Đoản Văn

Có 8 truyện

Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Ba Ba Cường Bách Đích Ái Tình

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 1

Lượt xem : 1051

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ta Cùng Ba Ba Tình Sắc Sinh Hoạt

Ta Cùng Ba Ba Tình Sắc Sinh Hoạt

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 15901

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Chuyện Phụ Tử Dâm Đãng

Chuyện Phụ Tử Dâm Đãng

Tác giả : ??? (Giấu Tên)

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 25075

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Chàng tiên cá bé nhỏ

Chàng tiên cá bé nhỏ

Tác giả : Oliver

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 987

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đoản Văn Đam Mỹ

Đoản Văn Đam Mỹ

Tác giả : Quỷ Tiếu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đoản Văn Đam Mỹ

Đoản Văn Đam Mỹ

Tác giả : Quỷ Tiếu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đoản Văn Đam Mỹ

Đoản Văn Đam Mỹ

Tác giả : Quỷ Tiếu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 100

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sau gáy anh có đóa hoa

Sau gáy anh có đóa hoa

Tác giả : Tây Tử Tự

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 35

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết