Thủy

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ Tiên Hiệp

Chương : 134

Lượt xem : 1079

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên

Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên

Tác giả : Không Cúc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 8094

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bình Cửu

Bình Cửu

Tác giả : La Bốc Tang

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 2391

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết