Thanh La Phiến Tử

Có 3 truyện

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 179684

Bình chọn (4 lượt)
Xem chi tiết

Huynh Đệ Cấm Chỉ

Huynh Đệ Cấm Chỉ

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 4214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp

Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 4186

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết