Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Có 12 truyện

Bạo Quân

Bạo Quân

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 111

Lượt xem : 110229

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Ảnh đế

Ảnh đế

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 83

Lượt xem : 27231

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhớ ra tên tôi chưa

Nhớ ra tên tôi chưa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 93

Lượt xem : 20526

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nịnh thần lăng tiêu

Nịnh thần lăng tiêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 116

Lượt xem : 13149

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tê Tức Chi Lục

Tê Tức Chi Lục

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 26

Lượt xem : 6714

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hôn Ước

Hôn Ước

Thể loại: Đam Mỹ Sủng

Chương : 39

Lượt xem : 4090

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tự Thị Cố Nhân Lai

Tự Thị Cố Nhân Lai

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 22

Lượt xem : 3682

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiên Hoàng Quý Trụ

Thiên Hoàng Quý Trụ

Thể loại: Cổ Đại Cung Đấu Đam Mỹ Sủng

Chương : 116

Lượt xem : 2804

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi

Ngài Ảnh Đế Và Cậu Thịt Tươi

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 8

Lượt xem : 2172

Bình chọn (2 lượt)
Xem chi tiết

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Sủng

Chương : 105

Lượt xem : 1331

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trước Khi Ly Hôn

Trước Khi Ly Hôn

Thể loại: Điền Văn Đam Mỹ

Chương : 9

Lượt xem : 848

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

[AWM] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Thể loại: Đam Mỹ Võng Du Sủng

Chương : 90

Lượt xem : 485

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết