George R. R. Martin

Có 11 truyện

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 1A: Sói Tuyết Thành Winterfell

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 1A: Sói Tuyết Thành Winterfell

Thể loại: Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 49

Lượt xem : 10415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 3C: Tử Hôn

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 3C: Tử Hôn

Thể loại: Cổ Đại Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 27

Lượt xem : 7906

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 4A: Tiệc Quạ Đen

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 4A: Tiệc Quạ Đen

Thể loại: Cổ Đại Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 23

Lượt xem : 7821

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 4B: Lời Tiên Tri

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 4B: Lời Tiên Tri

Thể loại: Cổ Đại Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 24

Lượt xem : 7600

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 2B: Bảy Phụ Quốc

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 2B: Bảy Phụ Quốc

Thể loại: Cổ Đại Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 38

Lượt xem : 7202

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 1B: Vua Phương Bắc

Trò Chơi Vương Quyền - Tập 1B: Vua Phương Bắc

Thể loại: Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 30

Lượt xem : 5198

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền 5A: Đánh thức Rồng Thiêng

Trò Chơi Vương Quyền 5A: Đánh thức Rồng Thiêng

Thể loại: Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 25

Lượt xem : 2863

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Trò Chơi Vương Quyền 5B: Trấn thủ thành Meereen

Trò Chơi Vương Quyền 5B: Trấn thủ thành Meereen

Thể loại: Tiểu Thuyết Phương Tây

Chương : 24

Lượt xem : 2380

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết