Phong Lộng

Có 23 truyện

Bạo quân

Bạo quân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 34

Lượt xem : 40273

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Tập Cảnh

Tập Cảnh

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 23154

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất năng động - Không thể động

Bất năng động - Không thể động

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 39

Lượt xem : 22918

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tịnh Phi Dương Quang

Tịnh Phi Dương Quang

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 12535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Địa Ngục Chi Ngược

Địa Ngục Chi Ngược

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 38

Lượt xem : 10651

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

vị tầng vọng ký

vị tầng vọng ký

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 50

Lượt xem : 5305

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 5199

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 67

Lượt xem : 3970

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 3129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị

Chương : 0

Lượt xem : 3063

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vũ Thế Đầu Đệ

Vũ Thế Đầu Đệ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2869

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 2220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Đồng Đồng Và Kỳ Kỳ

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 16

Lượt xem : 1964

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Dữ Ái Vô Quan – Dữ Thống Hữu Quan

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1605

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phàm Nhân Ca

Phàm Nhân Ca

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 21

Lượt xem : 1148

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nô Tài

Nô Tài

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 768

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không Muốn, Không Muốn Buông

Không Muốn, Không Muốn Buông

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 701

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thuần Khiết Chi Tử

Thuần Khiết Chi Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 7

Lượt xem : 578

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất Yếu Bất Yếu Phóng Khai Ngã

Bất Yếu Bất Yếu Phóng Khai Ngã

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 550

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đọa Lạc Bạch Dào

Đọa Lạc Bạch Dào

Thể loại: Hài Hước Đô Thị Đam Mỹ Ngược

Chương : 10

Lượt xem : 400

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

Thể loại: Cổ Đại Sắc Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tạc Thiên

Tạc Thiên

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 35

Lượt xem : 194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kinh Vân

Kinh Vân

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 12

Lượt xem : 160

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết