Tạm Đao Gia Môn

Có 5 truyện

Tỉnh Quỷ (Quỷ Giếng)

Tỉnh Quỷ (Quỷ Giếng)

Thể loại: Đam Mỹ Linh Dị

Chương : 27

Lượt xem : 14455

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Dưỡng Quỷ

Dưỡng Quỷ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 62

Lượt xem : 6493

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Anh Hai Ôm Một Cái

Anh Hai Ôm Một Cái

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2267

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tần Gia Phụ Tử

Tần Gia Phụ Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 40

Lượt xem : 2149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quỷ Huynh

Quỷ Huynh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 44

Lượt xem : 850

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết