Cố Tây Tước

Có 14 truyện

All In Love

All In Love

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 27

Lượt xem : 49844

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Thể loại: Ngôn tình Võng Du

Chương : 33

Lượt xem : 7898

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Anh Luôn Ở Bên Em

Anh Luôn Ở Bên Em

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 31

Lượt xem : 3547

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 2179

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì Sao Hạ Lạnh?

Vì Sao Hạ Lạnh?

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 26

Lượt xem : 1826

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 17

Lượt xem : 1741

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 12

Lượt xem : 1473

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Bức Thư Bị Lãng Quên

Bức Thư Bị Lãng Quên

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 27

Lượt xem : 1197

Bình chọn (1 lượt)
Xem chi tiết

Tia Nắng Ban Mai

Tia Nắng Ban Mai

Thể loại: Ngôn tình Hài Hước Đoản Văn

Chương : 6

Lượt xem : 565

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Cô Dâu Nhỏ

Cô Dâu Nhỏ

Thể loại: Ngôn tình

Chương : 0

Lượt xem : 471

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị Sắc Sủng

Chương : 62

Lượt xem : 337

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Nơi Nào Hạ Mát

Nơi Nào Hạ Mát

Thể loại: Ngôn tình Đô Thị

Chương : 0

Lượt xem : 48

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Sắc Không Mê Người Người Tự Mê

Thể loại: Ngôn tình Hài Hước

Chương : 3

Lượt xem : 25

Bình chọn ( lượt)
Xem chi tiết