Cửu Lộ Phi Hương

Có 26 truyện

Hộ Tâm

Hộ Tâm

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương : 113

Lượt xem : 7158

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Chiêu Diêu

Chiêu Diêu

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Huyền Huyễn Trọng Sinh

Chương : 80

Lượt xem : 5970

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ti Mệnh

Ti Mệnh

Thể loại: Ngôn tình Nữ Cường Cổ Đại Huyền Huyễn Hài Hước

Chương : 64

Lượt xem : 4592

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mập Mới Đẹp

Mập Mới Đẹp

Thể loại: Ngôn tình Xuyên Không Hài Hước

Chương : 48

Lượt xem : 4272

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bổn Vương Ở Đây

Bổn Vương Ở Đây

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Dị Giới

Chương : 0

Lượt xem : 4071

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Thể loại: Huyền Huyễn Xuyên Không Dị Giới

Chương : 0

Lượt xem : 4022

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Thể loại: Ngôn tình Xuyên Không Hài Hước

Chương : 0

Lượt xem : 3535

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khinh Ngữ

Khinh Ngữ

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Đô Thị

Chương : 52

Lượt xem : 3277

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tình Kiếp Tam Sinh

Tình Kiếp Tam Sinh

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn

Chương : 0

Lượt xem : 2688

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Hài Hước

Chương : 33

Lượt xem : 2434

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đồng Thể

Đồng Thể

Thể loại: Ngôn tình Huyền Huyễn Dị Giới

Chương : 36

Lượt xem : 2415

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cửu Gia Đừng Làm Vậy!

Cửu Gia Đừng Làm Vậy!

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Xuyên Không Hài Hước

Chương : 75

Lượt xem : 2245

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 51

Lượt xem : 2179

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Xuyên Không

Chương : 72

Lượt xem : 1791

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 1720

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Huyền Huyễn

Chương : 16

Lượt xem : 1557

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Khuynh Thế

Khuynh Thế

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 1146

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Ngôn Tình] Ngự Yêu

[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 0

Lượt xem : 649

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Thiên Hiểu

Thiên Hiểu

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 9

Lượt xem : 622

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đào Yêu

Đào Yêu

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 7

Lượt xem : 573

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nhẫn Đông

Nhẫn Đông

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Huyền Huyễn

Chương : 10

Lượt xem : 469

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Mười Năm Không Xa

Mười Năm Không Xa

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 6

Lượt xem : 405

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại Huyền Huyễn Ngược

Chương : 118

Lượt xem : 311

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tang Ca

Tang Ca

Thể loại: Ngôn tình Cổ Đại

Chương : 4

Lượt xem : 304

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tuyết Thảo

Tuyết Thảo

Thể loại: Ngôn tình Đoản Văn

Chương : 10

Lượt xem : 167

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Tô Oản Thầm Mến!

Tô Oản Thầm Mến!

Thể loại: Ngôn tình Đoản Văn

Chương : 5

Lượt xem : 46

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết