Đông Trùng

Có 13 truyện

Lưu Manh Hoàng Phi

Lưu Manh Hoàng Phi

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 91

Lượt xem : 32716

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái

Nguyên Thủy Thuần Sinh Thái

Thể loại: Cổ Đại Sắc Đam Mỹ

Chương : 51

Lượt xem : 15309

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bé Thỏ Con Của Hổ Thần

Bé Thỏ Con Của Hổ Thần

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 47

Lượt xem : 4947

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhân Ngư Tiểu Nam

Nhân Ngư Tiểu Nam

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ

Chương : 45

Lượt xem : 4290

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình

Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 10

Lượt xem : 3501

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiểu Đệ

Tiểu Đệ

Thể loại: Đam Mỹ Sủng

Chương : 49

Lượt xem : 2717

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh

Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 42

Lượt xem : 2196

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu Thô Nhân

Yêu Thô Nhân

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 30

Lượt xem : 1726

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ái Thượng Đại Sư Huynh

Ái Thượng Đại Sư Huynh

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 12

Lượt xem : 1366

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vạn Năng Bảo Bảo

Vạn Năng Bảo Bảo

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 1144

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ngân Lang Cao Dương

Ngân Lang Cao Dương

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 15

Lượt xem : 884

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu Hồ Tiểu Bạch

Yêu Hồ Tiểu Bạch

Thể loại: Cổ Đại Đam Mỹ

Chương : 13

Lượt xem : 868

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Kiếp Trạng Nguyên

Kiếp Trạng Nguyên

Thể loại: Cổ Đại Sắc Đam Mỹ

Chương : 42

Lượt xem : 262

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết