Vân Thượng Gia Tử

Có 8 truyện

Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ

Công Bộ Thượng Thư Đối Mặt Với Việc Đoạn Tụ

Thể loại: Bách Hợp Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 3886

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

JQ Phát Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế và Hoàng Thúc Của Hắn

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 33

Lượt xem : 3176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!

Ái Khanh, Ngươi Cút Cho Trẫm!

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 1582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Hồ Ly

Tiểu Hồ Ly

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 17

Lượt xem : 796

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Đoản Văn

Chương : 7

Lượt xem : 62

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết