Mê Dương

Có 30 truyện

Nghịch Ái

Nghịch Ái

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 14

Lượt xem : 17518

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 7812

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Sắc Vi Vương Tử

Sắc Vi Vương Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 6903

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Cực Lạc Tiên Sư

Cực Lạc Tiên Sư

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 6635

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thuỷ Tiết Bất Thông

Thuỷ Tiết Bất Thông

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 4705

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 14

Lượt xem : 4254

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ngược ái tiểu thần phụ

Ngược ái tiểu thần phụ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 4098

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái Đích Báo Báo

Ái Đích Báo Báo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 3302

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kích ái tiểu thần phụ

Kích ái tiểu thần phụ

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Ngược

Chương : 13

Lượt xem : 3287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sở Gia Huynh Đệ

Sở Gia Huynh Đệ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 3251

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 3192

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lễ Vật Của Tù Trưởng

Lễ Vật Của Tù Trưởng

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 3014

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Điềm Mật Anh Túc

Điềm Mật Anh Túc

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 2358

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phong Ái

Phong Ái

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 2307

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xà Ngã Kỵ Thùy

Xà Ngã Kỵ Thùy

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 2243

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt -  Bộ 3

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 1955

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1904

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bối Đức Hữu Lý

Bối Đức Hữu Lý

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1609

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hồ Ly Hồ Đồ

Hồ Ly Hồ Đồ

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1608

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Thể loại: Sắc Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 1547

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Lang Tướng Quân

Tiểu Lang Tướng Quân

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Sắc Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 1049

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

Thể loại: Cổ Đại Sắc Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 1033

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 934

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cổ Quốc Ái Kinh

Cổ Quốc Ái Kinh

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 893

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

Thể loại: Cổ Đại Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 809

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 583

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ma Chi Luyến

Ma Chi Luyến

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 4

Lượt xem : 502

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nghịch Ái

Nghịch Ái

Thể loại: Sắc Đam Mỹ Ngược

Chương : 16

Lượt xem : 381

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 5

Lượt xem : 123

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đầu Lang Tống Báo

Đầu Lang Tống Báo

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 3

Lượt xem : 106

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết