Y Đình Mạt Đồng

Có 6 truyện

Trọng Sinh Chi Quy Linh

Trọng Sinh Chi Quy Linh

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 91

Lượt xem : 66804

Bình chọn (5 lượt)
Xem chi tiết

Thâm độ chí tình

Thâm độ chí tình

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 78

Lượt xem : 30158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tuyệt Đối Khế Hợp

Tuyệt Đối Khế Hợp

Thể loại: Đam Mỹ Võng Du

Chương : 65

Lượt xem : 20476

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sư Huynh Là Nam Thần

Sư Huynh Là Nam Thần

Thể loại: Đô Thị Võng Du

Chương : 73

Lượt xem : 8395

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

Thể loại: Đam Mỹ Sủng

Chương : 52

Lượt xem : 2140

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quyết Chí Tiến Lên

Quyết Chí Tiến Lên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 60

Lượt xem : 406

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết