Vainy

Có 10 truyện

Ái Cửu Sinh Tình

Ái Cửu Sinh Tình

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 15130

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bánh Táo

Bánh Táo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 5284

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cửu Vương Gia Hầu Bao Bạc Triệu

Cửu Vương Gia Hầu Bao Bạc Triệu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 2721

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 2306

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Truy Công Tử

Truy Công Tử

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 22

Lượt xem : 711

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 623

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 18

Lượt xem : 602

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 488

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Còn chọc tôi tôi đánh anh thật đó

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 436

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhược Thụ

Nhược Thụ

Thể loại: Cổ Đại Kiếm Hiệp Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 137

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết