Lăng Báo Tư

Có 44 truyện

Ngoan ngoãn cho mượn giống

Ngoan ngoãn cho mượn giống

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 6233

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt – Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu

Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt – Chinh Phục Hoa Tâm Đại Thiếu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 3989

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trạch nam tình nhân

Trạch nam tình nhân

Thể loại: Đô Thị Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 3765

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ác Bà Tình Nhân

Ác Bà Tình Nhân

Thể loại: Cổ Đại Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 3463

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Liệp ái đích nam nhân

Liệp ái đích nam nhân

Thể loại: Đam Mỹ Ngược

Chương : 10

Lượt xem : 3072

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuân Nhật Tình Hoài

Xuân Nhật Tình Hoài

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 2975

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Xuất Hiệp Sắc Nam

Xuất Hiệp Sắc Nam

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 2272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thị Tẩm Tướng Quân

Thị Tẩm Tướng Quân

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1895

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ác Nô Tài

Ác Nô Tài

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 11

Lượt xem : 1798

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tương Thác Tựu Thác

Tương Thác Tựu Thác

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 11

Lượt xem : 1722

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dã Nam Nhân

Dã Nam Nhân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1675

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hoa Diễm Vô Song

Hoa Diễm Vô Song

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 21

Lượt xem : 1582

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng

Thể loại: Hài Hước Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1528

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1503

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1448

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tù Nhân

Tù Nhân

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1284

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bán Lộ Cầm Quân

Bán Lộ Cầm Quân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1263

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Liệt Tinh Luyến Nguyệt

Liệt Tinh Luyến Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cựu Nhân Khốc

Cựu Nhân Khốc

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1083

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái Vĩnh Bất Trì

Ái Vĩnh Bất Trì

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1058

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Dạ Tập

Dạ Tập

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 1018

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư

[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 854

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hỏa Bạo Tình Nhân

Hỏa Bạo Tình Nhân

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 843

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thú Tính Đại Phát

Thú Tính Đại Phát

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 778

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thả Dung Thiên Hạ

Thả Dung Thiên Hạ

Thể loại: Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước Đam Mỹ Ngược

Chương : 20

Lượt xem : 732

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang

Triêm Nhạ Tà Nịnh Sửu Lang

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 731

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 714

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 650

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân

[Cao Gia Phong Vân] Độc Lang Quân

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 648

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mộng Tiên Tại Hoài

Mộng Tiên Tại Hoài

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ Ngược

Chương : 10

Lượt xem : 571

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết