Long Thất

Có 9 truyện

Đi vào nhân cách phân liệt

Đi vào nhân cách phân liệt

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 94

Lượt xem : 16678

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 91

Lượt xem : 10558

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Thể loại: Trọng Sinh Đam Mỹ

Chương : 105

Lượt xem : 10230

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Thể loại: Đam Mỹ Tiên Hiệp

Chương : 102

Lượt xem : 7062

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Thể loại: Huyền Huyễn Trọng Sinh Kiếm Hiệp Đam Mỹ Tiên Hiệp

Chương : 89

Lượt xem : 4214

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ Sủng

Chương : 77

Lượt xem : 1720

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi

Thể loại: Đam Mỹ Tiên Hiệp Sủng

Chương : 214

Lượt xem : 1275

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Thể loại: Đam Mỹ Sủng

Chương : 0

Lượt xem : 1178

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Thể loại: Huyền Huyễn Xuyên Không Dị Giới Đam Mỹ

Chương : 80

Lượt xem : 1130

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết