Không Ngốc

Có 14 truyện

ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

ABO - Lãnh Gì Thì Cũng Lên Giường!

Thể loại: Sắc Đam Mỹ Sủng

Chương : 20

Lượt xem : 1316

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

ABO - Nô Lệ

ABO - Nô Lệ

Thể loại: Sắc Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 704

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tư Cách Để Yêu Anh

Tư Cách Để Yêu Anh

Thể loại: Sắc Đam Mỹ Ngược

Chương : 24

Lượt xem : 508

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Thể loại: Sắc Đam Mỹ

Chương : 17

Lượt xem : 494

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

Thể loại: Sắc Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 433

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sẹo

Sẹo

Thể loại: Sắc Đam Mỹ Sủng

Chương : 24

Lượt xem : 431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Giống Đực

Giống Đực

Thể loại: Sắc Đam Mỹ

Chương : 24

Lượt xem : 389

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 310

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

ABO - Phá Vỡ Định Mệnh

Thể loại: Đam Mỹ Khác

Chương : 15

Lượt xem : 291

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 56

Lượt xem : 287

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại, Chỉ Có Anh

Thể loại: Sắc Đam Mỹ

Chương : 35

Lượt xem : 281

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

Thẳng Hay Cong Đều Không Quan Trọng

Thể loại: Sắc Đam Mỹ

Chương : 25

Lượt xem : 260

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chín Cách Cầu Sủng

Chín Cách Cầu Sủng

Thể loại: Hài Hước Sắc Đam Mỹ

Chương : 23

Lượt xem : 191

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại , Chỉ Có Anh

Đem Tất Cả Cuộc Đời Này Gom Lại , Chỉ Có Anh

Thể loại: Sắc Đam Mỹ

Chương : 0

Lượt xem : 61

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết