Đồi

Có 5 truyện

Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 96

Lượt xem : 6168

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Father (Phụ)

Father (Phụ)

Thể loại: Xuyên Không Khoa Huyễn Đam Mỹ

Chương : 81

Lượt xem : 3619

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Quyển Dưỡng – Đồi

Quyển Dưỡng – Đồi

Thể loại: Huyền Huyễn Đam Mỹ Mạt Thế Ngược

Chương : 18

Lượt xem : 992

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Satan’s Diyu

Satan’s Diyu

Thể loại: Đam Mỹ

Chương : 32

Lượt xem : 524

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt

Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt

Thể loại: Xuyên Không Đam Mỹ

Chương : 89

Lượt xem : 523

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết