Kim Huyên

Có 54 truyện

Phú Hào Lầu Bảy

Phú Hào Lầu Bảy

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 11

Lượt xem : 6779

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền!

Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền!

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 35

Lượt xem : 4037

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Hình Nam Phụng Trà

Hình Nam Phụng Trà

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 21

Lượt xem : 3164

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vợ Trước Của Kim Chủ

Vợ Trước Của Kim Chủ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 2973

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lão Công Của Ta Thực Trẻ Tuổi

Lão Công Của Ta Thực Trẻ Tuổi

Thể loại: Ngôn tình Sắc

Chương : 21

Lượt xem : 2821

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Tỳ Linh Lan

Tiểu Tỳ Linh Lan

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Trọng Sinh

Chương : 19

Lượt xem : 2747

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lão Đại Là Tổng Giám Đốc

Lão Đại Là Tổng Giám Đốc

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 2715

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vợ Trước Của Thánh Thủ

Vợ Trước Của Thánh Thủ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 2615

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Báo Thù Tình Nhân

Báo Thù Tình Nhân

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Sắc

Chương : 24

Lượt xem : 2533

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 2235

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ

Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 2222

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Thể loại: Ngôn tình Ngược Sủng

Chương : 20

Lượt xem : 2194

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vợ Trước Của Phú Hào

Vợ Trước Của Phú Hào

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 21

Lượt xem : 2117

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bà Xã, Anh Yêu Em

Bà Xã, Anh Yêu Em

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 2013

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu Thương Tân Nương

Yêu Thương Tân Nương

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 12

Lượt xem : 1724

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ly Hôn Lão Ba

Ly Hôn Lão Ba

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 11

Lượt xem : 1598

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Lão Tứ Là Thiên Tài

Lão Tứ Là Thiên Tài

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 1595

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 1389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trùm Lầu Ba

Trùm Lầu Ba

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 1366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 1327

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thích Nói Nhiều, Lữ Tư Anh

Thích Nói Nhiều, Lữ Tư Anh

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 1324

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Không Kết Hôn Nhĩ Nhĩ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 1308

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Giáo Sư Thường Dịu Dàng

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 1088

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Thể loại: Ngôn tình Nữ Cường Cổ Đại

Chương : 11

Lượt xem : 1087

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vạn Nhân Mê - Thời Mễ Mễ

Vạn Nhân Mê - Thời Mễ Mễ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 1085

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chưa Kết Hôn San San

Chưa Kết Hôn San San

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 1025

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giận Dỗi Kết Hôn (Cô Vợ Ngốc Nghếch Của Tôi)

Giận Dỗi Kết Hôn (Cô Vợ Ngốc Nghếch Của Tôi)

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 970

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu Phải Người Tình Một Đêm

Yêu Phải Người Tình Một Đêm

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 962

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Người Kia, Lão Bản

Người Kia, Lão Bản

Thể loại: Ngôn tình Sắc

Chương : 10

Lượt xem : 942

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ông Chủ Mê Luyến Ta

Ông Chủ Mê Luyến Ta

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 10

Lượt xem : 922

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết