Higashino Keigo

Có 3 truyện

Bạch Dạ Hành

Bạch Dạ Hành

Thể loại: Trinh Thám

Chương : 30

Lượt xem : 11431

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

Thể loại: Trinh Thám Linh Dị

Chương : 19

Lượt xem : 2804

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thánh Giá Rỗng

Thánh Giá Rỗng

Thể loại: Trinh Thám Linh Dị Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 26

Lượt xem : 317

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết