loading...

George R. R. Martin

Có 9 truyện

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 1A: Sói Tuyết Thành Winterfell

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 1A: Sói Tuyết Thành Winterfell

Thể loại: Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 49

Lượt xem : 5804

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 3C: Tử Hôn

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 3C: Tử Hôn

Thể loại: Cổ Đại Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 27

Lượt xem : 4268

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 4B: Lời Tiên Tri

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 4B: Lời Tiên Tri

Thể loại: Cổ Đại Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 24

Lượt xem : 4188

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 2B: Bảy Phụ Quốc

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 2B: Bảy Phụ Quốc

Thể loại: Cổ Đại Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 38

Lượt xem : 3825

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 4A: Tiệc Quạ Đen

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 4A: Tiệc Quạ Đen

Thể loại: Cổ Đại Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 23

Lượt xem : 3706

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 1B: Vua Phương Bắc

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 1B: Vua Phương Bắc

Thể loại: Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 30

Lượt xem : 2816

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết