Loading...

Phong Lộng

Có 19 truyện

Bạo quân

Bạo quân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 32849

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bất năng động - Không thể động

Bất năng động - Không thể động

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 20033

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tập Cảnh

Tập Cảnh

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 19348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tịnh Phi Dương Quang

Tịnh Phi Dương Quang

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 10215

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Địa Ngục Chi Ngược

Địa Ngục Chi Ngược

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 38

Lượt xem : 7984

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

vị tầng vọng ký

vị tầng vọng ký

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 4315

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 67

Lượt xem : 2975

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 2900

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị

Chương : 0

Lượt xem : 2499

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 2240

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vũ Thế Đầu Đệ

Vũ Thế Đầu Đệ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2173

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 1599

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 1195

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1019

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phàm Nhân Ca

Phàm Nhân Ca

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 21

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thuần Khiết Chi Tử

Thuần Khiết Chi Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 424

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất Yếu Bất Yếu Phóng Khai Ngã

Bất Yếu Bất Yếu Phóng Khai Ngã

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tạc Thiên

Tạc Thiên

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 35

Lượt xem : 131

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Ngược

Chương : 10

Lượt xem : 129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết