Trần Sắc

Có 3 truyện

Vong Xuyên

Vong Xuyên

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 2323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lạc Hoa Hữu Ý

Lạc Hoa Hữu Ý

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 20

Lượt xem : 1767

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngọc Vô Hà

Ngọc Vô Hà

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 29

Lượt xem : 964

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết