Minh Tinh

Có 26 truyện

Người Hầu Của Đại Ma Vương

Người Hầu Của Đại Ma Vương

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 51

Lượt xem : 7307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hỉ Oa

Hỉ Oa

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn

Chương : 0

Lượt xem : 2613

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đổi Một Người Vợ Hiền

Đổi Một Người Vợ Hiền

Thể loại: Ngôn tình Trọng Sinh

Chương : 11

Lượt xem : 2228

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dạy Dỗ Tiểu Mẹ Mễ

Dạy Dỗ Tiểu Mẹ Mễ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 11

Lượt xem : 1514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không Phụ Trách Vợ Trước

Không Phụ Trách Vợ Trước

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 1360

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lão Công Bất Chính

Lão Công Bất Chính

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 1323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hưu Điệu Tổng Tài

Hưu Điệu Tổng Tài

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 1207

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngự Hoàng

Ngự Hoàng

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 12

Lượt xem : 999

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hàm Thê Tiền Đa Đa

Hàm Thê Tiền Đa Đa

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Xuyên Không

Chương : 10

Lượt xem : 819

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 10

Lượt xem : 726

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình Phu Gây Lầm Lỗi

Tình Phu Gây Lầm Lỗi

Thể loại: Ngôn tình Sắc

Chương : 10

Lượt xem : 715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kim Cương Tình Nhân

Kim Cương Tình Nhân

Thể loại: Ngôn tình Hài Hước

Chương : 0

Lượt xem : 710

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

Thể loại: Ngôn tình Nữ Cường Cổ Đại

Chương : 11

Lượt xem : 705

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 30

Lượt xem : 705

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Thượng Tình Nhân

Hoàng Thượng Tình Nhân

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Xuyên Không

Chương : 10

Lượt xem : 640

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vô Dụng Tình Thánh

Vô Dụng Tình Thánh

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 11

Lượt xem : 564

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Hài Hước

Chương : 10

Lượt xem : 514

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cắt Được Ác Phu

Cắt Được Ác Phu

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 9

Lượt xem : 461

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hải Vương

Hải Vương

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 10

Lượt xem : 458

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 436

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chuột Túi Lão Ba

Chuột Túi Lão Ba

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 435

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 11

Lượt xem : 348

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bồi Thường Ông Chủ

Bồi Thường Ông Chủ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 11

Lượt xem : 102

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 47

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình Nhân Của Vua

Tình Nhân Của Vua

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Xuyên Không Sủng

Chương : 10

Lượt xem : 37

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)

Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về (Mượn Phúc Buộc Phu Hồi)

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 11

Lượt xem : 32

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết