Nhất Độ Quân Hoa

Có 15 truyện

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Thể loại: Ngôn tình Khoa Huyễn Đô Thị Mạt Thế

Chương : 0

Lượt xem : 12320

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Thể loại: Ngôn tình Nữ Cường Cung Đấu

Chương : 76

Lượt xem : 6867

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thủy Chử Đại Thần

Thủy Chử Đại Thần

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Xuyên Không

Chương : 75

Lượt xem : 3815

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Thể loại: Ngôn tình Hài Hước Võng Du

Chương : 82

Lượt xem : 3779

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Xuyên Không

Chương : 39

Lượt xem : 3362

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dâm Môi Sai

Dâm Môi Sai

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Ngược

Chương : 29

Lượt xem : 3228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn

Chương : 0

Lượt xem : 2958

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người yêu ơi đi nào

Người yêu ơi đi nào

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Hài Hước

Chương : 70

Lượt xem : 2721

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Đô Thị Dị Giới Tiên Hiệp Ngược

Chương : 27

Lượt xem : 2129

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lâu Chủ Vô Tình

Lâu Chủ Vô Tình

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 15

Lượt xem : 2042

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đông Phong Ác

Đông Phong Ác

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Ngược

Chương : 84

Lượt xem : 2024

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn

Chương : 0

Lượt xem : 1866

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phế Hậu Tướng Quân

Phế Hậu Tướng Quân

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 13

Lượt xem : 1220

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Hài Hước

Chương : 0

Lượt xem : 377

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết