Phong Lộng

Có 23 truyện

Bạo quân

Bạo quân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 42447

Bình chọn (3 lượt)
Xem chi tiết

Tập Cảnh

Tập Cảnh

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 24241

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất năng động - Không thể động

Bất năng động - Không thể động

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 23842

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tịnh Phi Dương Quang

Tịnh Phi Dương Quang

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 13235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Địa Ngục Chi Ngược

Địa Ngục Chi Ngược

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 38

Lượt xem : 11316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 5883

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

vị tầng vọng ký

vị tầng vọng ký

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 5552

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 67

Lượt xem : 4176

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 3408

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị

Chương : 0

Lượt xem : 3191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vũ Thế Đầu Đệ

Vũ Thế Đầu Đệ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 3102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 2378

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 2181

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1832

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phàm Nhân Ca

Phàm Nhân Ca

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 21

Lượt xem : 1401

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nô Tài

Nô Tài

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 1112

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không Muốn, Không Muốn Buông

Không Muốn, Không Muốn Buông

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 917

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất Yếu Bất Yếu Phóng Khai Ngã

Bất Yếu Bất Yếu Phóng Khai Ngã

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 646

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thuần Khiết Chi Tử

Thuần Khiết Chi Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 629

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Ngược

Chương : 10

Lượt xem : 450

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

Thể loại: Cổ Đại Sắc Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 375

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kinh Vân

Kinh Vân

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 12

Lượt xem : 314

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tạc Thiên

Tạc Thiên

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 35

Lượt xem : 217

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết