Loading...

Nhĩ Nhã

Có 19 truyện

Hắc ô nha bạch ô nha - Quạ Đen Quạ Trắng

Hắc ô nha bạch ô nha - Quạ Đen Quạ Trắng

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 72

Lượt xem : 85352

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 61

Lượt xem : 46285

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 102

Lượt xem : 31448

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 147

Lượt xem : 19976

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Bán Tiên

Hoàng Bán Tiên

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 109

Lượt xem : 17604

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Quốc Tướng Gia Thần Toán

Quốc Tướng Gia Thần Toán

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 95

Lượt xem : 13165

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Huyết dạ dị văn lục

Huyết dạ dị văn lục

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 54

Lượt xem : 10219

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la

Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la

Thể loại: Ngôn tình Đam Mỹ

Chương : 52

Lượt xem : 7800

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

S.C.I. Mê Án Tập

S.C.I. Mê Án Tập

Thể loại: Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 5226

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 43

Lượt xem : 3230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quỷ hành thiên hạ

Quỷ hành thiên hạ

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 324

Lượt xem : 2756

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Phương Đại Trù

Phương Đại Trù

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Trinh Thám

Chương : 62

Lượt xem : 2014

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ

[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 107

Lượt xem : 1925

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 1870

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Kiếm Hiệp

Chương : 66

Lượt xem : 1628

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hắc phong thành chiến ký

Hắc phong thành chiến ký

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1013

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 117

Lượt xem : 949

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Có Tòa Hương Phấn Trạch

Có Tòa Hương Phấn Trạch

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 66

Lượt xem : 880

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ám Dạ Thao Túng Giả

Ám Dạ Thao Túng Giả

Thể loại: Ngôn tình Trinh Thám Đam Mỹ

Chương : 2

Lượt xem : 204

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết