Nhất Độ Quân Hoa

Có 17 truyện

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Thể loại: Ngôn tình Khoa Huyễn Đô Thị Mạt Thế

Chương : 0

Lượt xem : 14228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Thể loại: Ngôn tình Nữ Cường Cung Đấu

Chương : 76

Lượt xem : 7904

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Thể loại: Ngôn tình Hài Hước Võng Du

Chương : 82

Lượt xem : 4787

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thủy Chử Đại Thần

Thủy Chử Đại Thần

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Xuyên Không

Chương : 75

Lượt xem : 4552

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Xuyên Không

Chương : 39

Lượt xem : 4178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dâm Môi Sai

Dâm Môi Sai

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Ngược

Chương : 29

Lượt xem : 4083

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người yêu ơi đi nào

Người yêu ơi đi nào

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Hài Hước

Chương : 70

Lượt xem : 3734

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Đông Phong Ác

Đông Phong Ác

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Ngược

Chương : 84

Lượt xem : 3586

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn

Chương : 0

Lượt xem : 3567

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Đô Thị Dị Giới Tiên Hiệp Ngược

Chương : 27

Lượt xem : 2861

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn

Chương : 0

Lượt xem : 2586

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lâu Chủ Vô Tình

Lâu Chủ Vô Tình

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 15

Lượt xem : 2450

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phế Hậu Tướng Quân

Phế Hậu Tướng Quân

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 13

Lượt xem : 1514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Hài Hước

Chương : 0

Lượt xem : 992

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Thể loại: Ngôn tình Sắc Võng Du

Chương : 84

Lượt xem : 477

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Góc Thời Gian

Góc Thời Gian

Thể loại: Ngôn tình Linh Dị

Chương : 0

Lượt xem : 139

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết