Cố Tây Tước

Có 13 truyện

All In Love

All In Love

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 27

Lượt xem : 48280

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Thể loại: Ngôn tình Võng Du

Chương : 33

Lượt xem : 7374

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Anh Luôn Ở Bên Em

Anh Luôn Ở Bên Em

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 31

Lượt xem : 3209

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 1908

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì Sao Hạ Lạnh?

Vì Sao Hạ Lạnh?

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 26

Lượt xem : 1563

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 17

Lượt xem : 1552

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 12

Lượt xem : 1333

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 27

Lượt xem : 1062

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tia Nắng Ban Mai

Tia Nắng Ban Mai

Thể loại: Ngôn tình Hài Hước Đoản Văn

Chương : 6

Lượt xem : 474

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cô Dâu Nhỏ

Cô Dâu Nhỏ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 433

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Sắc Sủng

Chương : 62

Lượt xem : 256

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Thể loại: Ngôn tình Hài Hước

Chương : 3

Lượt xem : 12

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết