Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Có 10 truyện

Bạo Quân

Bạo Quân

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 111

Lượt xem : 99929

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ảnh đế

Ảnh đế

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 22115

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhớ ra tên tôi chưa

Nhớ ra tên tôi chưa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 93

Lượt xem : 16041

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nịnh thần lăng tiêu

Nịnh thần lăng tiêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 116

Lượt xem : 9963

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tê Tức Chi Lục

Tê Tức Chi Lục

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 4566

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự Thị Cố Nhân Lai

Tự Thị Cố Nhân Lai

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 2614

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi

Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 1587

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Thiên Hoàng Quý Trụ

Thiên Hoàng Quý Trụ

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ Sủng

Chương : 116

Lượt xem : 1323

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hôn Ước

Hôn Ước

Thể loại: Đam Mỹ Sủng

Chương : 39

Lượt xem : 584

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trước Khi Ly Hôn

Trước Khi Ly Hôn

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 402

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết